Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Prosci® muudatuste juhtimise sertifitseerimiskursus

Maailmas kõige laialdasemalt aktsepteeritud muudatuste juhtimise kvalifikatsiooni pakkuv kursus, mille on läbinud üle 60 000 inimese enam kui 3500-st organisatsioonist. Kursus annab teadmised, oskused ja tööriistad muudatuste edukamaks juhtimiseks ja paremate tulemuste saavutamiseks.

Koolituse eesmärk:

 • Mõtestada lahti muudatuste juhtimise olemus – kuidas saavutada muudatusega soovitud tulemused?
 • Õppida 6000 organisatsiooni kogemustest – mis on see, mis aitab tagada suuremat edu muudatusprojektide elluviimisel
 • Saada teadmispagas ülemaailmselt tunnustatud Prosci® muudatuste juhtimise metoodikatest ja kuidas rakendada neid lahendusi oma muudatustes
 • Katsetada Prosci praktilisi tööriistu mõne oma käimasoleva muutuse peal
 • Omandada Prosci metoodikate kasutuslitsents ja -õigused

Koolituse jaoks vajalikud eelteadmised: Mõne muudatusprojekti olemasolu, mille elluviimist koolitusel kavandada (sobib ka minevikus elluviidud projektiga tegelemine tagasivaates).

Programm:

 1. päev
  • Kuidas suurendada organisatsiooni edu tulemusliku muudatuste juhtimisega?
  • Mil moel saavutada töötajate pühendumine muudatustele ja läbi selle jõuda organisatsioonilise tervikmõjuni? ADKAR mudel
  • Kuidas arvestada teadlikumalt muudatuste psühholoogiliste teguritega?
  • Millised on võtmetegevused muudatuste kavandamise faasis?
 2. päev
  • Kuidas luua tugev muudatusprojekti meeskond?
  • Milles seisnevad muudatuste sponsori roll, esmatähtsad ülesanded ja valmidus?
  • Mismoodi muudatust toetavat kommunikatsiooni kavandada ja läbi viia?
  • Milline on minu praeguse muudatusprojekti teostusplaan ja kuidas kavatsen suurendada selle elluviimise edukust? Esitlused ja tagasiside
 3. päev
  • Mis tagab tulemuslikkuse muutuste elluviimisel ning kuidas ületada tekkivat vastupanu?
  • Mil viisil kindlustada muudatuste rakendumine ja mõõta nende resultatiivsust?
  • Kuidas õpitut edaspidi rakendada ja vajadusel edasi arendada?

Õppemeetodid: Erinevad aktiivõppemeetodid, simulatsioonid, praktiliste juhtimise tööriistade rakendamine, reaalse muudatusprojekti analüüs, esitlused, näited, üleilmse parima praktikaga tutvumine jm.

Koolitaja:
Ekke Sööt
Change Partners OÜ konsultant ja partner. Viimasel 3 aastal läbi viinud ligi 100 päeva muudatuste juhtimise alaseid koolitusi. Globaalse muudatuste juhtimise valdkonna liidri Prosci ametlik partner Baltikumis ja Soomes. Omab rahvusvahelist Change Practitioner ja Prosci Advanced Instructor sertifikaati (Prosci, USA).

NB! Palume koolitusele võimalusel tulla oma arvutiga.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

BCS Koolitus on Eesti juhtiv IKT valdkonna koolitus-, projektijuhtimis- ja konsultatsiooniettevõte. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Prosci® muudatuste juhtimise sertifitseerimiskursus