Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Riiklik järelevalve ehitise ja ehitamise üle

Koolitus annab riikliku järelevalve tegemiseks vajalikke teadmisi. Muu hulgas saab teada:
– millal algatada järelevalvemenetlus ja millal mitte;
– mida järelevalvemenetluses saab kontrollida;
– kuidas õigesti ja tulemuslikult järelevalvemenetlust läbi viia;
– millised võimalused on riikliku järelevalve läbiviijal rikkuja korrale kutsumiseks.

Ehitusseadustik määrab kindlaks, kes ja millistel juhtudel teevad ehitamise, ehitise ja ehitise kasutamise üle järelevalvet. Seda, kuidas täpsemalt järelevalvet läbi viiakse, ehitusseadustik ei reguleeri.
Sõltuvalt sellest, kas järelevalve toimub enne ehitus- või kasutusloa andmise käigus või ehitise kasutamisel, tuleb järgida erinevaid seadusi.
Uus ehitusseadustik on vähendanud juhte, mil ehitisele tuleb taotleda ehitus- ja kasutusluba. Seetõttu on kohalikul omavalitsusel eelduslikult rohkem võimalusi tõhusamaks järelevalveks.
Riiklik järelevalve on vajalik selleks, et tagada ehitamise ja ehitise vastavus kehtestatud nõuetele ja tagada seeläbi ohutum elukeskkond.

Koolituse sihtrühm:

 • kohalikud omavalitsused ja teised riikliku järelevalve läbiviijad, kelle ülesandeks on ehitiste ja ehitamise ohutuse ja nõuetele vastavuse kontrollimine;
 • kinnisvaraarendajad;
 • kinnisasja omanikud jt.

Koolitus annab:
Koolitus annab riikliku järelevalve tegemiseks vajalikke teadmisi. Muu hulgas saab teada:

 • millal algatada järelevalvemenetlus ja millal mitte;
 • mida järelevalvemenetluses saab kontrollida;
 • kuidas õigesti ja tulemuslikult järelevalvemenetlust läbi viia;
 • millised võimalused on riikliku järelevalve läbiviijal rikkuja korrale kutsumiseks.

Programm:

 • 10.00-11.30
  • Järelevalve eesmärk, objekt ja subjekt
  • Ülevaade ehitisele ja ehitamisele esitatavatest nõuetest
  • Järelevalve liigid
  • Järelevalve läbiviijad
  • Järelevalve pädevus ja ulatus
 • 11.30-11.45 Vaheaeg
 • 11.45-13.15 Teemad
  • Järelevalve algatamine
  • Järelevalve läbiviimine (menetluse põhimõtted, korrakaitseseadus ja haldusmenetluse seadus, menetlusosalised, menetlustoimingud jms)
  • Riikliku järelevalve meetmed ja nende kohaldamine
 • 13.15-14.00 Lõuna
 • 14.00-15.30
  • Järelevalve lõpetamine ja tulemuse fikseerimine (rikkumise tuvastamine, otsuse tegemine ja põhjendamine)
  • Ettekirjutuse tegemine ja haldussunnivahendi kohaldamine
  • Ettekirjutuste vaidlustamine

Õpiväljund:

 • Koolitusel osalenu saab aru ja teab millal, kuidas ja miks algatatakse  järelvalvemenetlus.
 • Koolitusel osaleja teab  millised on erinevad järelevalve liigid.
 • Koolitusel osaleja on informeeritud erimevatest järelevalve meetoditest.
 • Koolitusel osaleja oskab vaidlustada talle tehtud ettekirjutust.

Koolitaja:
Martina Proosa on pikaajalise ja mitmekülgse kogemusega jurist, kes on viimased üheksa aastat tegutsenud ruumilise planeerimise ja ehitamise valdkonnas.
Valdkonna põhjalikumaks tundmiseks vajalikke kogemusi on lisanud töö advokaadibüroos Teder Law, Glikman, Alvin & Partnerid, õiguskantsleri nõunikuna ja siseministeeriumi planeeringute osakonna juhatajana. Martina Proosa on esindanud kohtuvaidlustes eraisikuid, riiki ja kohalikke omavalitsusi.

Martina Proosa on käsiraamatu “Uus ehitusseadustik ja ehitamine” autor.

Lisainfo:
Kõik koolituse läbinud saavad sellekohase Kinnisvarakooli tõendi.
Kinnisvarakool OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Kinnisvarakool OÜ missioon on tõsta kinnisvaraturuosaliste professionaalsust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Riiklik järelevalve ehitise ja ehitamise üle