Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Projektide kirjutamine ja juhtimine veebikoolitusena

Koolituse eesmärgiks on anda teadmisi ja praktilisi näpunäiteid, kuidas koostada, käivitada, läbi viia ja hinnata projektide edenemist.

Sihtgrupp
Praktilisele koolitusele ootame tulevasi ja algajaid projektijuhte ja spetsialiste, kes kasutavad või palaneerivad oma töös projektijuhtimist.

Kursuse sisu:

 • Projekti mõiste, olemus ja struktuur. Eeltööd enne projekti kirjutamist. Projekti vajalikkuse põhjendus. Probleemid ja nende kaardistamise meetodid. Projekti eesmärkide püstitamine;
 • Projekti sihtrühmad. Sidusrühmad. Kasusaajad. Kavandatavad tegevused;
 • Sobivate finantseerijate otsimine. Erinevad rahastamisvõimalused ja fondid;
 • Tegevuskava koostamine. Loogiline raammaatriks ja meetodid. Projekti riskianalüüs. Projekti eelarve koostamine;
 • Projekti juhtimine ja teostamine. Projekti meeskond. Grupiprotsessid;
 • Projektijuhtimise erisus protsessijuhtimisest;
 • Projektijuhi ülesanded ja vastutus;
 • Ajaplaneerimine;
 • Projektide raamatupidamise korraldamine. Muudatused sisekorra eeskirjades. Projektide kulude eristamine raamatupidamises;
 • Projekti tulemuste hindamine. Aruandlus ja dokumentatsioon. Projekti taotluste hindamine. Hindamiskriteeriumid.
 • Valminud projektide analüüs.

Koolitaja:
Anneli Zirkel omab Tartu Ülikooli magistrikraadi rahvatervises. Andragoog III, terviseedendaja V. Ta on Reitingu koolitusosakonna juhtaja ja juhatuse liige. Reitingu lektorina töötab alates aastast 2002.

või

Jelena Bõstrova
Elena Bõstroval on doktorikraad PhD, samuti täiskasvanute õpetaja 6. kutsetase. Kogu oma töötamise aja on ta tegelenud teadus- ja haridustegevusega Eesti kõrg- ja erialaõppeasutustes. Peamised ametialased huvid on seotud finantstöö korraldamisega ettevõttes ja andmeanalüütikaga.
Osalemine projektide (Töötukassa, Interreg) ettevalmistamises ja rakendamises, üksikute ettevõtete projektides.
Eelarve koostamine ja raamatupidamise automatiseerimise korraldamine võimaldas tal omandada projektijuhtimise kogemusi ja uurida rahvusvahelist praktikat PMBoK standardite rakendamisel projektitegevustes.
Alates 2017. aastast on ta läbi viinud projektijuhtimise kursusi Töötukassas .

Lisainfo:

 • Koolituse hind sisaldab õppematerjale, mis on koostatud koolitaja poolt vastavalt õppesisu teemadele kõikide teemade kohta. Materjalid on kättesaadavad Moodle keskkonnas.
 • Lõpetajatele elektrooniline tunnistus või tõend!

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Reiting – see on tööalased koolitused täiskasvanutele, täpne raamatupidamine ettevõtetele ning asjalik tugi ettevõtlusega alustajale. Reiting koolituskeskus aitab kaasa Teie töötajate arengule soovitud suunas ning kokkulepitud ajaga. Väärtustame loomingulist mõtlemist ja oleme paindlikud. Pakume õigeid teadmisi õigel ajal, õiges kohas ja õige hinnaga. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Projektide kirjutamine ja juhtimine veebikoolitusena