Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Riigihangete konverents – uued suunad

Riigihangete konverents on aasta suurim riigihangete valdkonna tippsündmus! Tänavu võtame fookusesse uue seaduse ning avaettekandele järgnevalt käsitleme uusi sätteid paralleelselt kahes saalis, millest ühes toimuvad ettekanded pakkujatele ning teises hankijatele!

Osalejatel on soovi korral siiski võimalus liikuda erinevate saalide vahel ja kuulata meelisettekandeid! Konverentsi mapi vahel on kõikide esinejate slaidimaterjal!

Teie ette astuvad seaduse loojad, Eesti parimad hankevaldkonna advokaadid, juristid ning hankespetsialistid! Toimub hankekeskkonna Mercell tutvustus!

Eesmärk:

 • Anda ülevaade uuest seadusest ning selle olulisematest muudatustest hankijatele.
 • Anda ülevaade uuest seadusest ning selle olulisematest muudatustest pakkujatele.
 • Tuua välja võrdlus uue ja vana seaduse vahel!
 • Käsitleme aktuaalset kohtupraktikat.

Sihtrühm:

 • Riigi- ja KOV vastutavad juhid, hankespetsialistid, juristid ning teised hankeid läbiviivate ettevõtete esindajad.
 • Avalik- õiguslike institutsioonide spetsialistid, kes puutuvad kokku riigihangete korraldamisega.
 • Aktiivsed pakkujad, nii tippjuhid kui ka spetsialistid.
 • Juristid, kes tegelevad hankealase nõustamise ja hankevaidluste lahendamisega.
 • Audiitorid, kes auditeerivad riigihangete valdkonnas.
 • EL projektide koordinaatorid, kellel on vajadus hanke korras osta kaupu ja teenuseid ning tellida ehitustöid.
 • ja paljud teised huvilised.

picture (4)

Teemad:
Päeva modereerib Katriin Alasoo, Ida-Tallinna Keskhaigla hankeosakonna juhataja.

 • RIIGIHANGETE UUS SEADUS
  • Mario Sõrm, Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõunik.
   • Mario poolt läbiviidav konverentsi avaettekanne keskendub kahele küsimusele: milline võiks olla veelgi parem riigihangete seadus ja kuidas selleni jõuda? Miks uus seadus ei ole ideaalne?
 • PAKKUMUSE JA KVALITATIIVSE VALIKU DOKUMENTIDE SELGITAMISE LUBATUD ULATUS UUE RHS VALGUSES
  • Diana Minumets, advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat
   • Diana ettekanne räägib pakkumuse ja kvalitatiivse valiku dokumentide muutmise lubatavusest pärast nende esitamiseks ettenähtud tähtaega. Ettekanne tutvustab senisest kohtupraktikast väljakujunenud printsiipe, mis piiravad hankija õigust küsida pärast esitamistähtaega dokumentide kohta selgitusi ning saadud andmeid aktsepteerida, ning vaatleb selle õiguse piire uues RHS-s sätestatud hankekorra valguses, sh näiteks võimalust parandada hankepassi sattud vigu.
 • PAKKUJA ÄRISALADUS JA PAKKUMUSE KONFIDENTSIAALSUS
  • Erki Fels, advokaadibüroo PWC Legal advokaat
   • Uus seadus kohustab pakkujat märkima, milline teave on pakkumuses käsitletav ärisaladusena. Pärast eduka pakkuja väljavalimist on hankijal võimalik avaldada teabepäringu alusel pakkumuste sisu osas, mida pakkuja ei ole ärisaladusena märkinud. Ettekanne keskendub hankevaidluste iidsele konfliktile: eduka pakkuja soov oma pakkumuse konfidentsiaalsust kaitsta vs. konkurentide soov saada võimalikult palju teavet. Juttu tuleb sellest, milline on ärisaladuse kaitse ulatus, kuidas pakkuja ärisaladust märkima peab, mis juhtub, kui see kogemata ununeb, milline on hankija roll pakkuja põhjenduste kontrollimisel ja kui salajased ikkagi on kvalifitseerimise dokumendid.
 • MUUDATUSED PAKKUMUSTE HINDAMISES NING KUIDAS KOOSTADA PAKKUMUS, MIS SAAKS SUURIMA PUNKTISUMMA?
  • Epp Lumiste, advokaadibüroo Alterna vandeadvokaat
   • Vaatame põgusalt, kas uus RHS toob kaasa põhimõttelisi erinevusi pakkumuste hindamisel ja millised on RHS-i erinevused võrreldes direktiividega. Lisaks vaatleme ettekande raames erinevaid majanduslikult soodsaima pakkumise hindamiskriteeriumeid ning anname soovitusi, kuidas koostada pakkumus, millele omistatakse võimalikult suur punktisumma.
 • PÖÖRATUD KVALIFITSEERIMISMENETLUS
  • Jaana Nõgisto, advokaadibüroo Fort legal partner ja vandeadvokaat
   • Uus RHS kehtestab põhimõttelised muudatused pakkujate kvalifitseerimisel, samuti muudetakse osaliselt kvalifitseerimistingimuste seadmise regulatsiooni. Ettekanne käsitleb olulisemaid muudatusi ning kaardistab ettenähtavaid probleeme seaduse rakendamisel.
 • MUUDATUSED KÕRVALDAMISE ALUSTES JA HEASTAMINE
  • Rauno Klemm, advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaat
   • Millised on olulisemad muudatused hankel osalejate kõrvaldamise alustes ning mida ja millal heastada saab? Kas väiksed varasemad lepingurikkumised ja vaieldavad rikkumised võimaldavad nüüd hankijal pakkuja hankemenetlusest kõrvaldada? Ettekandes annab Rauno ülevaate olulisematest muudatustest pakkujate kõrvaldamise alustes, käsitleb sellega seoses potentsiaalselt tekkivaid vaidlusküsimusi ja annab ülevaate uuest heastamise regulatsioonist.
 • PAINDLIKUMAD VÕIMALUSED HANKELEPINGU MUUTMISEKS. LEPINGU TÜHISUS JA LÕPETAMINE
  • Britta Oltjer, advokaadibüroo LEADELL Pilv partner
   • Kui seni on hankelepingute muutmine praktikas palju probleeme tekitanud, siis uus seadus tõi kaasa märkimisväärsed muudatused hankelepingu muutmise regulatsioonis. Britta ettekanne annabki ülevaate, mis täpselt seoses hankelepingu muutmise regulatsiooniga on seaduses muutunud. Lepingutega seoses ei jää käsitlemata lepingu tühisuse ja lõpetamise teema.
 • PÕHJENDAMATULT MADALA MAKSUMUSEGA PAKKUMUSTEST
  • Kristina Laarmaa, advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat
   • Põhjendamatult madala maksumusega pakkumus on veidi nagu ükssarvik – kõik justkui teavad, millest jutt, kuid tabada polegi nii lihtne. Millised on uue seadusega kaasnevad tööriistad ja nõuded pakkumuse maksumuse kontrollimisele? Ettekandes annabki Kristina ülevaate põhjendamatult madala maksumusega pakkumuste uuest regulatsioonist ning ka olemasolevast vaidlustus- ja kohtupraktikast.
 • UUED PIIRANGUD TEISTELE ISIKUTELE TUGINEMISEL
  • Kristiina Kaarna, uue RHS kaasautor
   • Ettekandes tutvustab Kristiina alltöövõtu kasutamise piiranguid ja hankija vabadust juba alates 1.09.2017 nõuda infot alltöövõtu kohta ning seada alltöövõtjate suhtes kõrvaldamise aluseid ja kvalifitseerimise tingimusi. Käsitleb piiranguid, mida võib kehtestada mitte ainult ehituse, vaid ka asjade ja teenuste hangetele. Kriitika piirangute tõhususe suhtes, eriti veel katsetel kontrollida alltöövõtuahelas allapoole, kuni lõpliku töötegijani välja.
 • Priit Lätt, advokaadibüroo PwC Legal partner ja vandeadvokaat
 • KUIDAS KAASATA PAKKUMISSE TEISI ISIKUID NII, ET KARTELLISÜÜDISTUSEGA VANGI EI PEAKS MINEMA?
  • Tanel Kalaus, advokaadibüroo Jesse & Kalaus partner ja vandeadvokaat
   • Kuna mul endal piisavalt asfalti ja killustikku ei ole, siis võtan konkurendilt allhanget. Lihtne? Tegelikult võib politsei Su seepeale enda juurde „ööbima“ võtta. Arutasin küll konkurendiga ühispakkumise tegemist, kuid sellest ei tulnud lõpuks midagi välja. Kõik OK? Sama lugu – hoia igaks juhuks kampsun ja hambahari kotiga kaasas. Need on vaid paar näidet reaalsetest olukordadest, kus riigihanget puudutav koostöö pakkujate vahel võib kaasa tuua konkurentsiõiguse rikkumise süüdistuse ning seega võimaluse, et Sinust võib saada kurjategija. Ettekande käigus arutamegi erinevaid võimalusi, kuidas vastavat riski maandada.“
 • MUUDATUSED HANKEMENETLUSES
  • Elmer Muna, advokaadibüroo Derling partner ja vandeadvokaat
   • Elmer vaatleb hankemenetluse muudatusi läbi pakkuja prisma. Mida võiks pakkuja teada piirmääradest, netokäibe nõudest ja heastamisest? Kas ja mida võib kaasa tuua lepingu rikkumine ning kuidas lepingut muuta.
 • ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA JÄÄVATE OSTUDE LÄBIVIIMINE – LÄBIPAISTVAD JA EFEKTIIVSED LAHENDUSED
  • Raivo Raspel, Mercell Estonia hanketeenuste arendus- ja kvaliteedijuht ning Argo Freiberg, Mercell suurprojektide juht
   • Tänapäeva infoühiskonnas on võitjad need, kes valdavad infot varem. Ja seda infot on üha rohkem ja rohkem. Tutvustame, kuidas Mercelli keskkonnas leiduv info oma edu vankri ette rakendada. Mercellis hoiame jooksvalt silma peal kõikide hankijate kodulehtedel ja dokumendiregistritel. Räägime, kuidas tagame, et Mercelli keskkonna kasutajatel ei jääks ükski oluline hange märkamata ja kuidas saab kasutada hankijate eelarveid, hankeplaane ja eelnevaid hankeid oma tegevuse planeerimiseks. Näitame, kuidas igapäevasest infotulvast endale vajalik ja huvitav lihtsalt leida ning kuidas Mercelli keskkonnas pakkumist esitada.
 • OLULISEMAD MUUDATUSED VAIDLUSTUSMENETLUSES
  • Taivo Kivistik, vaidlustuskomisjoni esimees
   • Uus RHS tõi vaidlustusmenetlusse mitmeid olulisi muudatusi: tähtajad, vaidlustuse esitamise õigus, õigusabikuludega seotud regulatsioon ja palju muud. Oma ettekandes keskendubki vaidlustuskomisjoni esimees Taivo Kivistik menetluslikele ja sisulistele probleemidele, millega vaidlustuskomisjon võib kokku puutuda ja mida lahendama peab.

Programm:

 • 10.00-10.10        Konverentsi avamine
 • 10.10-10.30        Avaettekanne: Riigihangete uus seadus. Mario Sõrm, Rahandusministeerium
  HANKIJATE SAAL PAKKUJATE SAAL
10.40-11.15

Pööratud kvalifitseerimismenetlus.
Jaana Nõgisto (AB Fort Legal)

Pakkumuse ja kvalitatiivse valiku dokumentide selgitamise lubatud ulatus uue RHS valguses. Diana Minumets (AB Lextal)
11.20-11.55 Paindlikumad võimalused hankelepingu muutmiseks. Lepingu tühisus ja lõpetamine. Britta Oltjer (AB Leadell Pilv)

Põhjendamatult madala maksumusega pakkumustest.
Kristina Laarmaa (AB TGS Baltic)

11.55-12.45 Lõuna
12.45-13.20

Muudatused kõrvaldamise alustes ja heastamine.
Rauno Klemm (AB Ellex Raidla)

Muudatused pakkumuste hindamises ning kuidas koostada pakkumus, mis saaks suurima punktisumma.Epp Lumiste (AB Alterna)
13.25-14.00

Pakkuja ärisaladus ja pakkumuse konfidetsiaalsus.
Erki Fels (AB PwC Legal)

Kuidas kaasata pakkumusse teisi isikuid nii, et kartellisüüdistusega vangi ei peaks minema? Tanel Kalaus (AB Jesse & Kalaus)
14.00-14.20 kohvipaus
14.20-15.00 Priit Lätt (AB PwC Legal) Muudatused hankemenetluses. Elmer Muna (AB Derling)
15.05-15.20 Alternatiivsed võimalused riigihangete läbiviimisel.
Raivo Raspel (Mercell Estonia OÜ)
Et ükski hange ei jääks märkamata.
Argo Freiberg (Mercell Estonia OÜ)
 • 15.25-15.30         Esinevad Carmen Marii Aesma ja Carolin Marii Aesma
 • 15.30-16.05         Uued piirangud teistele isikutele tuginemisel. Kristiina Kaarna, uue RHS kaasautor
  16.05-16.45         Olulisemad muudatused vaidlustusmenetluses. Taivo Kivistik (VAKO)
 • 16.45-16.50         Konverentsi lõpetamine
 • 17.00                    Ühine filmivaatamine

Lisainfo:
Maksumus sisaldab konverentsil osalemist, õppematerjale, toitlustust, soovijatele konverentsile järgneva filmi vaatamist!

Registreerudes kuni 30. septembrini 2017 on soodushind 179 € + km!
Registreerudes kuni 25. oktoobrini 2017 on soodushind 199 € + km.
Hilisematele registreerijatele tavahind 215 € + km.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Riigihangete konverents – uued suunad

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.