Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Põhivarade arvestus kohaliku omavalitsuse ja riigiettevõtte finantsspetsialistile

Põhivara moodustab kohaliku omavalitsusüksuse, riigiettevõtte ja tema konsolideerimisgrupi varadest olulisema osa, üldjuhul on see üle 90% varadest, koosnedes peamiselt materiaalsest põhivarast. Vead selles arvestuslõigus võivad märkimisväärset mõju avaldada nii üksuse finantstulemustele kui selle põhjal tehtud otsustele. Seetõttu on oluline aeg-ajalt meelde tuletada põhivara arvestuse põhialused ja eesmärgid ning saada kasulikku praktilist nõu. Värskendatud teadmised vähendavad edaspidiseid suurte vigade tekkimise riske.

Sihtrühm:
Kohaliku omavalitsusüksuse finantsjuhid ja raamatupidajad, kohaliku omavalitsusüksuse valitseva mõju all olevate sihtasutuste, mittetulundusühingute, äriühingute, riigiettevõtete raamatupidajad ja kõik teised huvilised.

Eesmärk
:

 • Anda ülevaade põhivara, eeskätt kinnisvarainvesteeringute ja materiaalse põhivara arvestuse ja aruandluse üldistest põhimõtetest avalikus sektoris, lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist.
 • Keskenduda teemade käsitlusel kohaliku omavalitsusüksuse eripäradele ning võttes sealjuures aluseks arvestuse põhimõtted avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendis ja selles viidatud raamatupidamise toimkonna juhendites.
 • Jagada kogemusi arvestuses ja aruandluses enamlevinud puuduste osas ning anda praktilisi soovitusi nendest hoidumiseks.

Teemad:

 • Põhivara arvestuse üldised põhimõtted ja reeglid.
 • Eeldus nõuetekohaseks arvestuseks – kehtestatud sisekontrollimehhanismid, sise-eeskirjad ja juhendid.
 • Soetusmaksumuse arvestuse alampiir 5 000 eurot käibemaksuta summas – kas ja milleks vajalik jälgida?
 • Põhivaraobjekti ja selle soetusmaksumuse määratlemise kriteeriumid – teooria ja praktika. Mida silmas pidada ehitatud ja parendatud, tasuta saadud ja renditud varade ning varakogumite soetusmaksumuse arvutamisel?
 • Infrastruktuuritrasside arvestuse eripärad ja võimalused.
 • Põhivaraobjekti markeerimine inventarinumbriga – millal vajalik?
 • Kes ikkagi peaks kehtestama amortisatsiooninormi ehk määrama põhivara eluea? Mida tuleb seoses põhivara elueaga kindlasti meeles pidada oluliste parenduste lisamisel varasemale soetusmaksumusele.
 • Vara klassifitseerimine õigesse alagruppi ja õigele alakontole, muuhulgas näiteks ehitise klassifitseerimine, millest osa on välja renditud.
 • Põhivara arvestusregistrid ja põhivarakaardid.
 • Põhivara allahindlused, mahakandmised, ümberhindlused, võõrandatud ja võõrandamise ootel vara – tehingute sisu, õige arvestusperioodi valik.
 • Täiendav informatsioon põhivara kohta bilansivälistel kontodel – milleks vajalik?
 • Inventuuri eesmärgid. Kuidas läbi viia ja vormistada korrektne kõikehõlmav ning tulemuslik inventuur.
 • Põhivara majandusaasta aruandes.

Õppeväljund:
Koolituse tulemusena oskab koolitusel osaleja:

 • hinnata, kas temaga seotud omavalitsustes on arvestus põhivara üle korraldatud nii, et see tagab õiged andmed finantsaruannetes;
 • otsustada, millised täiendavad tegevused oleksid vajalikud põhivara arvestuse täpsustamiseks ja vigade tegemise riski vähendamiseks ning need tegevused ka ellu viia

Meetodid: Loeng.

Koolitaja:
Monika Karniol omab vandeaudiitorina üle kahekümne aasta pikkust töökogemust, peamiselt Audiitorbüroos ELSS AS. Hetkel tegutseb ta vandeaudiitorina oma ettevõtte, audiitorettevõtja OÜ Loodi Finantsid kaudu. Monikal on avaliku sektori vandeaudiitori kutsetase alates 27.12.2012 ja ta on jätkuvalt vastutavaks vandeaudiitoriks auditite läbiviimisel mitmetes suuremates ja väiksemates kohalike omavalitsuste konsolideerimisgruppides. Arvestusvaldkonna tunnustatud lektorina on Monika tegev alates aastast 2001.

Lisainfo:
Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus, lõuna.
Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Põhivarade arvestus kohaliku omavalitsuse ja riigiettevõtte finantsspetsialistile

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.