Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Puhastustööde juht tööprotsesside juhtijana (9 akadeemilist tundi)

Hästi toimiva teenuse aluseks on teadlikult juhitud tööprotsess. Puhastustööde kavandamise ja teostust toetab koolitus Puhastustööde juht tööprotsesside juhtijana.

Õppekava koostamise alused: Puhastusteenindaja tase 4 kohustuslikud kompetentsid B.3.1 – B.3.3. ja üldoskused B.2

Eesmärk:
Koolituse tulemusel mõistab koolitatav puhastustööde kavandamise ja läbiviimise protsessi puhastustööde juhi töö kontekstis

Sihtrühm:
Puhastustööde juhid, haldusjuhid, teenindusjuhid, majandusjuhid, haldurid

Õppe alustamise tingimused: Puhastusteenindaja algteadmiste läbimine või eelnev erialane kogemus

Koolituse sisu:

 • Tulemusele orienteeritud koristamise juhtimine
 • Puhastustööde juhi roll koristuskulude mõjutajana
 • Puhastustööde reaalsed mõjutegurid ja reaalne tööaeg
 • Tööprotsessi tulemuslik juhendamine ja toimimine

Õpiväljundid – koolituse läbinu:

 • mõistab tulemusele orienteeritud koristamise tähtsust ja kasutab neid oma töös
 • mõistab enda rolli koristustööde kulude mõjutajana
 • teab koristustööde reaalseid mõjutegureid ja arvestab nendega tööd planeerides
 • mõistab olulisemaid juhendamise põhimõtteid, ja kasutab neid juhendades

Õppemeetodid:

 • Auditoorne õpe  9 akadeemilist tundi: loeng, suuline vestlus, dialoogid, rühmatööd ja tulemuste analüüsimine
 • E-õpe: veebiloeng reaalajas 6 akadeemilist tundi ja iseseisev töö tekstimaterjalidega 3 akadeemilist tundi.

Väljastatavad dokumendid: Tõend, kui õppija võttis osa õppetööst.

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust

Väljastatavad dokumendid:

 • Tunnistus, kui õpingute lõpetamisel läbitakse hindamiskriteeriumile vastav kirjalik test.
 • Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud teemadele.

Loobumine: kirjalikul loobumisel (e-kiri) vähemalt 3 tööpäeva enne koolitust tagastame 50% õppetasust. Koolitusele mitteilmumisel või hilisemal teatamisel õppetasu ei tagastata.

Koolitaja:
Monika Blagi Puhastusvaldkonna koolitaja alates 2021. aastast.

 • Haridus – Tallinna Majanduskool, ärikorralduse spetsialist, tase 5
  Pädevused

  • Andragoogika, tase 6 (Tallinna Ülikool bakalaureuse kraad omandamisel)
  • Puhastusteenindaja, tase 3
  • Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4
 • Kogemus
  • 2021 – ….. Stell Eesti AS, koolitusspetsialist, koolitamine ja koolitusprogrammide arendamine
  • 2020 – 2021 Finesta Baltic OÜ, personalispetsialist
  • 2018 – 2019 Universe Jet Alliance OÜ, büroojuht, Töötervishoiu ja tööohutuse töö korraldamine ettevõttes

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Stell koolitus- ja kompetentsikeskuse tegevuse eesmärk on arendada sektori kompetentsi ettevõtete strateegilise partnerina. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Puhastustööde juht tööprotsesside juhtijana (9 akadeemilist tundi)