Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Programmeerimine Python programmeerimiskeelega, e-õpe

E-kursuse eesmärk on anda õppijale piisav oskusteave, et iseseisvalt alustada Python programmeerimiskeelega programmeerimist.

E-kursuse alguses tutvutakse üldiselt Python 3 programmeerimiskeelt. Seejärel vaadeldakse programmeerimiskriteeriumeid, moodulite kasutamist, veaparandusi ja andmetüüpe. E-kursuse lõpus tutvustatakse Pyhtoni objektorienteeritud programmeerimisfunktsioone.

Python on mitme otstarbeline interpreteeritav programmeerimiskeel, mis võimaldab mitut programmeerimisstiili, näiteks objektorienteeritud, protseduurilist või funktsionaalset programmeerimist. Pythonit peetakse küllalt lihtsaks keeleks ja seda on soovitatud programmeerimise õppimisel esimeseks keeleks. Python on sageli võrreldud selliste keeltega nagu Perl, Java, Ruby, TCL ja Scheme.

E-kursus koosneb üheksast peatükist, mis sisaldavad teooriat, programmeerimisülesandeid (42 tk) ja valikvastusega harjutusküsimusi (50 tk).

NB! Kursus on inglise keeles.
Inglisekeelne kursuse täpsem tutvustus on siin

Sihtgrupp:
IT-spetsialistid ja huvilised, kes soovivad omandada põhjalikumad teadmised Python programmeerimiskeelest ning kasutada omandatud oskusi programmerijatöös.

Kursuse oodatav tulemus/eesmärk.
Pärast e-kursuse lõpetamist osalejad:

 • teavad, milliseid võimalusi pakub Python programmeerimiskeel
 • oskavad kasutada if-elif-else tingimuslikku struktuuri
 • teavad, milleks ja kuidas kasutada iteratsioone ja iteratiivseid struktuure
 • oskavad kasutada Python programmeerimises väliseid faile
 • teavad, mis on funktsioonid ja alam-funktsioonid, oskavad neid eesmärgipäraselt kasutada
 • oskavad luua andmestruktuure
 • teavad, kuidas kasutada objekt-orienteeritud programmeerimist Pythonis

Lisainfo:
Programmeerimise õppimine e-koolitusel võimaldab kiiresti ja efektiivselt omandada teemakohased teadmised. E-koolitus keskkonnas on tehnoloogilised võimalused, mis võimaldavad tõhusat iseõppimist. Järgnevalt loetelu tähtsamatest:

 • Programmeerimisülesannete automaatne kontrollimine
  • Ka programmeerimisülesandeid kontrollitakse automaatselt ja koheselt. Valede lahenduste puhul annab ART-süsteem suunavat tagasisidet: süsteem analüüsib sooritatud ülesannet ja annab selgesõnalist tagasisidet harjutuses tehtud vigadest ning nende iseloomust.
 • Valikvastustega ülesannete automaatne kontrollimine
  • Valikvastustega ülesanded kontrollitakse automaatselt ja koheselt. Kiire tagasiside näitab kas lahendus oli õige või mitte. Õppija saab ülesandeid lahendada temale kõige sobivamal ajal.
 • Vaba harjutamine
  • Vaba harjutamine võimaldab praktiseerida programmeerimist ilma vajaduseta installeerida kasutatavale arvutile tõlke- või muid vastavaid rakendusi.
 • Suhtlemine
  • Sõnumite abil saab vahetada mõtteid kursuse sisu kohta või suhelda juhendajaga. Keskkonnas sõnumite saatmiseks on vaja teada kasutajatunnust.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

IT Koolitus on juhtiv info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning IT projektijuhtimise koolitusteenuse pakkuja Baltikumis. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Programmeerimine Python programmeerimiskeelega, e-õpe