Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku uus rakendus- ja kohtupraktika

Koolituse eesmärgid on:
– anda ülevaade käesoleval aastal detailplaneeringu menetluses toimunud muudatustest ja praktikast;
– anda vastused infrastruktuuri väljaehitamise küsimustele;
– selgitada eelkõige ehitisteatise ja kasutusloa menetlust;
– tutvustada Tallinna Linnavalitsuse ning kõrgema astme kohtute olulisemaid planeerimis- ja ehitusvaldkonda puudutavaid lahendeid.

Sihtrühm:

 • riigi- ja kohaliku omavalitsuste ametnikud, kes puutuvad kokku ehitusseadustiku ja planeerimisseadusega;
 • kinnisvara arendamisega tegelevate ettevõtete spetsialistid, sh maaklerid, hindajad jne;
 • ehitusettevõtete spetsialistid, kes tegelevad igapäevaselt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse küsimustega;
 • arhitektid ja projekteerijad;
 • muud valdkonnast huvitatud isikud.

Koolituse käigus saab teada:

 • millal ja mis tingimustel saab asendada detailplaneeringu kohustus projekteerimistingimustega;
 • milline on detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste rakenduspraktika;
 • kuidas lahendada infrastruktuuri väljaehitamise küsimused;
 • kuidas toimub ehitusteatise ja kasutusloa menetlus;
 • uutest valdkonda puudutavatest kohtulahenditest ning riigiasutuste praktikast.

Koolituse sisu:

 • Detailplaneeringu kohustuse asendamine projekteerimistingimustega – eeldused ja tingimused
 • Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste rakenduspraktika
 • Detailplaneeringute ülevaatamine ja kehtetuks tunnistamine
 • Infrastruktuuri väljaehitamise küsimused – KOVi nõuded detailplaneeringu menetluses, nõuded projekteerimistingimuste menetluses, kohustuste ülevõtmine uue arendaja poolt
 • Ehitusteatise menetlus – teatise teavitatuks lugemise õiguslik tähendus ning selle vaidlustamine. Märkuste lahendamine, loa väljastamine kõrvaltingimustega, ehitusprojekti muudatus
 • Kasutusloa menetlusel esitatavad dokumendid ja Tallinna linna praktika
 • Tallinna, Tartu ja Pärnu Linnavalitsuste planeerimis- ja ehitusvaldkonda puudutavate vaideotsuste analüüs.
 • Riigikohtu ja ringkonnakohtute viimase aja olulisemate planeerimis- ja ehitusvaldkonda puudutavate lahendite analüüs

Õpiväljundid:

 • Koolitusel osalenu omab ülevaadet projekteerimistingimuste ja detailplaneeringu menetluses toimunud viimase aja muudatustest ja KOVide praktikast.
 • Koolituse läbinu omab ülevaadet detailplaneeringu menetluses sõlmitavatest lepingutest ning Tallinna linna viimasest praktikast antud valdkonnas.
 • Koolitusel osalenu teab ehitusteatiste ja kasutuslubade õiguslikku regulatsiooni ning kuidas praktikas teatiste ja lubade menetlus käib.
 • Koolitusel osalenu omab ülevaadet Tallinna Linnavalitsuse viimase aja vaideotsustest ning kohtupraktikast planeerimis- ja ehitusvaldkonda puudutavates asjades.

Koolitaja:
Raul Keba on Advokaadibüroo Cobalt advokaat.
“Huvi juura vastu tekkis mul teismeeas soome televisioonist Matlocki nimelist vanahärrat ja tema tegemisi jälgides. Kuigi jah, sel hetkel seostus juristi või advokaadi töö eelkõige „süütute“ päästmise ja „pahade“ kinnipanemisega.
Aga pisik oli sees ja nii ma läbi Tallinna Majanduskooli viimaks Õigusinstituuti astusin, mis küll 2002. aastaks, mil mind õppekava sooritatuse tõttu eksmatrikuleeriti, juba Tartu Ülikooli nime kandis.
Selleks ajaks olin ma ligi 10 aastat erinevates ettevõtetes oma panust andes juristi austavat tiitlit kandnud. Aeg oli küps muutuseks. Ja nagu elus ikka, sattusin juhuse tahtel valdkonda, millega varasem kokkupuude oli nullilähedane – haldusõigus ning lisaks veel nn riigitöö.  Olin üle 10 aasta Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juriidilise osakonna juhataja.
Alates 2015. aastast olen Advokaadibüroo Cobalt advokaat.

Lisainfo:
Kõik koolituse läbinud saavad sellekohase Kinnisvarakooli tõendi.
Kinnisvarakool OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Kinnisvarakool OÜ missioon on tõsta kinnisvaraturuosaliste professionaalsust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku uus rakendus- ja kohtupraktika

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.