Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Riskijuhtimine – riskide hindamine, maandamine ja juhtimine organisatsioonis

Ajas on riskide mõiste ja tähtsus organisatsiooni kontekstis kõrgendatud tähelepanu alla jõudnud.
Oma organisatsiooni riskidest teadlik olemine, nende ennetamine ja juhtimine nõuab süsteemset riskide hindamise läbiviimist.

Koolitusel saab ülevaate riskijuhtimise olemusest, eesmärkidest, protsessist, struktuurist ja põhimõtetest. Koolituse tulemusena teab osaleja erinevaid riskijuhtimise võimalusi ja meetodeid ning oskab neid organisatsiooni eripärast lähtuvalt valida ja rakendada.

Sihtgrupp:
Juhid ja spetsialist, kes puutuvad oma organisatsioonis kokku protsesside juhtimise ja efektiivsuse hindamise, riskide hindamise ja juhtimisega. Samuti ISO 9001 sertifikaati omavate ettevõtete riskijuhtimise ja protsesside efektiivsuse eest vastutajad.

Koolituse eesmärk:
Omandada teadmisi ja oskusi riskide hindamise ja haldamise teoreetilistest ning praktilistest võimalustest erinevates valdkondades ja tasanditel.

Programm:

 • 09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv
 • 10.00–11.30 Siiri Antsmäe Mida tähendab täna riskijuhtimine ja kuidas riske süsteemselt juhtida?
  • Riskijuhtimise protsess ja struktuur, põhimõtted ja mõisted
  • Riskijuhtimise eesmärgid ja tulemused
  • Protsesside kaardistamiseks ja riskide juhtimiseks vajalikud elemendid
  • Riskide näiteid tüüpilistes protsessides
 • 11.30–11.45 Kohvipaus
 • 11.45–13.15 Siiri Antsmäe Kuidas ühendada riskide hindamine ja protsesside kaardistamine nii, et sellest oleks maksimaalselt kasu?
  • Organisatsiooni protsesside kaardistamiseks ja hindamiseks kasutatavad mudelid ja tööriistad
  • Erinevad riskijuhtimise meetodid organisatsiooni eripärast lähtuvalt
  • Riskide hindamise läbiviimise väljakutsed ja võimalused
 • 13.15–14.00 Lõuna
 • 14.00–15.30 Aalo Kukk Riskijuhtimine praktikas: kuidas riskid aitavad juhtida?
  • Riskiprofiil: Millised riskid on olulised ja kuidas neid hinnata? Kes on riski omanik?
  • Riskijuhtimise tulemid: Millised on riskijuhtimise viljad? Riskide maandamise valikud
  • Intsidentide käsitlemine
  • Riskijuhtimise küpsuse hindamine: Mis värvi on koer ja kui kõvasti ta haugub?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab riskijuhtimise protsessi, struktuuri, põhimõtteid ja eesmärke;
 • teab protsesside kaardistamiseks ja riskide juhtimiseks vajalikke elemente ja meetodeid;
 • mõistab riskijuhtimise ja protsesside kaardistamise erisusi organisatsiooni kultuurist ja kontrollikeskkonnast lähtudes,
 • teab erinevaid riskijuhtimise meetodeid ning protsesside kaardistamise töövahendeid ja oskab neid organisatsiooni eripärast lähtuvalt valida;

Koolitajad:
Siiri Antsmäe´l on pikaajaline siseauditi juhi kogemus avalikust ja erasektorist olles töötanud siseauditi juhina üle 15 aasta Kaitseväe, Siseministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi valitsemisala siseauditi juhina ning Grant Thornton Balticu riskijuhtimisteenuste Baltikumi juhina. Erasektoris siseauditi juhina tegutsedes on ta tegelenud nii pettuste uurimise, erinevate vastavusauditite, isikuandmete töötlemise, riskijuhtimise ja paljude muude teemadega, s.h hetkel olulise teemana kõigi ettevõtete tähelepanu köitev rahapesu ja terrorismi tõkestamise ettevõttesisesed protsessid ja riskide juhtimise mudelid.
Siiri on läbinud ka siseaudiitorite koolitaja programmi ning alates 2007. aastast koolitanud nii raamatupidajaid kui ka siseaudiitoreid, ettevõtete juhte kui valdkondade juhte ja spetsialiste. Siiril on avaliku halduse magistrikraad ning ISO 9001 juhtaudiitori, avaliku sektori siseaudiitori (CGAP) kutsetase ja atesteeritud siseaudiitori (CIA) kutse ning ta omab ka siseauditi kvaliteedihindaja tunnistust (QA). Lisaks tegeleb aktiivselt muusikateraapiaga.

Aalo Kukk on töötanud Eesti Pangas riskijuhina üle 10 aasta, mille käigus on osalenud ka elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldamisel ja Euroopa Keskpanga riskide juhtimisel. Tema vastutusvaldkonnad lisaks riskijuhtimisele on olnud talitluspidevus ja vastavuskontroll. Varasemalt on töötanud ka audiitorina.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Riskijuhtimine – riskide hindamine, maandamine ja juhtimine organisatsioonis

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.