Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Riigikohtu seisukohad korteriomandi- ja korteriühistuseaduse kohaldamisel

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade Riigikohtu tsiviilkolleegiumi praktikast 1. jaanuaril 2018 kehtima hakanud korteriomandi-ja korteriühistu seaduse (KrtS) kohta.

Sihtrühm:
Juristid, advokaadid, kohtunikud, raamatupidajad, ettevõtjad ning kõik teised teemast huvitatud isikud.

Programm:

 • 13:30 – 13:45 Kogunemine veebikeskkonda
 • 13:45 – 15:15 Riigikohtu seisukohad korteriomandi- ja korteriühistuseaduse kohaldamisel
  • Olulisemad muudatused asjaõigusseaduse sätete kohaldatavuses korteriomanike vahelistes suhetes (KrtS § 1 lg 3, 3 lg-d 3 ja 4 jt)
  • Erikasutusõigus ja korteriomanike muud kokkulepped (KrtS §-d 9, 13, 14 jt):
   • erikasutusõigus
   • korteriomanike muud kokkulepped
  • Korteriomanike üldkoosoleku ja juhatuse koosoleku tühisuse tuvastamine või kehtetuks tunnistamine (TsMS § 368 lg 1; TsÜS § 38; KrtS §-d 20, 21, 24, 29 jt):
   • korteriomanike üldkoosoleku otsuse tühisus
   • korteriomanike üldkoosoleku otsuse kehtetuks tunnistamine
   • alternatiivsed nõuded ja nõuete kontrollimise järjekord
   • korteriomanike üldkoosoleku otsuse kehtivuse hindamine registrimenetluses
  • Korteriomanike otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata (KrtS § 21 jt)
  • Korteriühistu nõuded korteriomanike vastu, mis tulenevad korteriomandite tavapärasest valitsemisest (VÕS §-d 108 ja 113; KrtS § 40 jt)
  • Korteriomaniku ja korteriühistu nõuded teise korteriomaniku vastu õigusrikkumise lõpetamiseks või sellest hoidumiseks (KrtS § 30 lg 2 jt)
  • Kahju hüvitamise nõuded korteriomanike omavahelistes suhetes ja suhetes korteriühistuga (VÕS § 115 jj; KrtS §-d 12, 31 jt):
   • korteriomaniku kahju hüvitamise nõuded teiste korteriomanike vastu
   • korteriomaniku kahju hüvitamise nõuded korteriühistu vastu
   • kolmandate isikute kahju hüvitamise nõuded korteriomanike ja korteriühistu vastu
 • 15:15 – 15:30 Paus
 • 15:30 – 17:00 Koolitus jätkub
  • Korteriomaniku nõuded korteriomandi kaasomandi esemest saadud kasu hüvitamiseks (AÕS § 71 lg 2, § 72 lg 2; KrtS § 1 lg 3 jt)
  • Korteriomaniku nõuded teiste korteriomanike ja korteriühistu vastu seoses ühises omandis olevale asjale kulutuste tegemisega (KrtS § 37; TsÜS § 63; VÕS § 1018 jj)
  • Käsundita asjaajamisest või alusetust rikastumisest tulenevad kolmandate isikute nõuded korteriühistu vastu (VÕS § 1018 jj)
  • Korteriühistu pandiõigus (KrtS § 44 jt)
  • Kohtumenetlusõiguse erisused KrtS-i kohaldamisel:
   • hagimenetluse ja hagita menetluse eristamine (TsMS § 613 jt)
   • puudutatud isikute ring ja nende menetlusse kaasamine (TsMS §-d 198, 614 jt)
   • uurimispõhimõte ning avalduse ja määruskaebuse piiridega arvestamine (TsMS § 5 lg 3, § 477 lg-d 5 ja 7 jt)
   • muud menetlusõiguslikud probleemid (TsMS § 3401, § 368, § 667 lg 3 jt)

Koolituse läbinu teab Riigikohtu praktikat alljärgnevatel teemadel:

 • Olulisemad muudatused asjaõigusseaduse sätete kohaldatavuses korteriomanike vahelistes suhetes
 • Erikasutusõigus ja korteriomanike muud kokkulepped
 • Korteriomanike üldkoosoleku ja juhatuse koosoleku tühisuse tuvastamine või kehtetuks tunnistamine
 • Korteriomanike otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata
 • Korteriühistu nõuded korteriomanike vastu, mis tulenevad korteriomandite tavapärasest valitsemisest
 • Korteriomaniku ja korteriühistu nõuded teise korteriomaniku vastu õigusrikkumise lõpetamiseks või sellest hoidumiseks
 • Kahju hüvitamise nõuded korteriomanike omavahelistes suhetes ja suhetes korteriühistuga
 • Korteriomaniku nõuded korteriomandi kaasomandi esemest saadud kasu hüvitamiseks
 • Korteriomaniku nõuded teiste korteriomanike ja korteriühistu vastu seoses ühises omandis olevale asjale kulutuste tegemisega
 • Käsundita asjaajamisest või alusetust rikastumisest tulenevad kolmandate isikute nõuded korteriühistu vastu
 • Korteriühistu pandiõigus
 • Kohtumenetlusõiguse erisused KrtS-i kohaldamisel

Koolitaja:
Tambet Tampuu
Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik mag. iur.
Tambet Tampuu on Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik 1. maist 2003. Lisaks on ta Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi ja Eesti Kohtunike Ühingu liige. T.Tampuu lõpetas 1986. a Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduse alal cum laude. 1998. a omandas Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas teaduskraadi magister iuris.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Riigikohtu seisukohad korteriomandi- ja korteriühistuseaduse kohaldamisel

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.