Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Sekretäritöö lühikursus – personalitöö lisaoskused

Koolituse eesmärk on anda sekretärile tööks vajalikke teadmisi.

Sihtgrupp:
Sekretärid, assistendid, bürootöötajad.

Koolituse sisu:

  • Personaliarvestuse dokumendid, nende vormistamine
  • Isikuandmete konfidentsiaalsus. Registrite ja andmebaaside haldamise põhimõtted.
  • Töösuhteid reguleerivad õigusaktid
  • Töö- ja puhkeaeg, iga-aastane puhkus, puhkusearvestus
  • Töölähetused; töötajate täiendkoolituse õiguslikud tagatised, õppepuhkus
  • Töökorralduse reeglid
  • Töölepingu sõlmimine, muutmine ja ülesütlemine

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu oskab töösuhete administreerimist ja personaliarvestust, omab teadmisi töökeskonna- ja töötervishoiu nõuete ja korraldamise kohta .

Koolitajad:
Riina Vään­
 TRÜ, 1978, õigusteadus
EMI Personalijuhtimise Keskuses 6 aastat.
Töökogemus koolitatavas valdkonna 31 aastat, koolitajana 21 aastat, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor lektor

Kristi Jõeorg– Tartu Tervishoiu Kõrgkool, 2007, tervisekaitsespetsialist
Tallinna Tehnikaülikool, 2014, loodusteaduste magister
Töökogemus koolitatavas valdkonnas 11 aastat, koolitajana 10 aastat

Lisainfo:

  • Koolitujad saavad erakooli Personalijuhtimise Keskus tõendi
  • Kursuse lõpetamise tingimuseks on auditoorsel õppel osalemine 80% ulatuses. Õpiväljundeid ei hinnata.
  • Osalejale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta. Tõend väljastatakse vastavalt Täiendkoolituse standardis kehtestatud nõuetele.

Koolitus on osa põhjalikumast kursusest: Personalitöötaja pädevuskursus

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Personalijuhtimise Keskuse missioon on aidata kaasa organisatsiooni eesmärkide efektiivsemale saavutamisele, pakkudes praktilist ja usaldusväärset koolitust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Sekretäritöö lühikursus – personalitöö lisaoskused