Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Raamatupidajast pearaamatupidajaks

Koolitus, mis tõstab raamatupidajate kompetentsi uuele tasemele

Raamatupidaja ülesandeks on muude kohustuste hulgas luua ettevõtte juhtidele adekvaatne infopank, millele tuginedes on võimalik kitsaskohti lahendada ja tagada ettevõtte jätkusuutlik areng.

Seepärast on oluline, et raamatupidaja oskaks mõista ja üldistada vajalikku informatsiooni ning andmete kasutamise ja selgitamisega aidata teha majanduslikult põhjendatud juhtimisotsuseid.

Äripäeva Akadeemia koostöös Raamatupidaja.ee-ga on loonud viiest moodulist koosneva koolitusprogrammi, mis tõstab raamatupidajate kompetentsi uuele tasemele järgmistes valdkondades:

 1. Moodul: Finantsarvestus raamatupidajale. Kuidas finantsaruannete abil märgata kitsaskohti ettevõtte tegevuses? Koolitaja Juta Tikk. 
 2. Moodul: Infopõhine juhtimine. Kuidas raamatupidamisinfo aitab jõuda õigete juhtimisotsusteni? Koolitaja Ülle Pärl. 
 3. Moodul: Maksuarvestus raamatupidajale. Kuidas maksuarvestuse abil tõsta ettevõtte kasumlikkust? Koolitaja Aule Kindsigo.
 4. Moodul: Finantsalane inglise keel. Kuidas kasutada finantsaruandluse, juhtimis- ja maksuarvestuse valdkonna termineid inglise keeles? Koolitaja Aet Toots.
 5. Moodul: Andmehaldus ja -analüüs Excelis raamatupidajatele. Kuidas muuta andmed infoks ja võita rohkem aega otsustamiseks? Koolitaja Silver Toompalu.

Sihtgrupp.
Koolitusele on oodatud:

 • äriühingutes töötavad kogenud, kuid erineva erialase ettevalmistusega raamatupidajad, kes soovivad enda teadmised viia uuele tasemele ja areneda edasi pearaamatupidajaks.
 • äriettevõtte omanikud või juhid, kes soovivad omandada süvendatud teadmisi raamatupidamisest, et teha majanduslikult põhjendatud juhtimisotsuseid.

Teemad:

 1. Moodul: Finantsarvestus raamatupidajatele – kuidas finantsaruannete abil märgata kitsaskohti ettevõtte tegevuses?
  • Rahavoogude aruande koostamine
  • Rahavoogude aruande analüüs
  • Täismahus raamatupidamise aastaaruanne ja aruannete analüüsi meetodid
  • Ettevõtte majandustegevuse analüüs suhtarvumeetodit kasutades
 2. Moodul: Kuidas raamatupidamisinfo aitab jõuda õigete juhtimisotsusteni?
  • Aruandluselt koostööle. Aruanne, mida koostööpartnerid loevad ning juhid vajavad
  • Õige ja oluline informatsioon
  • Kuidas teha põhjendatud turundus- ja hinnakujundus otsuseid
  • Ettevaatust kuluinformatsiooniga! Asjad ei pruugi olla nii, nagu esialgu paistavad.
 3. Moodul: Kuidas maksuarvestuse abil tõsta ettevõtte kasumlikkust?
  • Maksude kavandamine ja analüüsimine – tehingute tegemine ja maksude kavandamine
  • Maksudeklaratsioonide koostamine, parandamine ja vastutus esitatud andmete eest
  • 2018 valguses – maksusoodustuste efektiivne kasutamine, laenud – konsolideeritud laenud, seotud ettevõtete vahelised laenud, turuhinna määramine, soetud isikute vahelised tehingud
  • Suhtlus maksuaudiitoriga, maksukontroll ja selle tulemusel tekkivad rahalised kohustused, kohustuste ajatamine ja vähedamine
 4. Moodul: Kuidas kasutada finantsaruandluse, juhtimis- ja maksuarvestuse valdkonna termineid inglise keeles?
  • Finantsaruandluse terminoloogia
  • Juhtimisarvestuse terminoloogia
  • Maksuarvestuse terminoloogia
 5. Moodul: Kuidas muuta andmed infoks ja võita rohkem aega otsustamiseks?
  • Valemid ja funktsioonid
  • Päringute loomine PowerQuery abil
  • Andmete analüüsimine ja visualiseerimine
  • Makrode kasutamine tegevuste automatiseerimiseks

Koolitajad:
Juta Tikk, Finantsarvestuse ekspert ja koolitaja
Juta Tikk on lõpetanud Eesti Maaülikooli (Eesti Põllumajanduse Akadeemia) 1972. aastal insener-tehnoloogina. Aastal 1999 kaitses Juta Estonian Business School’is (EBS) rahvusvahelise ärijuhtimise magistrikraadi ja 2014.a. doktorikraadi teemal „Finantsjuhtimise integreeritud mudel Eesti avaliku sektori organisatsioonide näitel“. Juta Tikk on esinenud mitmetel rahvusvahelistel konverentsidel ja tema artikleid on avaldatud nii Eesti kui ka rahvusvahelistes erialaajakirjades. Juta kirjutatud raamatust „Finantsarvestus“ ilmus 2016. aastal juba 4. trükk. Alates 2010. aastast korraldab ta koostöös sihtasutusega Innove raamatupidajate kutsevõistlusi võistlusülesannete koostajana ja hindamiskomisjoni juhina. Juta Tikk on tegelnud finantsarvestuse, juhtimisarvestuse ja analüüsi õpetamisega alates 1994. aastast. Õppejõutöö on lisaks Tartu Ülikoolile olnud seotud või on seda praegugi ka Estonian Business Schooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkooliga.
Korralise õppejõutöö kõrvalt on Juta pikka aega osalenud koolitajana EBS, TTÜ, hiljem TÜ korraldatud täienduskoolitusprojektides.

Ülle Pärl on tegutsenud raamatupidaja ja ettevõtjana üle 20 aasta, sh töötanud üle 10 aasta finantsjuhi ning muutmisprotsesside nõustaja ja juhina. Hea koostöö on tal olnud näiteks Eesti Energia, Riigimetsa Majandamise Keskuse, Valio, Fortumi, Eesti Teede ja paljude teiste ettevõtete ja asutustega. Ülle Pärl on olnud Raamatupidamisseaduse muutmise seaduse ekspertkogu liige ja Kutsekoja juurde loodud OSKA programmi majandusarvestuse valdkonna ekspertkogu liige. Ülle juhtis Rahandusministeeriumi juurde loodud Arvestusala Terminoloogiakomisjoni ja on ACCA kontaktisik ning ACCA koolituste pakkumise koordinaator Eestis. Oma teadmisi ja kogemusi on Ülle jaganud konverentsidel, koolitustel ja seminaridel nii Eestis kui ka paljudes välisriikides. Ta on õpetanud majandusarvestust mitme Eesti kõrgkoolis ning Mikkeli Rakendusülikoolis Soomes. Lisaks on ta töötanud Sydney Ülikooli juures Austraalias ja Tampere Ülikooli juures Soomes. Praegu on Ülle Tartu Ülikooli, Eesti Maaülikooli ning Estonian Business Schooli majandusarvestuse dotsent. Ülle Pärl omandas doktorikraadi 2012. aastal Soomes Tampere Ülikoolis (ärijuhtimises ja majandusarvestuses) ja samal ajal ka Eestis Tartu Ülikoolis (majandusteaduses). Rahvusvahelistes väljaannetes on ta avaldanud üle 20 teaduspublikatsiooni, lisaks hulgaliselt artikleid eesti keeles ning esinenud ettekannetega ligi 30-l rahvusvahelisel teaduskonverentsil. Ülle on paljude rahvusvaheliste teadusorganisatsioonide liige, alates 2005. aastast Euroopa Raamatupidajate Assotsiatsiooni liige.

Aule Kindsigo
Kindsigo Konsultatsioonid OÜ juht, maksunõustaja

Aet Toots
Aet Tootsi hariduslik taust on kombinatsioon inglise keelest ja finantsarvestusest – rahvusvahelise ärijuhtimise magistrikraad (MBA) majandusarvestuse ja rahanduse suunal Estonian Business Schoolist (EBS) 2003. aastast ja magistrikraadile vastav kõrgharidus inglise keele ja kirjanduse erialal Tartu Ülikoolist 1991. aastast. Aet Tootsil on koolitamiskogemust üle 25 aasta: töötanud lektori ametikohal EBSis alates 1991. aasta sügisest, alates 1999. aastast on ta EBSi keelekeskuse juhataja. Õpetatavad ained: finantsarvestus, juhtimisarvestus, finantsarvestuse keskkursus, finantsalane inglise keel, rahanduse ja majandusarvestuse alane kommunikatsioon, inglise ärikeel. Lisaks õpetanud TTÜs, läbi viinud täiend- ja firmasiseseid koolitusi nii finantsarvestuse kui inglise ärikeele alal ning õpetanud majandusarvestust Oxford Brookes University’s Suurbritannias ning Aix-en-Provence’i Management School’is Prantsusmaal.
Aet on andnud välja neljakeelse raamatupidamise terminoloogiasõastiku koostöös professor Jaan Alveriga Toots, A., Alver, J. Dictionary of Accounting Terms: English, Estonian, franҫais, Deutsch. Tallinn, Deebet 2008.

Silver Toompalu on Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Eesti Maaülikooli majandusteooria lektor. Silver on omandanud kõrghariduse majanduse valdkonnas ning läbinud magistriõppe IT valdkonnas. Silver on tegutsenud ettevõtja, koolitaja ja õppejõuna üle 20 aasta. Kogu tema tausta arvestades on Silveril hea ülevaade nii äri- kui IT tehnoloogiate teoreetilistest ning praktilistest vajadustest ja võimalustest.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Raamatupidajast pearaamatupidajaks

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.