Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Raamatupidamine Dynamics Business Central tarkvaras

Dynamics Business Central tarkvara koos oma eelkäija Dynamics NAV tarkvaraga on üks maailmas enim kasutatav majandustarkvara väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete seas.

Tegemist on laiapõhjalise majandustarkvaraga, mis katab olulisi äriprotsesse, milleks on raamatupidamine, finantsjuhtimine, tootmise-, teenuse- ja hoolduse teostamine.

Kuigi infot tarkvara kohta on palju, tuleb õige info leidmiseks üsna palju otsida ja lugeda ning isegi kui oleks piisavalt aega, võib kvaliteetne vastus saamata jääda, sest ei ole piisavalt teadmisi inglisekeelsest valdkonna- ja tarkvaraspetsiifilisest terminoloogiast.

Teisalt areneb ka majandustarkvara. Dynamics Business Central tarkvara versioonivahetused, mis toimuvad kaks korda aastas sisaldavad palju uusi funktsionaalsuseid ja täiendusi. Uuendused aitavad enamasti lihtsamini ja kiiremini tööülesandeid täita. Näiteks juba mõnda aega on avanenud täiesti uued võimalused Teams programmi kasutamisel ühistöö tegemisel ja Power BI majandusarvestuse analüüsi raportid, mida ei teata või ei osata ise kasutada.

Koolituse eesmärgiks on anda kiirelt, kompaktselt ja tõhusalt ülevaade Dynamics Business Central tarkvara võimalustest erinevate äriprotsesside efektiivsemaks muutmiseks.

Erinevate äriprotsesside esindajad s.t raamatupidajad ja finantsjuhid saavad end täiendada, tutvuda programmiuuendustega, vahetada infot ning suhelda teiste sama tarkvara kasutajatega kogemuste vahetamiseks.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud raamatupidajad, finantsjuhid ning tavakasutajad, kes soovivad rohkem teada Dynamics Business Central tarkvarast, et tulemuslikumalt oma igapäevast tööd teha.

Koolitus on mõeldud eelkõige raamatupidajatele, kellel on oskus teha raamatupidamiskandeid ja kes soovivad end kindlamini tunda Dynamics Business Central tarkvaraga, kas alles alustades või värskendades teadmisi ja õppides uusi võtteid et teha oma tööd efektiivselt.

Koolituse tulemusel saab teadmise, kuidas teostada raamatupidamise arvestust Dynamics Business Central tarkvaras – kuidas:

 • teha makseid,
 • võtta arvele laekumisi,
 • teha vajalikke kandeid pearaamatus,
 • koostada aruandeid (kasumiaruanne ja bilanss),
 • kirjendada erinevaid raamatupidamistehinguid (tehingud põhivaraga)
 • teostada korrektset maksuarvestust.

Programm:

 • 09:15 – 09:30 Kogunemine
 • 09:30 – 11:00 Navigeerimine ja põhiseadistused
  • Üldised seadistused ja navigeerimine
  • Kontoplaan
  • Dimensioonid
   Kasutatavad meetodid: Loeng, praktilised ülesanded
 • 11:00 – 11:15 Kohvipaus
 • 11:15 – 12:45 Konteeringurühmad
  • Konteeringurühmade seadistused
  • Arvestusperioodid
  • Valuutad
  • KM aruanded
   Kasutatavad meetodid: Loeng , praktilised ülesanded
 • 12:45 – 13:30 Lõuna
 • 13:30 – 15:00 Kannete tegemine
  • Pearaamatu kanded
  • Kanded klientide ja hankijatega
  • Kanded kaupadega
   Kasutatavad meetodid: Loeng, praktilised ülesanded
 • 15:00 – 15:15 Kohvipaus
 • 15:15 – 16:45 Kannete tegemine (jätk)
  • Kanded põhivaraga
  • Kanded pangakontodega
  • Ülevaade tarkvara viimastest versiooniuuendusest ja lisavõimalustest
   Kasutatavad meetodid: Loeng , praktilised ülesanded

Koolituse tulemusena osaleja:

 • navigeerib majandustarkvaras
 • oskab teha lihtsamaid süsteemi, raamatupidamise ja kontoplaani seadistusi
 • tunneb erinevaid konteeringurühmasid (üldised, spetsiifilised, käibemaks)
 • teab erinevaid dimensioonide kasutamise võimalusi
 • oskab seadistada numbriseadeid ja arvestusperioode
 • teab erinevaid kontode analüüsivõimalusi (kontoanalüüsid)
 • on saanud ülevate käibemaksuseadistustest ja aruandest
 • oskab teha pearaamatukandeid
 • oskab hallata kliente, hankijaid ja kaupu
 • teab, kuidas hallata põhivarasid, pangakontosid ja kassat
 • on saanud ülevaate, mida sisaldab lisaks kohalik Eesti lokalisatsioonipakett
 • on saanud ülevaate uutest võimalustest Dynamics BC tarkvaraga

Koolitus toimub kahel päeval nädalas, 4 ak h korraga.

Koolituse iga teema kohta on sissejuhatus, näide ja ülesanne, mida koolitatav peab lahendama. Vajadusel saab kaasata lektorit, hiljem vaadatakse koos lahendused üle.

Koolituse õpiväljundite saavutamist hinnatakse ülesande lahenduse täpsuse, kiiruse ja suulise või kirjaliku selgituse põhjal.

Koolitaja:
Madis Maripuu
omab arvutialast magistrikraadi TTÜ-st ja juhtimisalast magistrikraadi EBS- st. Tal on pikaajaline kogemus majandustarkvara juurutamises, koolitamises ja konsulteerimises. Samuti on Madis tegelenud aastaid ettevõtete nõustamisega (majandustarkvara, EAS, KIK, toetused).

Koolitushind sisaldab lisaks:

 • õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:

 • tasuta parkimist;
 • sooje jooke koos küpsistega;
 • värskeid puuvilju.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

IT Koolitus on juhtiv info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning IT projektijuhtimise koolitusteenuse pakkuja Baltikumis. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Raamatupidamine Dynamics Business Central tarkvaras