Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Praktiline vene keel, suhtluskeele kursus

Koolituse eesmärk on täiskasvanud isikute vene keele kui töö- ja suhtluskeele parandamine, keeleoskuse tõstmine, keelebarjääri ja võimalike suhtlusprobleemide ületamine, võõrkeelses suhtluses enesekindluse tõstmine.

Sihtrühm:
Koolitus on mõeldud isikutele, kelle teadmised vene keelest on kas puudulikud või aegunud ja kellel on soov oma vene keele oskust tööalases kontekstis täiustada (tase A1.2)

Grupi suurus: 2-6 inimest

Õppe alustamise nõuded: vene keele tase vähemalt A1.1

Koolituse sisu:

 • Suhtlusetikett
  • tervitus, suhtluse algus (pöördumine ja tutvustamine), hüvastijätt
  • info edastamine, nõustumine
  • kaebustele ja pretensioonidele reageerimine
 • Telefonikõne
  • vastuvõtmine
  • vestlus
  • teavituste jätmine
 • Ametialase suhtlemise tüüpsituatsioonid
  • küsimuste ja vastuste moodustamine
  • erialaga seonduva sõnavara õppimine
  • klienditeeninduse dialoogid erinevatel teenindusaladel
 • Arvsõnade kasutamine
  • kuupäevad
  • nädalapäevad
  • kellaajad
  • telefoninumbrid
  • ühikud
 • Teksti töötlemine
  • tekstist olulise informatsiooni leidmine
  • ankeedi täitmine
  • küsimuste ja vastuste moodustamine

Õpiväljundid.
Koolitatav:

 • suhtleb igapäevastes töösituatsioonides kasutades venekeelset põhisõnavara; tunneb erialaga seonduvat sõnavara
 • selgitab välja kliendi vajadused ning probleemid ja aitab neid lahendada
 • kasutab sobivat sõnavara ja venekeelse suhtluse õiget tonaalsust
 • mõistab lihtsa erialase teksti sõnumit
 • suudab kirjutada igapäevase tööga seotud erialast teksti

Õppemeetodid:
Dialoog, rollimäng, lugemis- ja kuulamisülesanded, töö tekstiga ja grammatikaülesanded, IKT vahendite kasutamine (keskkonnad, e-õppevara).
Koolitusel luuakse rikkalik keelekeskkond, mis toetab eelkõige suhtluspädevuse arendamist ning keelebarjääri ja teiste võimalike suhtlusprobleemide ületamist.

Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid:

 • Koolituse läbimise kohta väljastatakse tunnistus või tõend.
 • Tunnistus väljastatakse õpilasele, kellel on nii vahe- kui ka lõputest sooritatud positiivselt ehk vähemalt 60% vastustest on õiged

Koolitaja:
Jelena Mirt
, vene keele teise keelena õpetaja, lõpetab TÜ magistriõppe 2023 aastas

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Companion koolitusfima korraldib koolitusi vene ja eesti keeles firmadele ja eraisikutele erinevatel teemadel, rohkem tähelepanu pöörates juriidilise taseme tõstmisele. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Praktiline vene keel, suhtluskeele kursus

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.