Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Praktiline vene keel teenindusvaldkonna töötajatele

Koolitus on mõeldud teenindusvaldkonna töötajatele, kelle teadmised vene keelest on kas puudulikud või aegunud ja kellel on soov oma vene keele oskust tööalases kontekstis täiustada.

Sihtgrupp:

 • müüjad
 • klienditeenindajad
 • majutus- ja hotellitöötajad
 • toitlustusteenindajad

Õppe alustamise nõuded: vene keele algtase A1 – A2

Koolituse eesmärk:
Teenindussektoris töötavate täiskasvanute vene keele kui töö- ja suhtluskeele parandamine, keeleoskuse tõstmine, keelebarjääri ja võimalike suhtlusprobleemide ületamine, võõrkeelses suhtluses enesekindluse tõstmine.

Koolituse sisu:

 • Suhtlusetikett
  • tervitus, suhtluse algus (pöördumine ja tutvustamine), hüvastijätt
  • info edastamine, nõustumine
  • kaebustele ja pretensioonidele reageerimine
 • Telefonikõne
  • vastuvõtmine
  • vestlus
  • teavituste jätmine
 • Ametialase suhtlemise tüüpsituatsioonid
  • küsimuste ja vastuste moodustamine
  • erialaga seonduva sõnavara õppimine
  • klienditeeninduse dialoogid erinevatel teenindusaladel
 • Arvsõnade kasutamine
  • kuupäevad
  • nädalapäevad
  • kellaajad
  • telefoninumbrid
  • ühikud
 • Teksti töötlemine
  • tekstist olulise informatsiooni leidmine
  • ankeedi täitmine
  • küsimuste ja vastuste moodustamine
  • lihtsate kirjalike vastuste koostamine

Õpiväljundid. Koolitatav: 

 • suhtleb iseseisvalt klientidega igapäevastes töösituatsioonides kasutades venekeelset põhisõnavara; tunneb erialaga seonduvat sõnavara
 • selgitab välja kliendi vajadused ning probleemid ja aitab neid lahendada
 • kasutab sobivat sõnavara ja venekeelse suhtluse õiget tonaalsust
 • mõistab lihtsa erialase teksti sõnumit
 • suudab kirjutada igapäevase tööga seotud erialast teksti

Õppemeetodid:
Dialoog, paaristöö, rollimäng, lugemis- ja kuulamisülesanded, töö tekstiga ja grammatikaülesanded, IKT vahendite kasutamine (keskkonnad, e-õppevara).
Koolitusel luuakse rikkalik keelekeskkond, mis toetab eelkõige suhtluspädevuse arendamist ning keelebarjääri ja teiste võimalike suhtlusprobleemide ületamist.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Companion koolitusfima korraldib koolitusi vene ja eesti keeles firmadele ja eraisikutele erinevatel teemadel, rohkem tähelepanu pöörates juriidilise taseme tõstmisele. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Praktiline vene keel teenindusvaldkonna töötajatele