Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Power BI ja Power Query – infotööriistad juhtidele

Kuidas mahukatest andmetabelitest andmeid koondada ja graafiliselt esitada?
Eesmärk on anda osalejatele praktilised töövõtted Power BI ja PowerQuery kasutamiseks lähtuvalt andmete kirjeldamis- ja analüüsivajadustest.

Organisatsiooni juhil, aga ka müügijuhil, raamatupidajal ja turundajal võtab tänapäeval suurtes infomahtudes orienteerumine aega ning andmed on tihti mitmekümnes erinevas MS Exceli tabelis. Olulisi ja vajalikke andmeid on keeruline koondada ja graafikute või lihtsate tabelite kujul kuvada.

Power BI ja PowerQuery võimaldavad andmeid eri allikatest kokku koondada, neid analüüsida ja esitada. Nende tööriistade kasutamine aitab kiiresti teha tarku äriotsuseid andmete analüüsi tulemuste põhjal, hinnates ja jälgides tulemusi  reaalajas.

Power BI abil saab luua graafikuid erinevatest imporditud andmetest. Kasutaja saab graafikutel jälgida andmete muutust algallika muutudes. PowerQuery on Power BI-s sisalduv andmete importimise tööriist, mille kaudu on võimalik andmeid importida MS Exceli tabelitest, Internetist, erinevatest andmebaasidest ja teistest tarkvaradest.

Sihtgrupp
Koolitusele on oodatud juhid, müügijuhid, raamatupidajad, turundajad ja kõik, kes soovivad koostada Power Query ja Power BI abil andmetabelitest kokkuvõtteid, analüüsida tulemusi ning visualiseerida andmeid graafikute abil vajadustest lähtuvalt. Koolitusel osalemiseks tuleb kasuks MS Exceli kasutamise oskus.

Koolitus sobib sulle juhul kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Sul on palju andmeid, mida on keeruline hallata?
 • Soovid õppida andmeid visualiseerima?
 • Sul on raskusi vajalikke andmeid otsuste tegemiseks kiirelt kätte saada?
 • Soovid analüüsida tabelis olevate andmete baasil hetkeolukorda ja tulemusi?
 • Soovid PowerQuery abil importida andmeid MS Exceli failidest ja väljastpoolt MS Excelit Power BI rakendusse andmete analüüsimiseks?

Koolituse sisu: 

 • Andmetabeli ülesehitus ja andmetabelite liigid, andmete importimine
  • Andmetabel ja selle kasutamine raportite ja aruannete koostamiseks Power BI abil
  • Ülevaade Power BI võimalustest
  • Andmete Importimise võimalused nende graafiliseks kirjeldamiseks. PowerQuery tööriista kasutamine, päringu loomine, sidumine algtabeliga. Erinevate andmetabelite omavaheline kokkuühendamine päringute abil. Erinevad kasutusjuhud.
  • Andmete importimise võimalused
 • PowerQuery tööriistad
  • PowerQuery tööriistade loogika (Transform, Add Column menüüdest tehtavad valikud)
  • PowerQuery töölaua kasutamine, tegevuste paan, vahetegevused ja etapid
  • Andmetöötlus PowerQuery tööriistadega, et andmeid oleks võimalik nii tabelina kui graafikuna esitada. Automaatsete reeglite loomine (ümardamine; lihtarvutused; reatunnused kuupäevade, kvartalite ja päevade lõikes; andmete parandamise tööriistad; töötamine tabeli päisega; päise kohandamine andmete importimisel; tingimusarvutused ja loogika; grupikokkuvõtted, filtrid) ja muud vajalikud tööriistad dünaamilise töölaua loomiseks. Importimisel saabuvate andmete puhastamine. Arvutavate tabelite loomine.
  • MS Exceli ja Power BI vaheline seos
 • Andmete graafiline kujutamine Power BI abil
  • Andmete visualiseerimine ja graafikute mudelid
  • Graafikute kombineerimine
  • Graafikute parameetrid ja nende muutmine, disainimine
  • Töölaua disainimine, joonistuselemendid
  • Template’i ehk põhja loomine
  • Tabeli ja graafikuga töölaua loomine ja selle jälgimine andmete muutumisel

Koolituse tulemusena osaleja

 • teab, kuidas analüüsida andmeid Power BI abil ja näitlikustada andmeid graafiliselt;
 • oskab andmeid importida PoweBI tarkvarasse andmete visualiseerimiseks;
 • oskab  luua  graafikuid ja neid disainida;
 • oskab kasutada PowerQuery tööriistu andmete esitamiseks nii tabelina kui graafikuna.

Tegemist on praktilise koolitusega, kus õpitu omandatakse koolitaja juhendamisel ülesannete lahendamise käigus. Koolituse sujuvaks läbiviimiseks palume osalejal arvestada, et koolitus viiakse läbi isiklikke sülearvuteid kasutades.

Osalejad lahendavad ülesandeid nii Power BI kui PowerQuery tarkvara kasutades. Koolitusel kasutatakse vabavaralist tarkvara Power BI desktop-i. Tarkvara ei ole MS Exceli programmist valitav ning tuleb arvutisse eraldi paigaldada.

Koolitaja:
Kristjan Sakk
MS Office tarkvara konsultant ja koolitaja
Kristjan Sakk on Edunet OÜ juht/asutaja, MS Office tarkvara konsultant ja koolitaja. Kristjanil on väga hea MS Exceli kasutamise õpetamise oskus ning ta oskab vahendada IT-alaseid teadmisi ka mitte infotehnoloogia spetsialistidele. Kristjani koolitamise kogemus on saadud erinevate valdkondade organisatsioonide koolitamisel avalikus ja erasektoris.
Kristjan on keskendunud peamiselt sisekoolituste läbiviimisele juhendades inimesi kasutama MS Office ja Office 365 tarkvarasid (MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, MS Outlook).
Kristjan on hinnatud koolitajana olnud koolitusturul tegev üle 18 aasta ja viinud läbi üle 1000 erineva koolituse ca 500 organisatsioonile. Ta on omandanud seeläbi suure kogemuse MS Exceli kasutamisel tekkivate probleemide lahendamisel.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Power BI ja Power Query – infotööriistad juhtidele

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.