Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Probleemide lahendamine ja otsustamine

Koolitusele on oodatud juhid ja spetsialistid, kes soovivad omandada efektiivseid tehnikaid probleemide lahendamiseks ja parimate otsuste tegemiseks.
Kui Sa soovid, et Sinu töölaual (ega peas!) ei oleks pidevalt mõnda lahendamata probleemi, mis Sinu või su meeskonna tegevusplaanid segi pöörab, siis kõige parem asi, mida Sina teha saad, on õppida probleeme märkama ja lahendama. Teades, kuidas seda teha ja keda kaasata, võid saavutada üllatavalt häid tulemusi.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud kõik juhid, sh esmatasandijuhid, keskastmejuhid, projektijuhid, valdkonnajuhid ja ka tippspetsialistid, kes soovivad omandada spetsiaalseid tehnikaid ja tööriistu, mis aitavad neil oma töös efektiivsemalt probleeme tuvastada ja lahendada.

Eesmärk
Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, miks probleemid tekivad ja oskad neid paremini tuvastada;
 • tunneb probleemide „lahtimuukimise“ (algpõhjusteni jõudmise) meetodeid ja oskab nende põhjuseid kaardistada;
 • tunneb probleemide lahendamiseks vajalikke tehnikaid, meetodeid ja tööriistu;
 • teab, kuidas teha probleemi lahendamiseks parimaid otsuseid ja neid otsuseid ellu viia;
 • on saanud häid ning praktilisi soovitusi probleemidega tegelemiseks.

Koolituse programm:

 • Mis on probleem?
  • Räägime lahti ja defineerime, mis on probleem.
  • Milliseid probleeme tuleb meil tööl kõige sagedamini lahendada? Miks probleemid tekivad?
  • Miks probleemid tekivad?
  • Probleemide tekkimise tüüpilisemad tegurid:
   • Sisemised tegurid
   • Välised tegurid
  • Probleemide võimalikud mõjud organisatsioonile, meeskonnale, inimesele
 • Probleemi „lahtimuukimine“
  • Kuidas saada selgust probleemi algpõhjusest ja miks selle teadasaamine on oluline?
  • Probleemide tuvastamise etapid.
  • Võtmeküsimused probleemi määratlemisel. Õigete küsimuste esitamine.
  • Praktiline tööriist juhile: 6WH
 • Probleemi kaardistamine, informatsiooni hankimine
  • Informatsiooni kogumine, tagamaks õige probleemiga tegelemise
  • Faktid vs arvamused – milline info on oluline?
  • Andmete allikad, nende tüübid. Info ja andmete usaldusväärsus
  • Info töötlemine ja tõlgendamine.
  • Praktilised tööriistad juhile, sh kontroll-leht, histogramm, Pareto kaart, 5 miksi meetod jt
  • Millal, mida ja kuidas kasutada?
 • Probleemile lahenduste leidmine
  • Kas ja milliseid probleeme saab üksi lahendada? Millal tuleks kaasata teisi?
  • Võimalikud takistused probleemi lahendamisel
  • Valikuvõimalused ja kuidas valikuid luua?
  • Praktilised tööriistad juhile: Probleemide lahendamise meetodid. Loogilised ja loomingulised meetodid (ajurünnak, 6 mõttemütsi, provokatiivsed tegevused) jt.
  • Milline meetod sobib minu probleemile lahenduse leidmiseks kõige paremini? Muud töötavad võimalused?
 • Otsustamine
  • Kuidas inimesed otsuseid teevad?
   • Emotsiooni pealt otsustamine vs põhjalikum uurimine.
   • Kiire otsustamine vs kaalutletud otsustamine
  • Parima valiku osas otsuse tegemine
   • Kui valikuid on kaks? Kui neid on rohkem?
  • Valikukriteeriumid ja -meetodid
  • Valiku põhjendamine ja miks see oluline on?
 • Otsuste elluviimine
  • Otsuse rakendamine ja selle teatavakstegemine
  • Otsuse elluviimise tegevuskava koostamine – mis on oluline?
  • Inimeste informeerimine
  • Tegevus- ja kommunikatsiooniplaan
  • Praktilised tööriistad juhile: Planeerimise ja elluviimise jälgimise tööriistad ning meetodid
  • Monitoorimine ja ülevaatamine – mida ja kuidas?
 • Kokkuvõte
  • Tagasisideankeedid, tunnistused

Meetodid:
Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on käesoleva koolituse grupi suuruseks kuni 8 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:

 • ~ 75% ulatuses erinevaid aktiivõppemeetodeid, sh: praktilised harjutused, videotreening ja rollimängud koos tagasiside ning analüüsiga; konkreetsed läbirääkimisoskuste arendamise harjutused; Isikliku Tegevusplaani koostamine iga osaleja poolt.
 • ~ 25% ulatuses lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega elust enesest.

Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid.
Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arenguplaani, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse.

Koolitaja:
Ago Tiiman, 
Invicta juhtimistreener aastast 2005.
Agol on juhitöö ja läbirääkimiskogemusi üle 24 aasta, seda nii era- kui riigisektoris, nii Eestis kui kaugemal. Ta on olnud EV delegatsiooni liige Eesti-Vene riiklikel läbirääkimistel, võtnud Välisministeeriumi nõunikuna osa Eesti-Vene ja Eesti-Euroopa Liidu suhete arendamise tööst, töötanud Kaubandus-Tööstuskoja euronõunikuna, olnud Logistika- ja Transiidi Assotsiatsiooni tegevjuht jne. Täna töötab Ago AS DBT suhtekorralduse osakonna juhina.
Ago on läbinud Institute of Leadership & Management (ILM) poolt tunnustatud Master Trainer Certificate Workshop’i.

Tagasiside Ago koolitustele: Väga asjatundlik koolitaja ja praktiline koolitus; Sisukalt, huvitavalt ning kaasavalt läbiviidud koolitus; Paljude eluliste näidetega koolitus.

Lisainfo:
Osalejale, kes läbib koolituse, koostab isikliku arenguplaani ja esitab kodutöö, mida hinnatakse treeneri poolt ja milele osaleja saab tagasiside, väljastame tunnistuse. Osaleja, kes kodutööd ei esita, saab koolitusel osalemist kinnitava tõendi.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Invicta on praktikute firma. Siin töötavad tunnustatud ja positiivse ellusuhtumisega professionaalid. Me pakume koolitusi ja konsultatsioone organisatsioonidele ning inimestele, kes soovivad saada igapäevatöös koheselt rakendatavaid teadmisi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Probleemide lahendamine ja otsustamine

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.