Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Riigihangete läbiviimise praktilised küsimused (riigihangete vaidlustuskomisjoni ja kohtulahendite alusel)

Teemade käsitlemisel antakse kõigepealt koolitusel osalejatele ülevaade teemat puudutavatest õiguslikest alustest ja seejärel tuuakse näiteid Riigihangete vaidlustuskomisjoni ja kohtute otsustest, mis teemat puudutavad. Koos analüüsitakse probleeme ja nende põhjusi, arutatakse läbi RHS-i sätete erinevad tõlgendamisvariandid.

Eesmärk:
anda ülevaade alates 01.09.2017 jõustunud RHS-i rakendamisel tekkinud vaidlusalustest küsimustest ning analüüsida Riigihangete vaidlustuskomisjoni ja kohtute lahendeid. Anda praktilisi nõuandeid riigihangete läbiviimiseks ja riigihangetel osalemiseks.

Sihtgrupp:
Hankijad, pakkujad, juristid, sh advokaadid jt riigihangetega seotud spetsialistid.

Programm:

 • 9.40-10.00 hommikukohv ja registreerimine
 • 10.00-13.30
  • Riigihangete (hankemenetlused, minikonkurss, lihthankemenetlused, sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlused) läbiviimisel kohaldatavad menetlusreeglid.
  • Nõuded hankija otsustele.
  • Riigihanke alusdokumendid.
   • Kohtupraktika nende vaidlustamise tähtaegsusest. Kvalifitseerimise tingimuste ja pakkumusele esitatavate nõuete eristamine. Hankelepingu kestuse kindlaksmääramine.
  • Kõrvaldamise alused.
   • Valikuliste kõrvaldamise aluste (RHS § 95 lg 4) kontrollimine. Kõrvaldamine hankelepingute rikkumise põhjendusel.
  • Kvalifitseerimine
   • Tingimuste kehtestamine. Teise isiku vahenditele tuginemine.
  • Hankepass
   • Puudused esitatud hankepassis
  • Pakkumuste vastavuse kontrollimine.
   • Teisele ettevõtjale toetumine. Pakkumuse muutmine.
  • Hankelepingu sõlmimise ooteajad.
  • Hankelepingu muutmine ja uuendamine. Hankelepingu tühisuse tuvastamine.
  • Küsimusi-vastuseid
 • 11.45 – 12.00 kohvipaus

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu
Koolitusel kasutatakse slaide ja tuuakse näiteid riigihanke alusdokumentidest ning hankijate otsustest.

Koolitaja:
Ulvi Reimets, Riigihangete vaidlustuskomisjoni liige
Alates 01.05.2007 töötab Ulvi Reimets Riigihangete vaidlustuskomisjoni liikmena. Ulvi Reimets on Eesti Advokatuuri liige, vandeadvokaat (liikmelisus peatatud alates 01.05.2007). Ulvi Reimets on viinud läbi hulgaliselt riigihangete alaseid koolitusi ja esinenud erinevatel konverentsidel.

Lisainfo:
Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.
Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Preismann Koolitus OÜ on pikaajalise kogemusega koolitusfirma, mille tegevuse eesmärk on pakkuda sisukat ja kvaliteetset õigusalast täienduskoolitust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Riigihangete läbiviimise praktilised küsimused (riigihangete vaidlustuskomisjoni ja kohtulahendite alusel)

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.