Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Protsesside kirjeldamine ja protsessijuhtimine

Koolituse eesmärk on anda valdkonnajuhtidele teadmised protsessijuhtimisest ning tutvustada protsessijuhtimise erinevaid praktilisi tehnikaid. Peale koolitust mõistavad osalejad protsessijuhtimise tausta ja sisu; olulisi mõisteid ja tehnikaid; teadmisi protsessi kirjeldamisest, juurutamisest ja mõõtmisest. Lisaks teoreetilise teadmiste omandamisele antakse koolitusel praktilised võtted tööprotsesside kirjeldamiseks, mis on oluline sisend IT-le teenuste arendamiseks.

Sihtrühm ja eelteadmised:
Koolitusele on oodatud eelkõige valdkonnajuhid, kes vastutavad oma organisatsiooni äriprotsesside efektiivse ja tõhusa toimimise eest (valdkonna- ja protsessijuhid). Koolitus ei ole suunatud IT-juhtidele ja -analüütikutele.

Programm:

 • Sissejuhatus protsessijuhtmisse
  • Erinevad koolkonnad ja metoodikad
  • Olulised mõisted ja terminoloogia
  • Organisatsiooni protsesside jagunemine (põhi- ja tugiprotsessid)
  • Protsessijuhtimise elutsükkel (kaardistamine, kirjeldamine, analüüsimine, ümber kavandamine, juurutamine, mõõtmine ja kontrollimine)
 • (Töö-) protsessi kirjeldamine (tarkvaras realiseerimiseks)
  • Taustinformatsioon, eesmärgid, funktsionaalsed ja mittefunktsionaalsed nõuded
  • Andmed (objektid ja nende atribuudid, klassifikaatorid)
  • Protsess (Joonised, kirjeldused, kasutusjuhtude- ja olekudiagrammid, sisendid ja väljundid, rollid ja vastutus)
  • Lisainformatsioon (päringud, aruanded, andmevahetus, jne)

Koolituse läbinu:

 • teab protsessijuhtimise elutsüklit;
 • saab praktilised teadmised protsesside kaardistamisest ja meetoditest;
 • mõistab järjepideva parendamise loogikat ja mõõtmise olulisust;
 • oskab kirjeldada tööprotsessi osiseid selle automatiseerimiseks (tarkvara arendamiseks).

Õppemeetodid: Auditoorne töö klassi- või veebikeskkonnas 8 tundi (sh praktilised harjutused koolikeskkonnas 3 tundi).
Hindamismeetod: Praktiliste harjutuste sooritamine ja rühmatöö.
Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste.
Koolituse lõpetamine: Koolituse lõpetaja saab tunnistuse kui sooritab kõik koolituse jooksul antud praktilised harjutused.

Koolitaja:
Evelin Kasenõmm
Konsultant ja koolitaja, BCS Koolituse partner. ITIL Foundation, ITIL RCV, ITIL OSA, Certified Trainer sertifikaadid.

Hind sisaldab kohvipause koolituskeskuses ja ühiseid lõunasööke.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

BCS Koolitus on Eesti juhtiv IKT valdkonna koolitus-, projektijuhtimis- ja konsultatsiooniettevõte. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Protsesside kirjeldamine ja protsessijuhtimine

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.