Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Projektijuhtimise e-koolitus, juhendajaga

E-koolituse tulemusena on osalejad omandanud teadmised ja praktilised oskused projektijuhtimisest.

E-koolitus on suunatud kõigile, kellel on kokkupuuteid projektijuhtimisega või kes vastutavad mingi osa eest projektis ning soovivad oma teadmisi projektidega töötamise alal uuendada või täiendada. Kursus sobib ka algajaile, kes soovivad teada saada, mis on projekt ja mida tähendab projektijuhtimine ning selles osalemine.

Eriti väärtuslikuks teeb antud kursusel osalemise asjaolu, et kogu kursuse vältel on aktiivseks tagasiside andjaks ja motiveerijaks kursuse juhendaja, kes ise on pikaajalise projektijuhtimise kogemusega erinevates valdkondades. Juhendaja ülesandeks on olla tuutoriks, kes suunavate küsimustega aitab õppijal kirjutada projekti ülesannet, kirjeldada tulemust, koostada meeskond, analüüsida riske ja luua eelarve.

E-koolituse praktilised tööd võimaldavad kirjutada oma projekt ja mängida reaalselt läbi ise valitud teemaga projekti juhtimine. Paljud senised õppijad on kasutanud 6 nädala pikkust aega oma töökohas plaanisoleva projekti ettevalmistuseks ja projektijuhina eelharjutamiseks.

E-koolituse edukas lõpetaja saab ka IT Koolituse ametliku tunnistuse.

Sihtgrupp:

 • algajad projektijuhid
 • projektimeeskonna liikmed
 • kogenud projektijuhid, kes soovivad saada aimu projektijuhtimise teoreetilisest käsitusest

Kursuse oodatav tulemus/eesmärk.
E-koolituse edukal lõpetamisel osalejad:

 • teavad, mis on projekt
 • oskavad ära tunda erinevate projektide tüübid
 • teavad, kes on projekti osapooled
 • oskavad välja tuua ja analüüsida, millised on projekti piirangud
 • teavad, milliseid probleeme võib esineda projektiorganisatsioonis
 • oskavad sõnastada projekti eesmärke ja tulemust
 • oskavad ära tunda ja hinnata projekti faase
 • teavad, millised on projektijuhi rollid ning kuidas projekti meeskonda moodustada ja juhtida
 • oskavad projekti hinnata ja lõpetada
 • teavad, mida on oluline projektis planeerida
 • teavad projekti aruandlust ja selle erinevaid meetodeid

Kursuse sisukord:

 • Projektid ja projekti mõiste
 • Probleemid ja võimalused
 • Projekti eesmärk, tulemus ja projekti erinevad faasid
 • Projekti edukriteeriumid
 • Projektijuhi roll ja projektigrupi loomine
 • Nõuded projektirühmale
 • Konfliktid projekti ja tavaorganisatsiooni vahel
 • Projekti juhtimine, kvaliteedi kontroll ja hindamine
 • Hindamine
 • Planeerimine ja aruandlus
 • Ressursside eelarvestamine
 • Lõpparuandlus

 

Tagasiside:

“Kursus oli äärmiselt huvitav minu jaoks. Kuna olen väga huvitatud projektide juhtimisest, eriti IT valdkonnas, siis kindlasti võtaksin osa ka teistelt projektijuhtimist puudutavatel kursustelt, kus teie oleksite juhendaja. … pean tunnistama, et juhendaja oli väga hea. Tagasiside on informatiivne, sain küsimuse oma vastustele, mis jäid õhku oma töid koostades, ehk kiidusõnad ka teile ….. Kuna minul on soov saada projektijuhiks, siis otsustasin ka läbida selle kursuse. Ja ma pean ütlema, et olen kursusega rahul. Tänan teid, et olite valmis minu hilinenud töid veel hindama. 🙂 “

“Kursusest oli kasu küll, küsimusi mul kahjuks pole, sest veel ei tegele igapäevaselt projektijuhtimisega. Olen eelnevalt projektijuhtimise aine läbinud koolis ja praktikal olles projektijuhtimisega kokku puutunud, kus mulle hakkas see väga huvi pakkuma ja tulevikus tahaksin ise projektijuht olla, seega tahtsin ka oma teadmisi selles valdkonnas täiendada. Üldised asjad nagu mis on projekt ja juhtrühm jne olid mulle juba tuttavad aga, kes mille eest täpselt vastutab ja mida otsustab oli juba uus ja kuidas ressursse planeerida ning kuidas huvitatud osapooli on palju rohkem kui väliselt tunduda võib.

Liiga keerulist polnud midagi ja igav polnud ka sugugi, see osa mis tuttav oli, oli hea üle korrata. Kursus oli täpselt paraja pikkusega ja raskusastmega inimesele, kes varem pole projektijuhtimisega kokku puutunud. Meeldis, et lisaks teooriale sai alla laadida faile nagu lõppdokumentatsioon ja projektiplaan. Usun, et nendest on kindlasti tulevikus kasu. Meeldisid ka valikvastustega testid, kus sai kinnitada teoorias õpitut. … Harjutuste eesmärk ja ülesanded olid arusaadavad ja juhendaja andis head tagasisidet. Jäin kursusega rahule. Aitäh Teile!”

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

IT Koolitus on juhtiv info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning IT projektijuhtimise koolitusteenuse pakkuja Baltikumis. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Projektijuhtimise e-koolitus, juhendajaga