Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Programmeerimise kiirkursus algajatele (Java/Python)

Käesolev koolitus on 12 kohtumisest koosnev praktiline sissejuhatav sari programmeerimisest ja tarkvaraarendusest laiemalt.

Sihtgrupp:
Kursus on mõeldud eelkõige neile, kellel puudub varasem kogemus või kellel on vähene kokkupuude programmeerimisega, kuid soov sellega tõsisemalt algust teha. Oodatud on samuti kõik teised, kel soov heita pilk programmeerijate salajasse maailma ja seeläbi mõista tarkvara loomise nüansse. Näiteks tootejuhid, peakasutajad, testijad. Kursuse jaoks piisab arvuti tavakasutaja tasemest ning inglise keele oskusest kõnekeeles. Kursus ei eelda eelteadmisi tarkvaraarendusest.

Eesmärk
Anda praktilised algteadmised programmeerimisest Java või Python keeles, et jätkata programmeerimise õpinguid, alustada tööd juunior arendajana või kasutada programmeerimise baasoskusi oma igapäevatöös (tarkvara tellimisel, tootejuhtimisel või oma rutiinsete tegevuste automatiseerimiseks).

Käsitletavad teemad:

 1. Sissejuhatus
  • Mis on programmeerimine ja programmeerimisealased mõisted.
  • Algoritm ja algoritmide esitamine.
  • Tutvumine arenduskeskkonnaga (IDE).
  • Esimese lihtsama programmi kirjutamine.
 2. Programmeerimise alused
  • Andmed ja andmetüübid.
  • Muutujad, muutujale väärtuse omistamine.
  • Arvulised muutujad, elementaarsed tehted ja operaatorid (liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine ja jagamine jäägiga).
  • Sisend ja väljund käsurealt.
  • Avaldised.
  • Tekstilise väärtusega muutujad (sõned) ja levinumad operatsioonid.
  • Tõeväärtusega muutujad.
  • Tingimuslaused (mitmeharuline ja mitmeosaline, tingimuslause tingimuslause sees, loogilised tehted ja avaldised).
  • Teisendused andmetüüpide vahel.
  • Järjendid.
  • Tsüklid.
  • Kahemõõtmeline järjend ja maatriks.
  • Juhusliku olukorra tekitamine, juhuslik arv.
  • Funktsioonid, rekursiivsed funktsioonid.
  • Teegid.
 3. Arendusprotsess ja arenduse elutsükkel
 4. Objektorienteeritud programmeerimine
  • OOP paradigma.
  • Põhimõisted klass, objekt ja isend.
  • Tehnikad, pärilikkus ja polümorfism.
 5. Kasutajaliides ja andmevahetus
  • Mis on kasutajaliides?
  • Andmete lugemine failist ja faili kirjutamine (.csv, .txt).
  • Andmete lugemine veebist.
 6. Veebirakendused
  • Veebiraamistikud (Flask).
  • Esimese veebirakenduse kirjutamine.
  • Veebilehtede aadressid ja aadressiparameetrid.
  • Veebilehe mallid ja andmete kuvamine veebilehel.
  • Staatilised ressursid (CSS).
  • Veebirakenduse avalikustamine
 7. Versioonihaldus ja koodihoidla (Git)
 8. Ülesanded (~10 tk)
  • NB! Iga kursusel osaleja saab personaalse ligipääsu kursuse materjalidele Google Drives ning näidiskoodile GitHubi või GitLabi keskkonnas. Igal kursusel on oma grupp Slackis operatiivse info jagamiseks ning üksteise abistamiseks.
  • Koolitusel osalemise eelduseks peab osaleja ise omama järgnevaid töövahendeid: arvuti või sülearvuti (Windows 10, Mac OS või Linux), millele on paigaldatud või paigaldatakse veebi vahendusel koolituse käigus järgmised tarkvarad: Python, IntelliJ PyCharm Community Edition.

Koolituse läbinu:

 • saab aru arendusprotsessist ja elutsüklist ning omab ülevaadet erinevatest arendusmetoodikatest
 • oskab lugeda ja esitada algoritme programmeerijatele arusaadas vormistuses
 • tunneb programmeerimise töövahendeid ning oskab kirjutada lihtsamaid programme valitud (Java, Python) programmeerimiskeeles
 • suudab hinnata programmeerimise töö mahtu ja keerukust
 • oskab töötada andmetega neid hankides, töödeldes ja talletades ning seda oskust on tal võimalik kasutada oma igapäevatöö rutiinide automatiseerimiseks

Koolitajad:
Ringa Rooteman

Ringa on olnud tarkvaraarendaja (Python) üle 20 aasta ja koolitusi läbi viinud 5 aastat. Ta on põhiliselt kasutanud PL/SQL ja Pythoni keeli. Ringa viib koolis ning lasteaias läbi robootika- ja programmeerimisringe ning õpetab koolis robootikat ja programmeerimist.

Ülari Ainjärv
Ülari on olnud tarkvaraarendaja (Java, Python) üle 20 aasta ja koolitusi läbi viinud üle 10 aasta. Ta valdab üheksat programmeerimiskeelt, millest oma põhitöös kasutab peamiselt Java, Pythoni ja C keelt. Ülari korraldab erinevaid robootika- ja programmeerimisteemalisi kursusi ja töötubasid nii lastele kui täiskasvanutele.

Lisainfo:

 • Pärast koolitust väljastatakse elektrooniline tunnistus. Seda juhul kui kursuse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Hindamismeetoditena kasutatakse praktilise töö ja harjutuste sooritamist. Kui õpiväljundeid ei suudeta täies mahus saavutada väljastatakse tõend.
 • Koolituse kestus: 82 akadeemilist tundi (60 ak t auditoorset tööd, 22 ak t iseseisvat tööd)

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Programmeerimise kiirkursus algajatele (Java/Python)