Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Raamatupidamise aastaaruande koolitus. Maksumuudatuste ülevaade

Koolituse eesmärk on jagada nii kogemusi kui soovitusi eelseisva ehk 2017.a. majandusaasta aastaaruande koostamist silmas pidades koos tähelepanekutega enamlevinud vigadest, mida nii jooksvas raamatupidamisarvestuses kui ka varasemate aastaaruannete koostamisel praktikas on tehtud.

Lisaks on eesmärgiks juhtida tähelepanu raamatupidamise keerukamatele ja mitterutiinsema iseloomuga teemadele. Käsitleda aktuaalseid maksuteemasid koos ülevaatega jõustunud või jõustuvatest olulistest maksuseaduste muudatustest.

Sihtrühm:
Raamatupidajad, finantsjuhid, ettevõtete juhid jt huvilised.

Teemad:

  • Ülevaade jõustunud ja plaanitavatest muudatustest Eesti Finantsaruandluse Standardites;
  • Lühiülevaade aruandekohustuslasi puudutavatest Audiitortegevuse seaduse muudatustest;
  • Millised on majandusaasta aastaaruande koostamise sõlmprobleemid;
  • Aastaaruande koostamisega seonduvad tegevused;
  • Ülevaade aastaaruande lisades avalikustamisele kuuluva info miinimumnõuetest sõltuvalt aruande tüüpidest;
  • Ülevaade enamlevinud vigadest, mida on praktikas aastaaruannete koostamisel tehtud;
  • Ülevaade olulisematest jõustunud või jõustuvatest maksuseaduste ja muude seaduste muudatustest.
  • Tulude kajastamise meetodite käsitluse, sealhulgas valmidusastme meetodi rakendamise;
  • Põhivarade arvestuse detailsema käsitluse;
  • Varade allahindluse vajaduse tuvastamise

Koolitaja:
Toomas Villems, Villems & Partnerid OÜ vandeaudiitor ja partner. Tal on üle kahekümne aasta vandeaudiitori kogemust ning on tuntud lektor raamatupidamise ja auditeerimisvaldkonnas.

Lisainfo:
Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.
Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend, kohvipaus, lõuna.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Raamatupidamise aastaaruande koolitus. Maksumuudatuste ülevaade

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.