Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Läbirääkimised – kuidas jõuda soovitud kokkuleppeni?

Koolituse eesmärk on omandada teadmised, oskused ja võtted tulemuslikeks ostuläbirääkimisteks, käsitledes erinevaid meetodeid.

Läbirääkimised on üks osa meie igapäevategevustest. Läbirääkimised toimuvad tegelikult igal pool nii tööl, kodus, sõpradega kui poes või turul. Läbirääkida kas meeldib või ei meeldi, paljud inimesed lihtsalt pelgavad seda teha. On olemas erinevaid võimalusi kuidas läbirääkimised muuta enda jaoks meeldivaks ja austada teist poolt nii, et läbirääkimised ei lõpeks katastroofiga või vihaga. Läbirääkimised on elu tõsiasi. Läbirääkimised on kahepoolne teabevahetus kokkuleppe saavutamiseks olukorras, kus osa teie ja vastaspoole huvidest langeb kokku, osa aga mitte. Inimesed on erinevad ja oma erinevustega toimetulekuks kasutavad nad läbirääkimisi.

Koolituse käigus jagatakse praktilisi nõuandeid kuidas tulla toime vastaspoolega, kes esindab teistsugust väärtussüsteemi ja omab erinevaid vaateid. Lisaks kuidas jõuda siduvate kokkulepeteni ja erinevad jõu osakaalud läbirääkimistel. Koolituse üks osa on ka praktika, kus osalejad saavad reaalselt õpitut kohe kasutada.

Sihtgrupp:
Juhid, spetsialistid, kõik kes tegelevad läbirääkimistega.

Programm:

  • 09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv
  • 10.00–11.30 Edukate läbirääkimisoskuste omandamine läbi lihtsate võtete
  • 11.30–11.45 Kohvipaus
  • 11.45–13.15 Paremad ja halvemad käitumised läbirääkimistel
  • 13.15–14.00 Lõuna
  • 14.00–15.30 Kuidas jõuda soovitud kokkuleppeni

Õpiväljundid:
Koolituse tulemusena osaleja:

  • mõistab, milline on läbirääkimiste olulisus ja tähtsus;
  • omandab lihtsaid võtteid edukate läbirääkimiste pidamiseks;
  • mõistab kuidas viia läbi edukaid läbirääkimisi ning kuidas hoida suhteid edukal tasemel.

Meetodid:
Interaktiivne loeng, arutelud, grupitööd, koolituse lõpus toimub lühitest omandatud materjali kontrollimiseks.

Koolitaja:
katrin riisaluKatrin Riisalu on lõpetanud EBS-i rahvusvahelise ärijuhtimise magistriõppe spetsialiseerumisega turundusele. Katrin on töötanud kaubanduses ligi 20 aastat ostujuhtimise valdkonnas. On töötanud Statoil Fuel & Retail Eesti AS hankejuhtimise valdkonna, hetkel juhib ta ostuosakonda Selver AS-is. Lisaks eeltoodule on ta ka Coach. Koolitaja kogemust erinevates valdkondades omab aastast 2007.

Lisainfo:
Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Läbirääkimised – kuidas jõuda soovitud kokkuleppeni?