Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Programmeerimine selgeks kodust lahkumata, e-õpe

E-koolituse eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised ja oskused iseseisvaks programmeerimiseks C++, Python ja Java keeles.

E-koolitus koosneb kolmest erinevast veebiõppest:

NB! E-koolitus on inglise keeles.

E-koolituse eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised ja oskused iseseisvaks programmeerimiseks C++, Python ja Java keeles.

E-koolitus koosneb kolmest moodulist, igas moodulis käsitletakse põhjalikult ühte levinud programmeerimiskeelt. E-koolitus sisaldab hulgaliselt praktilisi iseseisvaid töid, mille vältel on õppijal võimalik oma teadmisi testida praktilistes ülesannetes. Praktilised ülesanded tähendavad reaalselt programmeerimiskoodi koostamist. E-õppe keskkonnas sisalduv kontroll-süsteem annab koheselt vastuse, kas kirjutatud kood on õige; vigade puhul näidatakse ära ka vigade asukohad.

Lisainfo:
Programmeerimise õppimine e-koolitusel võimaldab kiiresti ja efektiivselt omandada teemakohased teadmised. E-koolitus keskkonnas on tehnoloogilised võimalused, mis võimaldavad tõhusat iseõppimist. Järgnevalt loetelu tähtsamatest:

 • Programmeerimisülesannete automaatne kontrollimine
  • Ka programmeerimisülesandeid kontrollitakse automaatselt ja koheselt. Valede lahenduste puhul annab ART-süsteem suunavat tagasisidet: süsteem analüüsib sooritatud ülesannet ja annab selgesõnalist tagasisidet harjutuses tehtud vigadest ning nende iseloomust.
 • Valikvastustega ülesannete automaatne kontrollimine
  • Valikvastustega ülesanded kontrollitakse automaatselt ja koheselt. Kiire tagasiside näitab kas lahendus oli õige või mitte. Õppija saab ülesandeid lahendada temale kõige sobivamal ajal.
 • Vaba harjutamine
  • Vaba harjutamine võimaldab praktiseerida programmeerimist ilma vajaduseta installeerida kasutatavale arvutile tõlke- või muid vastavaid rakendusi.
 • Suhtlemine
  • Sõnumite abil saab vahetada mõtteid kursuse sisu kohta või suhelda juhendajaga. Keskkonnas sõnumite saatmiseks on vaja teada kasutajatunnust.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

IT Koolitus on juhtiv info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning IT projektijuhtimise koolitusteenuse pakkuja Baltikumis. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Programmeerimine selgeks kodust lahkumata, e-õpe