Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Rahapesu tõkestamise seaduse nõuded. Kohustusliku riskimudeli koostamise praktikum

Rahapesu ja terrorismitõkestamise seadus  sätestab, et ettevõtetel peavad olema klientide lõikes riskihindamise metoodika ja mudel ning sisekord, mis antud protsessi organisatsioonis reguleerib.
Seadus rakendub muuhulgas raamatupidamisteenuse osutajatele, audiitoritele, kauplejatele, finantseerimisasutustele, krediidiasutustele jne.

Seadus sätestab ka piirid alates millest tuleb ettevõttel rakendada hoolsusmeetmeid (isikusamasuse tuvastamine, tegeliku kasusaaja tuvastamine, tehingu kohta täiendava teabe kogumine jne) lähtudes samal ajal kliendi kohta koostatud riskihinnangust. Ettevõtetel tuleb hoolsuskohustuse nõudeid täita ka ärisuhte loomisel.

Kuna riskihinnangu koostamine ja riskiisu määramine on paljudele keeruline teema, siis koolituse eesmärk on käsitleda riskimudeli loomist selgelt ja praktiliselt, selgitades lahti kõik riskide kategooriad, mis seaduses on nõutud, kui ka muud olulised riskimudeli koostamise osad.
Koolituse käigus tehakse läbi ka riskide hindamine ehk kõik osalejad saavad koostada oma ettevõtte tegevusest lähtuva riskimudeli ja määrata riskiisu.
Koolituse läbinu on pädev antud mudeli iseseisvalt lõpuni vormistama nii, et see on valmis ettevõtte juhtkonna poolt kinnitamiseks.
Lisaks selgitatakse rahapesu tõkestamisega seotud planeeritavaid uuendusi 2020. aastal, mis on seotud Rahapesu andmebüroo poolt tegevuslubade väljastamise protsessiga ning välisriigi kodanike isiku tuvastamise täpsustamisega.

Sihtgrupp:
Kõik kohustatud isikud sh järelevalve funktsiooni teostajad, audiitorid, raamatupidajad, finantsjuhid, personalitöötajad, ettevõtete juhid, ettevõtjad, juristid ning kõik teised teemast huvitatud.

Programm:

 • 09:30 – 10:00 Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega
 • 10:00 – 11:30 Rahapesu tõkestamise seaduse nõuded
  • Riskihinnangu metoodika ja sisekorrad peavad olema koostatud kirjalikult ning kinnitatud ettevõtte kõrgema juhtkonna poolt. Kooskõlas ja koostoimes peavad olema koostatud ka ettevõtte sisemised protseduurireeglid, mis sätestavad riskihindamise läbiviimise ja hoolsusmeetmete rakendamise ning ka sisekontrolli eeskirja – ehk kuidas ettevõte tagab ja seirab loodud mudeli toimimist. Samal ajal peab kogu metoodika olema ka kooskõlas eriseadustega, mis reguleerivad konkreetse organisatsiooni tegevusvaldkonda.
  • Antud dokumente tuleb teatud ettevõtetel esitada ka järelevalveasutustele sealhulgas ka Politsei- ja Piirivalveametile.
   • Millised on seaduse nõuded?
   • Milline peab olema riskihindamise mudel ja metoodika?
   • Millised on nõuded sisemistele protseduuridele ja sisekontrollieeskirjale?
   • Millal ja kuidas tuleb täita teavitamiskohustust?
   • Millised on planeeritavad muudatused 2020. aastal?
 • 11:30 – 11:50 Toekas kohvipaus
 • 11:50 – 13:00 Kohustusliku riskimudeli koostamise praktikum
  • Kohustusliku riskimudeli koostamise praktikumi käigus tehakse läbi riskide hindamine ehk kõik osalejad saavad koostada oma ettevõtte tegevusest lähtuva riskimudeli ja määrata riskiisu. Peale koolitust on osalejal oskused antud mudel iseseisvalt lõpuni vormistada nii, et see on valmis ettevõtte juhtkonna poolt kinnitamiseks.

Koolitaja:
Siiri Antsmäe
sertifitseeritud siseaudiitor
Siiri Antsmäe on töötanud Grant Thornton Balticu Baltikumi riskijuhtimisteenuste valdkonna juhina. Tal on pikaajaline siseauditi juhi kogemus avalikust sektorist ning ta on läbinud ka siseaudiitorite koolitaja programmi. Siiri on alates 2007. aastast koolitanud nii raamatupidajaid kui ka siseaudiitoreid. Koolitajana on ta koostööd teinud Siseaudiitor.ee, Raamatupidaja.ee, Äripäeva ja paljude teistega koolituste korraldajatega. Siiri sooritas ingliskeelse CGAP eksami 2011. aasta suvel ning CIA eksami viimase mooduli 2016. aasta kevadel.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Rahapesu tõkestamise seaduse nõuded. Kohustusliku riskimudeli koostamise praktikum