Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Professionaalne klienditeenindus. Kuidas toime tulla raske kliendiga?

Klienditeenindus on iga organisatsiooni visiitkaart. Kienditeenindaja professionaalsus kliendisuhte loomisel, hoidmisel ja konflikide lahendamisel toetab organisatsiooni edukust ja suurendab rahulolevate klientide arvu.

Koolitus toimub otseülekandena veebis!

Registreerimisel koolitusele saadame Teie meilile lingi, mille kaudu pääsete koolitusele 20 minutit enne selle algust. Enne koolituse algust saadame Teile koolituse elektroonilised õppematerjalid. Koolitust saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate Teie koolitajatele esitada reaalajas küsimusi.

Veebiosaleja boonus!
Otseülekanne salvestatakse ja veebis osaleja saab koolituse salvestise, mis on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates koolituse toimumisest. Seminari järelvaatamine toimub Addenda OÜ e-õppe keskkonnas. Seminari salvestis on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on seminari vaatamine vastavalt kehtivale hinnale ning väljastame sellekohase koolitusarve.


Koolituse eesmärk on omandada teadmisi ja praktilisi oskusi kliendisuhtluse valdkonnas, mis aitavad teenindajatel anda professionaalset ja kliendikeskset teenindust. Koolitusel õpitakse suhtlemisvõtteid, mis võimaldavad senisest paremini toime tulla raskete klientidega ning lahendada konfliktsituatsioone.

Koolitus on üles ehitatud põhimõttel, et peale lühikest ja asjaliku teoreetilist selgitust järgnevad ilmestavad näited ja praktilised harjutused.  Koolitus on funksionaalne, selleks, et oleks kerge koolituselt saadud klienditeeninduse alaseid teadmisi oma töös rakendada. Koolitusel osalejad koostavad praktilise tööna oma „kliendisuhtluse maatriksi “, mis aitab raskete klientidega senisest paremini toime tulla.

Sihtrühm:
Kõik, kes suhtlevad organisatsiooni klientide ja koostööpartneritega ning seeläbi puutuvad igapäevaselt kokku erinevate klienditüüpidega.

Koolituse sisu:

 • mis teeb klienditeeninduse heast suurepäraseks
 • teenindaja isik ja töine rollikäitumine
 • professionaalsete suhtlemiskompetentside rakendamine klienditeeninduses
 • praktiline harjutus: verbaalne vestlus ja kehakeel
 • kliendivestluse juhtimine ja fookuse hoidmine
 • enesekehtestamine: alistuv, agressiivne, kehtestav käitumine
 • praktiline harjutus: kuidas ma suhtlen konstruktiivselt kliendiga
 • konfliktide ennetamise ja lahendamise strateegiad
 • põhilised vead klienditeeninduses
 • kes on raske klient ning tema vajadused
 • suhtlemiskompetentsid mis võimaldavad raske kliendiga toime tulla
 • praktiline harjutus: toimetulek keerulistes töösituatsioonides
 • kuidas oma emotsioone juhtida pingelistes olukordades
 • mis määrab kliendi rahulolu

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • on teadlik professionaalsetest teenindus- ja suhtlemisoskustest
 • oskab senisest efektiivsemalt toime tulla raskete klientidega ning lahendada töiselt keerulisi olukordi
 • kasutab konfliktide lahendamisel professionaalseid metoodikaid
 • juhib klindiga vestlust
 • juhib oma emotsioone
 • väldib vigu teenindussituatsioonides

Koolitaja:
Anneli Salk
, koolitaja, psühholoogiline nõustaja ning NLP treener
Anneli Salk on inimene, kes hindab teadmiste rakendamist elus. Ta on koolitusi ja videotreeninguid läbi viinud aastast 2000, seetõttu omab pikaajalist koolitamise kogemust.
Täienduskoolitused annavad Anneli arvates hea võimaluse inimestele elukestvaks arenguks, sest elus on palju muutusi ja väljakutseid. Anneli on seda meelt, et teoreetilised teadmised koos praktiliste kogemustega viivad soovitud tulemusteni ja sellest lähtub ta ka oma koolituste läbiviimisel.
Tallinna Haridusamet tunnustas ja valis Anneli Tallinna aasta koolitajaks 2017, seda klientide positiivse tagasiside põhjal ning olulise panuse andmise eest täiskasvanute täiendusharidusele Eestis.

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 80%.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Professionaalne klienditeenindus. Kuidas toime tulla raske kliendiga?