Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ravikindlustussüsteemi ning Haigekassa hüvitiste koolitus

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmised Eesti ravikindlustussüsteemist, erinevatest kindlustusliikidest ja hüvitistest ning olulistest nüanssidest arstiabi kohta nii Euroopa Liidus kui mujal reisides.

Sihtrühm:
Meditsiinivaldkonna töötajad, sh arstid, perearstid, õed ning polikliinikute ja teiste terviseasutuste töötajad, juhiabid, assistendid, büroojuhid, sekretärid ja kõik teemast huvitatud.Kuidas online-koolitus toimub?

 • Mõni päev enne koolituse toimumist saadame registreerunutele lingi, mille kaudu saab toimumispäeval siseneda online-koolituse keskkonda. Vajalik arvuti ja hea interneti olemasolu.
 • Koolituse ajal saab lisaks kuulamisele esitada koolitajale küsimusi.
 • Lisaks saadame peale online-koolitust järelvaatamise lingi, mis on aktiivne seitse päeva.

Programm:

 • 09:50 – 10:00 Veebikeskkonda kogunemine
 • 10:00 – 11:45 Ravikindlustussüsteem, Haigekassa hüvitised
  • Ravikindlustussüsteem – tekkimine, lõppemine, kestus, andmete edastajad. Kindlustusliigid – sundkindlustus, vabatahtlik kindlustus. Kuidas saab endale ravikindlustuse Eestis elav inimene?
  • Ravikindlustus Euroopa Liidus, arstiabi välismaal
  • Arstiabi reisides. Euroopa ravikindlustuskaart – kas katab kõiki kulutusi?
  • Arstiabi Euroopas. Eesti kindlustatu õppimine ja töötamine ning pensionäri elamine Euroopas. Euroopa kindlustatu Eestis – õigused ja kohustused. Kindlustus E-vormide alusel, EESSI, vajaminev arstiabi, plaaniline ravi
 • 11:45 – 12:15 Paus
 • 12:15 – 14:00 Koolitus jätkub
  • Haigekassa hüvitised. Hüvitiste liigid, hüvitamise kord
  • Töövõimetushüvitised – liigid, kellel on õigus saada töövõimetuslehte, haigus- ja hoolduslehe põhjused, TVL avamise tingimused, kestus. Hüvitise maksmine
  • TVL avamine ja lõpetamine Eestis töötavale ning teise liikmesriigi kindlustust omavale kindlustatule. Eesti kindlustatu haigestumine välismaal

Koolitusel osalenu:

 • mõistab, kuidas toimib ravikindlustussüsteem Eestis
 • teab, kellel on õigus ravikindlustusele ja kuidas saab selle endale Eestis elav inimene
 • tutvub erinevate kindlustusliikidega – sundkindlustus ning vabatahtlik kindlustus
 • saab ülevaate ravikindlustusest ning arstiabist Euroopa Liidus ning väljaspool EL-i reisides
 • teab, mis õiguseid annab Euroopa ravikindlustuskaart ning kes seda taotleda saab
 • tutvub erinevate Haigekassa hüvitiste liikide ning nende hüvitamise korraga
 • teab, kellel on õigus töövõimetuslehele ning millised on avamise ja lõpetamise tingimused nii Eestis töötavale kui ka teise liikmesriigi kindlustust omavale kindlustatule
 • saab ülevaate, kuidas saab ravikindlustuse Eesti kodanik, kes asub tööle Euroopa Liidu liikmesriiki

Koolitaja:
Avely Raid-Lelov
Eesti Haigekassa, Ravikindlustuse osakonna juhataja
Avely Raid-Lelov on omandanud juristi kutse Tallinna Majanduskoolis, hetkel omandamas Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis magistrikraadi teenuste disaini ja juhtimise erialal. Eesti Haigekassas töötab aastast 2004, ta on juhtinud Pärnu klienditeeninduse bürood, töötanud ravikindlustuse ja e-teenuste osakonna peaspetsialistina ning alates 2019.a. on ametis Ravikindlustuse osakonna juhatajana. Ta on juhtinud ühtse elektroonilise andmevahetusplatvormi EESSI, mille kaudu vahetatakse sotsiaalkindlustusalaseid andmeid EL ja EMP liikmesriikide pädevate asutuste vahel, kasutusele võtmist haigekassas, teinud koostööd Töötukassa koostööpartneriga ja koolitanud tööharjutajaid erinevatel haigekassa teemadel.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ravikindlustussüsteemi ning Haigekassa hüvitiste koolitus

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.