Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Raamatupidamine edasijõudnutele koos Soome raamatupidamise algõppega

Koolituse tulemusena on õppijal Raamatupidaja, tase 5 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised ja oskused.
Soome raamatupidamise algõpe on sissejuhatus Soome raamatupidamisse. Kursuse käigus käsitletakse erinevaid raamatupidaja töös ette tulevaid olukordi, mis on seotud ettevõtte äritegevusega Soomes.

Kompetentsid:

 • B.2.1 Finantsarvestus
 • B.2.2 Maksuarvestus
 • B.2.3 Juhtimisarvestus

Sihtgrupp:
Koolitus on mõeldud inimestele, kellel on algteadmised raamatupidamisest ning kes soovivad alustada tegelemist Soomes registreeritud ettevõtete raamatupidamisega. Koolitus toimub eesti keeles.

Kursuse sisu

 • Raamatupidamine edasijõudnutele teemad (10 õppepäeva):
  • kontod, kontoplaan, seosed bilansi ja kasumiaruandega;
  • majandustehingute kirjendamine kontode abil;
  • dokumendinõuded, grupeerimine, registritesse kandmine;
  • kassa- ja pangaoperatsioonide tegemine ja kajastamine;
  • müügiarvete koostamine ja tulude kajastamine registrites;
  • ostuarvete takseerimine, registreerimine;
  • käibemaksu arvestus;
  • põhivara arvestuse pidamine;
  • töötasuarvestus;
  • maksudeklaratsioonide täitmine ja parandamine;
  • kulude ja tulude arvestus;
  • bilansi ja kasumiaruande koostamine;
  • rahakäibe aruande koostamine;
  • omakapitali arvestus ja omakapitali muutuste aruande koostamine;
  • Raamatupidamisseadus ja Raamatupidamise Toimkonna juhendid;
  • finantsarvestus;
  • ostu- ja müügireskonto;
  • varude erinevad arvestusmeetodid;
  • põhivara erinevad amortiseerimise arvestusmeetodid;
  • laenud ja kohustused;
  • tööseadusandlus;
  • töötasuarvestus – keskmise töötasu arvestuse erinevad arvestuspõhimõtted (nt haigushüvitis, koondamishüvitis, õppepuhkus, puhkusetasu jm);
  • ülevaade raamatupidamisprogrammidest Merit Aktiva ja Standard Books;
  • maksundus. Maksuseadused ja maksud: käibemaks (sh pöördmaksustamine), palgaga seotud maksud, erisoodustus, ettevõttega mitteseotud kulud, maksude deklareerimine;
  • import, eksport;
  • töölähetus;
  • sõiduauto kasutamise kord;
  • kasumiaruanne (skeem 1 ja 2);
  • rahavoogude aruanne (kaudsel ja otsesel meetodil);
  • omakapitali muutuste aruanne;
  • majandusaasta aruanne;
  • auditeerimine;
  • FIE raamatupidamine;
  • finantsplaneerimine;
  • bioloogiliste varade arvestus;
  • juhtimisarvestus
 • Soome raamatupidamine algajatele teemad (2 õppepäeva):
  • ettevõte Soomes
  • kohustuslikud kindlustused
  • palga ja puhkusetasude arvestus
  • maksuvabad kulukompensatsioonid
  • erisoodustused ning nende maksustamine
  • ost ja müük
  • põhivara kulumi arvestamise näited
  • majandusaasta aruanne, aastadeklaratsioonid
  • Põhjaliku teemade kirjeldusega saad tutvuda õppekavas

Kursuse läbinu:

 • tunneb erinevaid käibemaksu arvestamise põhimõtteid;
 • arvestab töö-, puhkuse- ja haigustasu ning tunneb vastavat maksuarvestust;
 • arvestab maksud ja maksed ning koostab deklaratsioonid ja raamatupidamisaruanded lähtuvalt õigusaktidest;
 • majandustegevuse analüüsimisel kasutab finantsaruannete analüüsi põhimeetodeid;
 • kasutab kuluarvestuse meetodeid, lähtudes ettevõtte eripärast;
 • teab, millised kohustused kaasnevad, kui ettevõtte püsiv tegevuskoht on Soome;
 • tunneb palgaarvestuse ja palkadega seotud kindlustuste põhimõtteid Soomes;
 • tunneb erisoodustustega kaasnevaid kohustusi Soomes;
 • tunneb Soome käibedeklaratsiooni täitmise nõudeid;
 • oskab koostada Soome majandusaasta aruannet.

Koolitajad:
Eve Bork
on lõpetanud Audentese Ülikooli finantsjuhtimise eriala. Raamatupidamise valdkonnas on Evel 23-aastane töökogemus. Ta on pidanud erinevates ettevõtetes nii pearaamatupidaja kui finantsdirektori ametit, sh ka rahvusvahelises kontsernis, tänu millele on Eve kursis ka mitmete eri riikide raamatupidamisega.
Täna tegutseb Eve ettevôtjana, pakkudes raamatupidamis- ja konsultatsiooniteenust nii Eestis kui ka Soomes, sh esindab kliente ka Soome Maksuametis. Igapäevases töös lahendatavad probleemid on talle näidanud, et suurem osa eksimustest ning saadud ettekirjutustest ja trahvidest on tekkinud just teadmatusest ning oleksid olnud kergesti välditavad.

Meeli Vaikjärvel on üle seitsme aasta töökogemust EAS-is alustavate ettevõtete nõustamisel ja äriplaanide hindamisel. Viimased neli aastat tegelenud täiskasvanute koolitamisega (kutsekvalifikatsiooni tase 5). Meeli on omandanud kõrghariduse Tallinna Tehnikaülikoolis programmeerijana, magistrikraadid Tallinna Ülikoolis organisatsioonikäitumise erialal ning Tartu Ülikoolis religiooniuuringute erialal. Enne konsultandi- ja koolitajatööd töötanud mitmete ettevõtete pearaamatupidajana

Marge Kriisa on üle 15 aasta töötanud raamatupidamisteenust pakkuvates ettevõtetes ning seetõttu kokku puutunud erinevates valdkondades tegutsevate ettevõtete raamatupidamisega. Hetkel omandab Marge Eesti Maaülikoolis ettevõtluse ja ökonoomika erialal magistrikraadi.
Marge on üle seitsme aasta tegutsenud täiskasvanute koolitajana (Täiskasvanute koolitaja tase 5) raamatupidamise, ettevõtluse ning finantsplaneerimise valdkonnas.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Reiting – see on tööalased koolitused täiskasvanutele, täpne raamatupidamine ettevõtetele ning asjalik tugi ettevõtlusega alustajale. Reiting koolituskeskus aitab kaasa Teie töötajate arengule soovitud suunas ning kokkulepitud ajaga. Väärtustame loomingulist mõtlemist ja oleme paindlikud. Pakume õigeid teadmisi õigel ajal, õiges kohas ja õige hinnaga. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Raamatupidamine edasijõudnutele koos Soome raamatupidamise algõppega

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.