Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku muudatused ning detailplaneeringute kohaste rajatiste väljaehitamise finantseerimise kord.

Planeerimisseaduses jõustusid 2022. aastal mitmed muudatused. Lisaks jõustusid mõningad muudatused ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses ning ehitusseadustikus.

Sihtrühm
ehitusettevõtete juhid, ehitusspetsialistid ettevõtetest ja asutustest, haldus – ja projektijuhid, projekteerijad, KOV esindajad, kinnisvaraarendajad jt huvilised.

Programm:

 • 9.50–10.00 Kogunemine veebiruumi
 • 10.00 – 11.45 Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku muudatused ning detailplaneeringute kohaste rajatiste väljaehitamise finantseerimise kord.
  • Planeerimisseaduse muudatused
  • Ehitusseadustiku planeeritavad muudatused
  • Ehitisregistri uuendused
  • Detailplaneeringu asendamine ja täpsustamine projekteerimistingimustega
  • Infrastruktuuri väljaehitamise küsimused – KOVi nõuded detailplaneeringu menetluses, nõuded projekteerimistingimuste menetluses, kohustuste ülevõtmine uue arendaja poolt
  • Ehitusteatise ja ehitusloa menetluse praktilised küsimused
  • Kasutusteatise ja kasutusloa menetluse praktilised küsimused
 • 11.45 – 12.00 Sirutuspaus
 • 12.00 – 14.00 Loeng jätkub

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi loengu programmis ja ajakavas!

Koolitaja:
Raul Keba
advokaadibüroo RISTAL KEBA PARTNERID vandeadvokaat/koolitaja
Raul nõustab kliente ehitus- ja planeerimisvaldkonnas peamiselt planeeringuid, loamenetlusi ja järelevalvet puudutavates küsimustes. Näitena võib tuua Tallinna suuremad kinnisvaraarendused nagu Admiraliteedi bassein, Mustamäe Keskus, Tallinna kaubamaja jt. Lisaks eeltoodule kuulub tema kompetentsi avaliku haldusega seotud vaide ja halduskohtumenetlus, samuti kaasomanike ja korteriühistutega seonduvad vaidlused. Raul on Eesti Advokatuuri liige aastast 2016. Varasemalt on Raul töötanud advokaadibüroos COBALT ning enne seda oli ta 11 aastat Tallinna linna teenistuses, esindades linna planeerimis- ja ehitusvaldkonnaga seotud kohtuvaidlustes. Raul osales ka Tallinna linna ja Harjumaa Omavalitsuse Liidu esindajana aktiivselt tänase planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku väljatöötamisel. Töökogemust lektorina on Raulil ehitus- ja planeerimisõiguse valdkonnas üle 10 aasta, koolitusi on läbi viidud enam kui kahekümnes kohalikus omavalitsuses ning mitmes maavalitsustes ja riigiasutustes üle Eesti. Samuti on Raul koolitanud arhitektuuri- ja kinnisvarabüroosid, notareid, advokaate ja krediidiasutusi. 2018. aastast on Raul olnud lektor ka Tallinna Majanduskoolis, õpetades tulevasi kutselisi kinnisvaramaaklereid.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Ootame teid meie avatud õppepäevadele või küsige sisekoolitusi. Koolitused toimuvad sõbralike hindadega! Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku muudatused ning detailplaneeringute kohaste rajatiste väljaehitamise finantseerimise kord.