Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Programmeerimine C#-keeles ja .NET keskkonnas

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele oskus ja võimekus luua C# keeles ja mitmeid tehnoloogiaid kasutades erinevad rakendusi.

Koolituse käigus antakse ülevaade C#-keelest, .NET ja .NET Core platvormist ja mitmetest programmeerimisraamistikest ning arendustööriistadest. Selle tulemusena oskavad osalejad luua töölaua- ja veebirakendusi. Koolitusel osalejad tutvuvad mitmete erinevate arendajatele vajalike tööriistadega ning omandavad praktilisi oskusi kasutamaks nt Visual Studiot, VS Code´i ja GIT-põhiseid koodihoidlaid. Samuti saab koolituse raames teadmised andmebaaside ja muude hoidlate tööpõhimõtetest ning tutvuda vastavate vaheliidestega.

Koolitust läbides loovad osalejad iseseisvalt või rühmatööna töölaua- ja veebirakenduse.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud kõik, kes soovivad omandada tugevaid baasteadmisi .NET tehnoloogiast, mis on praegu Eesti tööturul nõutud ning alustada programmeerimisega C# programmeerimiskeeles.

Koolitusel osalemiseks on vajalik elementaarne arvutikasutusoskus, veebirakenduste kasutuskogemus, siiras tahe ja huvi. Kasuks tuleb ka varasem programmeerimiskogemus.

Koolituse sisu:

 1. nädal
  1. päev
   • sissejuhatus ja ülevaade programmeerimisest üldiselt
   • töövahendid, ettevalmistus, häälestus
    • Visual Studio 2022 (või 2019)
    • GIT ja koodihoidlate (repode) kasutamine
    • VS & GIT integratsioon
    • VS Code
    • VS Session sharing
   • rakendus, lahendus, koodifailid, eri tüüpi rakendused
   • esmane rakendus (Hello World) ja süntaksi ülevaade
   • nimede süsteem (esialgne)
   • koduse arvuti ettevalmistamine ja vajaliku tarkvara paigaldamine
  2. päev
   • andmetüübid ja andmestruktuurid
    • andmetüüpide omadused ja põhilised meetodid
    • teisendused (peamised)
   • .net classid, kollektsioonid, muud struktuurid
   • põhilised konstruktsioonid
    • hargnemised (if, switch)
    • tsüklid (for, while, do, foreach)
   • isesesivad harjutused kodus tegemiseks
  3. päev
   • failioperatsioonid
   • kordamine ja iseseisev töö, ülesannete lahendamine – võib ka “offline”
  4. päev
   • Objekt-orienteeritud maailm:
   • Klassid, objektid, nende osad
    • meetodid, funktsioonid, propertid
    • konstruktorid
   • klasside tuletamine, meetodite pärimine
   • kollektsioonid klassidest
   • iseseisvad harjutused kodus tegemiseks
  5. päev
   • töö andmetega (andmebaasidega)
   • andmeesitused failidena (CSV, JSON, XML)
   • Laiendused (extensions)
   • LINQ
   • striimioperatsioonid
    • binaarfailid, pildid jne
    • encodingud
   • kodune ülesanne nädalavahetuseks
 2. nädal
  1. päev
   • nädalavahetuse koduse ülesande ülevaatamine
   • aknarakendus – Win Form, WPF jpm
   • iseseisev ülesanne
  2. päev
   • Veebirakenduse arendamine:
   • erinevat laadi veebirakendused – tutvumine
   • iseseisva või grupitööna praktilise ülesande valimine ja rakenduse arhitektuuri plaanimine
  3. päev
   • Töö iseseisva rakendusega, täiendavad lisateemad
  4. päev
   • Töö iseseisva rakendusega, täiendavad lisateemad
  5. päev
   • Kokkuvõte, iseseisva rakenduse esitlemine

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Oskab elementaartasemel programmeerida ja valmis rakendusi luua
 • Oskab rakendusi paigaldada, pakendada ja siluda
 • Oskab kasutada vähemalt üht arenduskeskkonda (IDE)
 • Oskab töötada koodihoidlaga, versioonidega ja harudega
 • Tunneb vähemalt kahte-kolme täiendavat arenduskeelt (SQL, CSS, HTML, JavaScript)
 • Oskab töötada andmetega nii andmebaasi, failisüsteemi kui olemiraamistiku tasemel
 • Tunneb vähemalt kaht veebirakenduse raamistikku (MVC, REST, Blazor) ja oskab neid tulemuslikult kasutada
 • Suudab töötada nii iseseisvalt kui ka meeskonnas

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

 • Koolituse käigus on teoreetilised osad kombineeritud uute teadmiste kinnistamiseks praktiliste ülesannete lahendamistega.
 • Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse ja hinnatakse iseseisva praktilise tööga.
 • Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolitaja:
Henn Sarv

Henn koolitab IT Koolituses juba üle 25 aasta. Koolituskogemus oli tal ka varem – jagas paar aastat teadmisi Novelli administraatoritele. IT Koolituses on ta keskendunud peamiselt (aga mitte ainult) Microsofti toodetele, seda nii tavakasutajatele (Excelist Visioni) kuni süsteemiadministraatorite ja programmeerijateni. Peamiselt siiski kõik, mis puudutab andmebaase (SQL) ja ärianalüüsi (BI, Excel).
Hoolimata sellest, et Henn on 25+ aastat klassi ees seisnud, ei ole ta kaotanud sidet igapäevase eluga: vahepeal on ta loonud arendusettevõtte ja jõudnud selle maha müüa; on konsulteerinud ja juurutanud süsteeme mitmes ettevõttes, peab talu ja korraldab sulgpallivõistlusi. Pidev side tegeliku eluga on see, mis aitab Hennul olla ekspert ja usaldusväärne allikas ka teadmiste jagamisel. Hennu enda õppimisvõime ja üle 60 sooritatud erialaeksami võimaldab õppijaid suurepäraselt mõista ning on tugevuseks ka koolitajana.

Koolitushind sisaldab lisaks:

 • õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:

 • tasuta parkimist;
 • lõunasööki;
 • sooje jooke koos küpsistega;
 • värskeid puuvilju.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

IT Koolitus on juhtiv info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning IT projektijuhtimise koolitusteenuse pakkuja Baltikumis. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Programmeerimine C#-keeles ja .NET keskkonnas

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.