Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Puhastustööde planeerimine (9 akadeemilist tundi)

Koolituse tulemusel mõistab koolitatav puhastustööde kavandamise ja läbiviimise protsessi.

Õppekava koostamise alused: Puhastusteenindaja tase 4 kohustuslikud kompetentsid B.3.1 – B.3.3. ja üldoskused B.2.

Sihtrühm: Puhastustööde juhid, haldusjuhid, teenindusjuhid, majandusjuhid, haldurid.

Koolitusel osalemise eelduseks: Puhastusteenindaja algteadmiste läbimine või eelnev erialane kogemus.

Koolituse sisu:

 • Planeerimise alused.
 • Objektiraamatu koostamine.
 • Harvemini tehtavate tööde planeerimine.
 • Puhastustööde teostamise järjekord.

Õpiväljundid. Koolituse läbinu:

 • mõistab tulemusele orienteeritud koristamise tähtsust ja kasutab neid oma töös;
 • oskab tulemuslikult planeerida koristustöid ning koostada objektiraamatut;
 • teab puhastustööde reaalseid mõjutegureid ja arvestab nendega tööd planeerides;
 • teab puhastustööde teostamise järjekorda ning selle olulisust.

Õppekeskkond: Kaasaegne koolitusruum, kus on sobiv valgustus, ventilatsioon, vajalik tehnika (televiisor, tahvel) ja wifi ühendus või ettevõtte e-õppe keskkond.

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust

Õppeprotsess: Õpe toimub vastavalt tunniplaanile. Auditoorse õppe käigus sooritatakse rühmatöid.

E-õpe: veebiloeng reaalajas ja iseseisev töö, mis õppijal tuleb sooritada peale veebiloengut iseseisvalt veebikeskkonnas 6 tunni jooksul.

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 9 akadeemilist tundi: loeng, suuline vestlus, dialoogid, rühmatööd ja tulemuste analüüsimine. E-õpe: veebiloeng reaalajas 6 akadeemilist tundi ja iseseisev töö tekstimaterjalidega 3 akadeemilist tundi.

Koolitajad:
Monika Blagi Puhastusvaldkonna koolitaja alates 2021. aastast.

 • Haridus – Tallinna Majanduskool, ärikorralduse spetsialist, tase 5
  Pädevused

  • Andragoogika, tase 6 (Tallinna Ülikool bakalaureuse kraad omandamisel)
  • Puhastusteenindaja, tase 3
  • Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4
 • Kogemus
  • 2021 – ….. Stell Eesti AS, koolitusspetsialist, koolitamine ja koolitusprogrammide arendamine
  • 2020 – 2021 Finesta Baltic OÜ, personalispetsialist
  • 2018 – 2019 Universe Jet Alliance OÜ, büroojuht, Töötervishoiu ja tööohutuse töö korraldamine ettevõttes

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Stell koolitus- ja kompetentsikeskuse tegevuse eesmärk on arendada sektori kompetentsi ettevõtete strateegilise partnerina. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Puhastustööde planeerimine (9 akadeemilist tundi)