Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Programmeerimine C++ keelega, e-õpe

E-kursuse eesmärk on anda piisav oskusteave, et iseseisvalt C++ keeles programmeerida.

C++ on üldotstarbeline staatiliste andmetüüpidega multifunktsionaalne programmeerimiskeel, mis toetab objektorienteeritud ja üldistavat programmeerimist. Keel loodi objektorienteeritud C keele laiendusena Bjarne Stroustrupi poolt.

E-kursuse esimeses peatükis käsitletakse üldiselt programmeerimise aluseid. Alates teisest peatükist selgitatakse C++ keele põhielemente ning viimases osas vaadeldakse objektorienteeritud programmeerimise aluseid.

E-kursus sisaldab 11 peatükki. Igas peatükis on teooria osa ning praktiline osa. Praktiline osa jaguneb programmeerimisharjutusteks (23 tk) ja teooriat kinnitavateks testküsimusteks (51 tk).

NB! E-koolitus on inglise keeles.
Inglisekeelne täpsem sisukirjeldus: http://koolitus.ee/files/viope/en-cpp.pdf

Sihtgrupp:
IT-spetsialistid, kes igapäevatöös puutuvad kokku C++ programmeerimisega.
Kuna tegemist on e-koolitusega, siis on eelduseks ka enesejuhtimisoskused, et õppimine oleks tulemuslik.

Kursuse oodatav tulemus/eesmärk.
Pärast e-kursuse lõpetamist osalejad:

 • teavad, mis on programmeerimine ning oskavad programmeerimise kontekstis probleemi defineerida
 • teavad, mis on muutujad C++ keelega programmeerimises ning oskavad neid otstarbekalt kasutada
 • teavad ja oskavad kasutada funktsioone
 • teavad ja oskavad kasutada massiive
 • teavad, mis on objekt-orienteeritud programmeerimine
 • oskavad kasutada failiobjekte C++ keeles programmeerimisel

Lisainfo:
Programmeerimise õppimine e-koolitusel võimaldab kiiresti ja efektiivselt omandada teemakohased teadmised. E-koolitus keskkonnas on tehnoloogilised võimalused, mis võimaldavad tõhusat iseõppimist. Järgnevalt loetelu tähtsamatest:

 • Programmeerimisülesannete automaatne kontrollimine
  • Ka programmeerimisülesandeid kontrollitakse automaatselt ja koheselt. Valede lahenduste puhul annab ART-süsteem suunavat tagasisidet: süsteem analüüsib sooritatud ülesannet ja annab selgesõnalist tagasisidet harjutuses tehtud vigadest ning nende iseloomust.
 • Valikvastustega ülesannete automaatne kontrollimine
  • Valikvastustega ülesanded kontrollitakse automaatselt ja koheselt. Kiire tagasiside näitab kas lahendus oli õige või mitte. Õppija saab ülesandeid lahendada temale kõige sobivamal ajal.
 • Vaba harjutamine
  • Vaba harjutamine võimaldab praktiseerida programmeerimist ilma vajaduseta installeerida kasutatavale arvutile tõlke- või muid vastavaid rakendusi.
 • Suhtlemine
  • Sõnumite abil saab vahetada mõtteid kursuse sisu kohta või suhelda juhendajaga. Keskkonnas sõnumite saatmiseks on vaja teada kasutajatunnust.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

IT Koolitus on juhtiv info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning IT projektijuhtimise koolitusteenuse pakkuja Baltikumis. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Programmeerimine C++ keelega, e-õpe

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.