Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Raamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine ja finantsjuhtimine juhile

Koolituse eesmärk on anda süsteemne ülevaade juhile vajalikest olulisematest raamatupidamise, juhtimisarvestuse, finantsprognoosimise ja finantsjuhtimise mõistetest, printsiipidest ja aruannetest

Sihtgrupp:
Juhid, juhatuse liikmed, allüksuste juhid, tootmisjuhid, ostu- ja müügijuhid, raamatupidajad, projektijuhid, ostu- ja müügitöötajad, analüütikud jt töötajad, kelle põhilised tööülesanded ei ole otseselt seotud majandusarvestuse ja finantsjuhtimisega.

Teemad:

 • Mida teha, et juht ja finantsinimesed (raamatupidaja, finantsjuht) infost ühtemoodi aru saaksid?
  • Ettevalmistused finantstegevuse juhtimiseks
 • Põhilised finantsmõisted ja –aruanded ning nende seos igapäevase juhtimistegevusega
  • Kas ja millised on avaliku sektori ja äriühingute raamatupidamise ja finantsjuhtimise olulisemad erinevused?
 • Raamatupidamise aastaaruanne
  • Bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne – miks on juhile kasulikud?
 • Kas keskenduda varadele, kohutustele, omakapitalile, kasumile, tulude, kuludele või rahavoogudele?
 • Bilansi “lugemine”
  • Millele pöörata erilist tähelepanu käibevarast, põhivarast, kohustustest ja omakapitalist info saamisel?
 • Kasumiaruande skeemid ja “lugemine”
  • Millist kasumiaruande skeemi ja vormi eelistada?
  • Brutokasum, ärikasum, kasum enne tulumaksustamist, puhaskasum – kas ja miks olulised juhile?
  • Rahavood ehk rahakäive ja rahavoogude aruanne
  • Rahakäibe prognoos (kassaprognoos, raha prognoos, rahakäibe eelarve, cash flow)
  • Kas juhtimises keskendun rahakäibe prognoosile või rahavoogude aruandele?
 • Rahakäibe tsükkel
  • Kuidas tekib olukord, et kasum on ja raha ei ole?
 • Eelarvestamine ja finantsprognoosimine
  • Praktiline ülesanne: bilansi, kasumi ja rahavoogude prognoosimine ja eelarvestamine
  • Bilansi “lugemine” versus eesmärgistatud finantsanalüüs
 • Finantsanalüüs ja olulisemad suhtarvud
  • Kuidas kajastuvad minu juhtimisotsused bilansis, kasumiaruandes, rahavoogude aruandes?

Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:

 • saanud süsteemse ülevaate juhile vajalikest olulisematest raamatupidamise, juhtimisarvestuse, finantsprognoosimise ja finantsjuhtimise mõistetest, printsiipidest ja aruannetest
 • teadvustanud raamatupidamise ja finantsjuhtimise prioriteete, millele keskenduda juhina oma töös
 • praktiseerinud juhile otsustamiseks vajaliku finantsaruandluse koostamist ja analüüsi
 • koostanud “heade mõtete memo” saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks

Ajakava:

 • 10.00-12.15 koolitusprojekt
 • 12.15-12.45 vaheaeg
 • 12.45-14.15 koolitusprojekt
 • 14.15-14.30 vaheaeg
 • 14.30-16.45 koolitusprojekt

Koolituse meetod: õppimine läbi tegevuse: teooria, praktilised ülesanded, grupitööd, case study’d

Koolitaja:Sander Karu
Sander Karu
Tegelen finantskoolitustega alates aastast 1993. Alustasin Invicta AS juhtimis- ja finantstreenerina. Alates 1999 aastast olin International University Audentes lektor ja 2002-2007 ka finantsjuhtimise õppetooli hoidja. 2002 aastast alates viin läbi omanimelisi finantsalaseid koolitusi ja ka kliendi vajadustest lähtuvalt koostatud sisekoolitusi ja konsultatsioone.
1998 aastal lõpetasin Tartu Ülikoolis ka ärijuhtimise magistri ja olen osalenud ka hiljem erinevates koolitusprogrammides.
Olen töötanud ning osalen ka praegu mitmete äriühingute juhtimises, mistõttu oman põhjalikku praktilist kogemust juhtimissituatsioonide lahendamisel ja finantsjuhtimisel nign mis võimaldab mul ühendada koolitustel praktilised kogemused ja kaasaegse teooria.

Vaata koolituse slaide

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Rafiko OÜ - Sander Karu koolitus-ja koostööprogrammid - rohkem kui 20 a töökogemus ja täiskasvanute koolituskogemus koolitatavas valdkonnas: finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused (sh eelarvestamine, kulude juhtimine ja arvestus, omahinna arvestus, finantsanalüüs, raamatupidamine, finantsarvestus, juhtimisarvestus, controlling). Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Raamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine ja finantsjuhtimine juhile