Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Psühhosotsiaalsete ohutegurite hindamine ja toetavad tegevused

1. jaanuaril 2019 jõustunud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatustest üks tähtsamaid on tööandjate kohustus mõõta ja kaardistada töökeskkonnast tulenevad psühhosotsiaalsed ohutegurid.

Tööandjal tuleb hinnata töökeskkonna mõju töötajate tervisele ning vajadusel rakendada abinõusid ja meetmeid tervisekahjustuste (sh tööstress, depressioon, läbipõlemine) ennetamiseks ning töökeskkonnast tulenevate ohutegurite mõju vähendamiseks. Alus: Töötervishoiu ja tööohutuse seadus, §91 .

Sihtrühm: Ettevõtete juhid, töökeskkonnaspetsialistid, -volinikud, -nõukogu liikmed, personalijuhid jt töötervishoiust ning tööohutusest huvitatud inimesed

Koolituse sisu:

 • Psühhosotsiaalsed ohutegurid töökeskkonnas – ühiskonna muutuste mõju psühhosotsiaalsetele teguritele;
 • Positiivse ja negatiivse vahel ei olegi nii lihtne piiri tõmmata: Paindlikud töösuhted ja paindlik tööaeg, kaugtöö, öötöö, mitme tööandja juures töötamine – hea või halb?, õiguslikud nõuded
 • Võrdne kohtlemine, kiusamine, ahistamine õigusaktides
 • Töösuhte lõpetamine kui asjad ei laabu (olgu põhjuseks tervis, konflikt, ületöötamine või muu).
 • Psühhosotsiaalsete ohutegurite tuvastamine ja hindamine teoorias ja praktikas;
 • Riskianalüüsis psühhosotsiaalsete ohutegurite taseme määramine ja sekkumismeetmete rakendamine riski ohjamiseks;
 • Töötajate juhendamine ja toetavad tegevused

Koolituse läbimisel osaleja:

 • oskab tuvastada ja hinnata erinevaid psühhosotsiaalseid ohutegureid töökeskkonnas;
 • oskab rakendada erinevaid abinõusid ja meetodeid probleemide lahendamiseks;
 • oskab riskianalüüsis psühhosotsiaalsete ohutegurite taseme määrata;
 • oskab töötajaid õigesti juhendada ja läbi viia toetavaid tegevusi;
 • omab ülevaadet õiguslikest nõuetest.

Koolitajad:
Ille Nakurt-Murumaa
Töötervishoiu ja tööohutuse ning tööõiguse koolitaja-praktik. On omandanud Õigusinstituudis kõrghariduse. Töötanud AS Rakvere Lihakombinaadis administratsiooni juhina, SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglas tööohutuse talituse juhatajana ja on 2013. aastast töökeskkonna ja tööõiguse valdkonna koolitaja ning konsultant, õigusnõustaja (kohtuvaidlused, riigihankedokumentide ettevalmistamise nõustamine jms) On läbinud mitmeid erinevaid erialaseid täiendkoolitusi, nt juhtimis- jms koolitused SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla koolituskeskuses, Interna OÜ poolt korraldatud juhtimissüsteemide siseaudiitorite koolitusi, EVS, Bureau Veritas koolitused “Nõuded valgustusele sise- ja välistöökohtadel”, “Riskijuhtimise standardid”. Ka kogemus koolitajana ei ole Illel sugugi mitte väike. Alates 2003. aastast nii 8h kui ka 24h töötervishoiu koolitused. Aastate jooksul on lektorina läbi viidud sadu koolitusi. Tööõiguse 4-8tunniseid koolitusi alates aastast 2003-2013 nii SA PERH struktuuriüksuste juhtidele kui ka Juunika Koolitus OÜle 2008. aastast kuni tänaseni.

Ave Kruusalu
Töötervishoiu ja tööohutuse ning tööõiguse koolitaja-praktik

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Psühhosotsiaalsete ohutegurite hindamine ja toetavad tegevused

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.