Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Projektide kirjutamine ja juhtimine e-õppena

Projektijuhtimise e-õpe on hea võimalus õppida kirjutama rahataotlusi ja haldama projekte igapäevatöö kõrvalt. E-õpe on individuaalne ja soovi korral lähtutakse kursuse kodutööde planeerimisel konkreetsest projektist, mida osaleja soovib vormistada.

Sihtgrupp:
Praktilisele koolitusele ootame tulevasi ja algajaid projektijuhte ning spetsialiste, kes kasutavad oma töös projektijuhtimise meetodit.

Kursuse sisu:

  • Projekti mõiste, olemus ja struktuur. Eeltööd enne projekti kirjutamist. Projekti vajalikkuse põhjendus. Probleemid ja nende kaardistamise meetodid. Projekti eesmärkide püstitamine.
  • Projekti sihtrühmad. Sidusrühmad. Kasusaajad. Kavandatavad tegevused.
  • Sobivate finantseerijate otsimine. Erinevad rahastamisvõimalused ja fondid.
  • Tegevuskava koostamine. Loogiline raammaatriks ja meetodid. Projekti riskianalüüs. Projekti eelarve koostamine.
  • Projekti juhtimine ja teostamine. Projekti meeskond. Grupiprotsessid.
  • Projektide raamatupidamise korraldamine. Muudatused sisekorra eeskirjades. Projektide kulude eristamine raamatupidamises.
  • Projekti tulemuste hindamine. Aruandlus ja dokumentatsioon. Projekti taotluste hindamine. Hindamiskriteeriumid. Valminud projektide analüüs.

Õpiväljundid
Kursuse tulemusena õppija:

  • koostab kindlat rahastajat silmas pidades projektikavandi;
  • analüüsib ja hindab valminud projekti eeldatavast rahastajast lähtuvalt.

Koolitaja:
Anneli Zirkel omab Tartu Ülikooli magistrikraadi rahvatervises. Andragoog III, terviseedendaja V. Ta on Reitingu koolitusosakonna juhtaja ja juhatuse liige. Reitingu lektorina töötab alates aastast 2002.

Lisainfo:
Õppetöö toimub e-õppe keskkonnas Moodle. Iga moodul koosneb teoreetiliset osast, enesekontrolli küsimustikust, praktilistest töödest ning juhendaja poolsest tagasisidest. Suhtlus toimub veebikanalite kaudu.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Reiting – see on tööalased koolitused täiskasvanutele, täpne raamatupidamine ettevõtetele ning asjalik tugi ettevõtlusega alustajale. Reiting koolituskeskus aitab kaasa Teie töötajate arengule soovitud suunas ning kokkulepitud ajaga. Väärtustame loomingulist mõtlemist ja oleme paindlikud. Pakume õigeid teadmisi õigel ajal, õiges kohas ja õige hinnaga. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Projektide kirjutamine ja juhtimine e-õppena