Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Programmeerimine C++ keelega, e-õpe

E-kursuse eesmärk on anda piisav oskusteave, et iseseisvalt C++ keeles programmeerida.

C++ on üldotstarbeline staatiliste andmetüüpidega multifunktsionaalne programmeerimiskeel, mis toetab objektorienteeritud ja üldistavat programmeerimist. Keel loodi objektorienteeritud C keele laiendusena Bjarne Stroustrupi poolt.

E-kursuse esimeses peatükis käsitletakse üldiselt programmeerimise aluseid. Alates teisest peatükist selgitatakse C++ keele põhielemente ning viimases osas vaadeldakse objektorienteeritud programmeerimise aluseid.

E-kursus sisaldab 11 peatükki. Igas peatükis on teooria osa ning praktiline osa. Praktiline osa jaguneb programmeerimisharjutusteks (23 tk) ja teooriat kinnitavateks testküsimusteks (51 tk).

NB! E-koolitus on inglise keeles.
Inglisekeelne täpsem sisukirjeldus: http://koolitus.ee/files/viope/en-cpp.pdf

Sihtgrupp:
IT-spetsialistid, kes igapäevatöös puutuvad kokku C++ programmeerimisega.
Kuna tegemist on e-koolitusega, siis on eelduseks ka enesejuhtimisoskused, et õppimine oleks tulemuslik.

Kursuse oodatav tulemus/eesmärk.
Pärast e-kursuse lõpetamist osalejad:

 • teavad, mis on programmeerimine ning oskavad programmeerimise kontekstis probleemi defineerida
 • teavad, mis on muutujad C++ keelega programmeerimises ning oskavad neid otstarbekalt kasutada
 • teavad ja oskavad kasutada funktsioone
 • teavad ja oskavad kasutada massiive
 • teavad, mis on objekt-orienteeritud programmeerimine
 • oskavad kasutada failiobjekte C++ keeles programmeerimisel

Lisainfo:
Programmeerimise õppimine e-koolitusel võimaldab kiiresti ja efektiivselt omandada teemakohased teadmised. E-koolitus keskkonnas on tehnoloogilised võimalused, mis võimaldavad tõhusat iseõppimist. Järgnevalt loetelu tähtsamatest:

 • Programmeerimisülesannete automaatne kontrollimine
  • Ka programmeerimisülesandeid kontrollitakse automaatselt ja koheselt. Valede lahenduste puhul annab ART-süsteem suunavat tagasisidet: süsteem analüüsib sooritatud ülesannet ja annab selgesõnalist tagasisidet harjutuses tehtud vigadest ning nende iseloomust.
 • Valikvastustega ülesannete automaatne kontrollimine
  • Valikvastustega ülesanded kontrollitakse automaatselt ja koheselt. Kiire tagasiside näitab kas lahendus oli õige või mitte. Õppija saab ülesandeid lahendada temale kõige sobivamal ajal.
 • Vaba harjutamine
  • Vaba harjutamine võimaldab praktiseerida programmeerimist ilma vajaduseta installeerida kasutatavale arvutile tõlke- või muid vastavaid rakendusi.
 • Suhtlemine
  • Sõnumite abil saab vahetada mõtteid kursuse sisu kohta või suhelda juhendajaga. Keskkonnas sõnumite saatmiseks on vaja teada kasutajatunnust.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

IT Koolitus on juhtiv info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning IT projektijuhtimise koolitusteenuse pakkuja Baltikumis. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Programmeerimine C++ keelega, e-õpe