Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Raamatupidaja 5. taseme kutseeksami ettevalmistuskursus

Kursusel õpitakse selgeks raamatupidaja 5. taseme kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised raamatupidamise, maksude arvestamise, kuluarvestuse, eelarvestamise ja finantsanalüüsi osas.
Kõikidele osalejatele kingituseks Janek Keskküla raamat “Finants- ja maksuarvestus” (teine täiendatud trükk).

Sihtrühm:
Raamatupidajad, kes soovivad sooritada 5. taseme kutseeksami.

Kursusele registreerimise eelduseks on raamatupidamise algkursuse läbimine.

Koolituse sisu:

 • Finantsarvestus
  • Raamatupidamise korraldamine ja finantsaruannete koostamise põhimõtted. Raamatupidamise sise-eeskiri.
  • Majandussündmuste kirjendamine ja dokumenteerimine ning kajastamine arvestusregistrites.
  • Varade, kohustiste ja omakapitali arvestus.
  • Valuutaarvestus, ebatõenäoliselt laekuvate arvete arvestus, varude arvestamise meetodid, põhivara amortisatsiooni arvestamise meetodid.
  • Raha ajaväärtuse põhimõte.
  • Aruannete koostamine – bilanss, kasumiaruanne skeemid 1 ja 2
 • Maksuarvestus
  • Maksude ja maksete arvestamine vastavalt kehtivatele seadustele.
  • Töötasu maksustamine, erisoodustused, kingitused, annetused ja vastuvõtukulud
  • Ettevõtlusega mitteseotud kulud
  • Käibemaksuarvestus
 • Juhtimisarvestus
  • Kuluarvestus, kulude kogumine, liigitamine ja analüüs
  • Omahinna arvutamine lihtsamate finantsarvestuse meetodite järgi.
  • Eelarvestamine ja eelarvete koostamine
  • Majandusüksuse tegevuse analüüsimine, finantsaruannete analüüs, finantsaruannete hälbeanalüüsi (horisontaal- ja vertikaalanalüüs) ning suhtarvude analüüs, omakapitali rentaablus, happetest.
 • Iseseisev töö: Situatsioon/Ülesannete lahendamine, ülesannete lahendused tagasi sidestatakse auditoorse õppetöö käigus.

Õpiväljundid
Kursuse läbinu:

 • korraldab ettevõtte majandusarvestuse lähtuvalt õigusaktidest;
 • korraldab töötasuarvestuse ja käibemaksuarvestuse, lähtudes õigusaktidest:
 • koostab lühendatud raamatupidamise aastaaruandeid, võttes aluseks eesti finantsaruandluse standardi.
 • jälgib maksukohustuste täitmist;
 • hindab ettevõtte majandusseisundit, lähtudes ettevõtte tasuvusest, likviidsusest ja maksevõimelisusest;
 • on võimeline sooritama raamatupidaja 5. taseme kutseeksami.

Koolitajad:
Janek Keskküla on mitmete finants- ja maksualaste raamatute autor, Tallinna Majanduskooli finants- ja maksuarvestuse lektor ning õpetab erinevate majandustarkvarade kasutamist alates 2008. aastast.

Lisaks õpetab Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud tasuta koolitustel ja teeb ka tasulisi tellimuskoolitusi. Eraldi kursustena valmistab raamatupidajaid ette raamatupidaja kutseeksami sooritamiseks.

Lõpetas 1994.a Tartu Õpetajate Seminari algklasside õpetaja erialal ja 2005.a Audentese Ülikooli ärikorralduse erialal spetsialiseerumisega finantsjuhtimisele. Täiendanud end mitmetel seminaridel ja koolitustel, mille korraldajateks on olnud Eesti Raamatupidajate Kogu, Maksu- ja Tolliamet jt. On töötanud 4 aastat algklasside õpetajana, 3 aastat Maksu- ja Tolliametis vanemrevidendina nii Tartus kui ka Tallinnas ning on raamatupidamisteenuseid osutava äriühingu juht alates 2004. aastast ja mittetulundusühingu Peipsi Infokeskuse juhataja alates 2000. aastast. Tegemist on pikaaegse oma ala praktikuga nii äri- kui mittetulundussektoris.

Märt Murd on Tallinna Majanduskooli juhtimisarvestuse lektor.

Ta on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi ettevõttemajanduse erialal ning bakalaureusekraadi õigusteaduses. Ta on töötanud finantsarvestuse ja -analüüsi valdkonnas alates 2006. aastast.Märt omab kehtivat kutsetunnistust Vanemraamatupidaja, tase 6.

Janek Keskküla Finants- ja maksukoolitused (Novare Invest OÜ) on ametlik Töötukassa koolituspartner.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Janek Keskküla on mitmete finants- ja maksualaste raamatute autor, Tallinna Majanduskooli finants- ja maksuarvestuse lektor ning õpetab erinevate majandustarkvarade kasutamist alates 2008. aastast. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Raamatupidaja 5. taseme kutseeksami ettevalmistuskursus