Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Praktiline digitaliseerimine väikese ja keskmise suurusega ettevõtetes

Digitaliseerimine on teema, millest kuuleb juba peaaegu iga päev. Paraku on valdav enamus digitaliseerimisealastest loengutest ja veebiseminaridest, kas väga teoreetilised või tehnilised – esimesel juhul on fookus digitaliseerimise kui sellise vajalikkuse ülekordamisele, teisel juhul ühe või teise spetsiifilise lahenduse kasutuselevõtmisega seonduvale.

Praktilise digitaliseerimise koolitus keskendub konkreetsetele sammudele, mida digitaliseerimisest huvitatud tööstus- või teenindusettevõte peaks ette võtma, et jõuda mõtetest tegudeni.

Koolituse eesmärk on anda juhised digitaliseerimisvõimaluste identifitseerimiseks ja digitaliseerimisprojektide elluviimiseks tööstus- ja teenindusettevõtetes.

Ettevõtte Digiwise OÜ asutaja ja koolitaja Lauri Antalainen võtab kursuse kokku sõnadega: Digitaliseerimine on äriprotsesside arendamine läbi digitaalsete tehnoloogiate rakendamise. Protsesside arendamine võimaldab viia protsesse ellu kasumlikumalt, tõhusamalt, kvaliteetsemalt. Koolituse käigus õpetatakse ära tundma digitaliseerimisealaseid võimalusi ettevõttes ning leidma neile digitaliseerimisealased lahendused.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud ettevõtete juhid, keskastmejuhid, kvaliteedijuhid, äriprotsesside eest vastutajad.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

 • Huvi digitaliseerimise vastu
 • Elementaarsed tehnoloogia kasutamise oskused

Programm:

 • 09:30 – 11:00 Digitaliseerimine kui vahend protsesside arendamiseks ja ebaefektiivsuse vähendamiseks ettevõttes
  • Ettevõtte ärieesmärgid ja digitaliseerimine.
  • Digitaliseerimine kui äriprotsesside arendamine.
  • Millest tekib ebaefektiivsus ettevõttes?
  • Kuidas ebaefektiivsust ära tunda?
  • Digitaliseerimine kui info liikumise ja töötlemise muutmine.
  • Praktilisi näiteid läbi viidud digitaliseerimisprojektidest ja saavutatud tulemustest.
  • Praktiline ülesanne: ebaefektiivsuse tuvastamine enda ettevõtte näitel.
  • Kasutatavad meetodid:
   • Lühiloengud.
   • Praktiliste näidete toomine reaalsetest digitaliseerimisprojektidest.
   • Küsimused-vastused.
   • Iseseisev praktiline harjutus üksi või koos oma meeskonnaga.
 • 11:00 – 11:15 Kohvipaus
 • 11:15 – 12:45 Digitaliseerimisvõimaluste identifitseerimine ettevõttes
  • Holistiline vaade digitaliseerimisele.
  • Protsesside modelleerimine ettevõtte põhiprotsessi näitel.
  • AS-IS ja TO-BE protsessid ja nendest arusaamise olulisus digitaliseerimisprojektide planeerimisel ja elluviimisel.
  • Praktiline ülesanne: Äriprotsessi modelleerimine enda ettevõtte näitel.
  • Kasutatavad meetodid:
   • Lühiloengud.
   • Praktiliste näidete toomine reaalsetest digitaliseerimisprojektidest.
   • Küsimused-vastused.
   • Iseseisev praktiline harjutus üksi või koos oma meeskonnaga.
 • 12:45 – 13:30 Lõuna
 • 13:30 – 15:00 Digitaliseerimisprojekti defineerimine
  • Digitaliseerimislahenduste elluviimine – millest alustada?
  • Digitaliseerimisprojekti etapid
  • Protsessiarenduste peamised meetodid
  • Digitaliseerimisprojekti tulemusena saavutatavate TO-BE protsesside kirjeldamine
  • Praktiline ülesanne: Kirjelda probleemid ja kitsaskohad, mida digitaliseerimisprojekti tulemusena lahendada ning joonista üles muudetud protsessid.
  • Kasutatavad meetodid:
   • Lühiloengud.
   • Praktiliste näidete toomine reaalsetest digitaliseerimisprojektidest.
   • Küsimused-vastused.
   • Iseseisev praktiline harjutus üksi või koos oma meeskonnaga.
 • 15:00 – 15:15 Kohvipaus
 • 15:15 – 16:45 Digitaliseerimisprojekti elluviimine
  • Digitaliseerimislahenduste nõuete kirjeldamine
  • Digitaliseerimislahenduse valimise “rusikareeglid” (“Tee nii”-d ja “Ära tee nii”-d)
  • Digitaliseerimislahenduse väljavalimise peamised kriteeriumid
  • Digitaliseerimislahenduste juurutamise etapid
  • Digitaliseerimisprojekti meeskond
  • Pideva parendamise süsteemi ülesehitamine. PDCA meetod.
  • Digitaliseerimisprojektide rahastamisvõimalused
  • Kasutatavad meetodid:
   • Lühiloengud.
   • Praktiliste näidete toomine reaalsetest digitaliseerimisprojektidest.
   • Küsimused-vastused.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Mõistab digitaliseerimise kui äriprotsesside arendamise tegevuse sisu ja oskab hinnata võimalikke digitaliseerimise tulemusena saavutatavaid võite
 • Oskab äriprotsessides tuvastada probleeme ja kitsaskohti, mida digitaliseerimise abil saab leevendada
 • Oskab luua tegevuskava digitaliseerimisprojekti elluviimiseks.
 • On „Tark tellija“ digitaliseerimislahenduste defineerimisel ja soetamisel.

Koolituse teemapunkte käsitletakse lühiloengute vormis, kuhu juurde tuuakse praktilisi näiteid reaalsetest digitaliseerimisprojektidest. Läbivad on arutelud.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste harjutuste käigus.

Koolitaja:
Lauri Antalainen

Lauri on digitaliseerimise nõustamisele spetsialiseerunud ettevõtte Digiwise OÜ asutaja. Ta on enam kui 10 aastat tegelenud erinevate ettevõtete nõustamisega muuhulgas protsesside optimeerimisel, kvaliteedijuhtimissüsteemide juurutamisel, digitaliseerimise ja automatiseerimisprojektide planeerimisel ja elluviimisel.
Ta on omandanud Äriinfotehnoloogia alal MSc cum laude kraadi TalTechis (2019), tema magistritöö protsessiarendusest töötlevas tööstuses tunnistati TalTechi parimaks magistritööks Infoühiskonna kategoorias.
Lauri on esinenud mitmetel seminaridel ja konverentsidel, kus on rääkinud protsessiarendamisest ja digitaliseerimisest. Samuti on Lauri ka EAS-i poolt ellu viidava Digitaliseerimise Meistriklassi koolitaja ja mentor.

Koolitushind sisaldab lisaks:

 • õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:

 • tasuta parkimist;
 • sooje jooke koos küpsistega;
 • värskeid puuvilju;
 • lõunasööki.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

IT Koolitus on juhtiv info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning IT projektijuhtimise koolitusteenuse pakkuja Baltikumis. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Praktiline digitaliseerimine väikese ja keskmise suurusega ettevõtetes