Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Praktilised sammud võlgade sissenõudmisel

Koolituse eesmärk on anda väike-ettevõttete juhtidele ja raamatupidajatele ülevaate, kuidas sõlmida koostööpartneritega lepinguid viisil, mis tagaksid maksimaalselt eduka nõuete maksmapaneku, kui koostööpartner jääb võlgu ning millised viisid on võlgade realiseerimisega inkasso, kohtu ja kohtutäituri abiga ning kuidas tagada nõude maksimaalne maksmapanek pankrotimenetluses.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud eelkõige väike-ettevõtete juhid ja raamatupidajad.

Vastuvõtu tingimused: koolitusel osaleja peab kaasa võtma oma sülearvuti.

Koolituse sisu:

 • Mida pidada silmas lepingute sõlmimisel:
  • Mis on olemuselt tagatis ja mis eelise annab tagatise olemasolu teiste võlausaldajate ees. Millal peaks (näiteks, kui suure summa puhul) kaaluma piiratud asjaõiguse seadmist, garantiikirja või võlatunnistuse nõudmist nõude tagamiseks.
  • Mis on viivis ja leppetrahv ja kuidas see aitab võlgnikku distsiplineerida;
  • Kas ja kui suures ulatuses küsida ettemaksu.
 • Maksehäireregistrisse andmete edastamine kui võlgniku motiveerimise viis;
 • Mida kujutavad endast inkassoteenused ja millal inkasso poole pöörduda. Esindamine nõude maksmapanekul vs nõude loovutamine inkassole. Kas võlgnik kardab inkassot?;
 • Võla sissenõudmine kohtu kaudu:
  • Maksekäsu kiirmenetluse ja hagi esitamise erisused, kumba eelistada;
  • Tõendid tsiviilmenetluses (millised dokumendid on vajalikud võlasuhte olemasolu tõendamiseks ja mis vorminõuded neile kehtivad). Mis jõud on suulisel lepingul ning kas ja kuidas seda tõendada saab.
 • Kohtutäituri poole pöördumine;
 • Nõude maksmapanek pankrotimenetluses:
  • Kuidas saada teada, kui koostööpartner on pankrotis;
  • Nõude esitamise tähtajad, nõuete kaitsmise olulisus;
  • Maksekäsu kiirmenetluse või hagi asemel pankrotiavalduse esitamine kohtusse.

Koolituse läbinu teab, millised on tõhusad võimalused võlgade maksmapanekuks, sh mida jälgida lepingute sõlmimisel, sh milliste tagatistega võlgade tasumist tagada, millal pöörduda inkassoteenuse osutaja poole, kuidas esitada maksekäsu kiirmenetlust kohtusse ja kuidas pöörduda kohtutäituri poole; teab mida teha, kui võlgu jäänud koostööpartner on pankrotis ja kuidas tagada nõude maksimaalne maksmapanek pankrotimenetluses.

Koolituse õppekava on leitav siit

Koolituse programm on leitav siit 

Koolitajad:
Advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaat Anna Liiv ja advokaadibüroo TRINITI advokaat Eli Täpp.

Anna Liiv on spetsialiseerunud vaidluste lahendamisele ning tema peamisteks nõustamisvaldkondadeks on lepinguõigus ja lepinguvälised võlasuhted. Anna lõpetas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrikraadiga 2010 aastal ning tal on enam kui 10-aastane töökogemus tsiviilvaidluse lahendamisel, samuti on tal kogemus tsiviilkohtumenetluse seminaride andmisel Tartu Ülikoolis.

Eli Täpp on spetsialiseerunud vaidluste lahendamisele ning omab ulatuslikku kogemust erinevate lepingute sõlmimise nõustamisel võlausaldaja huvide tagamiseks, sh erinevate tagatiste maksmapanekuks. Elil on samuti magistrikraad õigusteaduses Tartu Ülikoolist.

Lisainfo:

 • Hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit!
 • Kursustele registreerimisel palume ettemaksu 10%, mis kursusele mitteilmumise korral tagasimaksmisele ei kuulu.
 • Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272. Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.
 • NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täiskasvanute Koolituskeskus tegutseb eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Praktilised sammud võlgade sissenõudmisel

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.