Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Selge keelekasutus

Praktiline koolitus ametitekstide koostamisest ja selgest keelekasutusest
Koolitus „Selge keelekasutus“ on praktiline, põhineb ajakirjanduse ja asjaajamiskeele näidetel. Põhirõhk ei ole suunatud reeglite õppimisele, vaid nende praktikas kasutamisele ja olulisemate põhimõtete meeldetuletamisele, käsitletakse ka normimuudatusi. Praktilised harjutused aitavad kinnistada uusi või meelde tuletada varasemaid teadmisi-oskusi.

Selgus on suhteline mõiste: mis on selge ühele, ei pruugi olla selge teisele. Taotlus selge keelekasutuse suunas on keelekorralduse pikaajaline traditsioon, keskendudes pigem ametiteksti kui terviku ülesehitusele, mitte üksikutele grammatikaküsimustele. Koolitusel värskendatakse keeleteadmisi ja kinnistatakse varasemaid oskusi.

Koolituse sihtgrupp
Koolitusele on oodatud kõik, kelle tegevus on seotud mis tahes liiki kirjaliku suhtlusega, kes koostavad dokumente, vastutavad ettevõtte veebilehe eest, kirjutavad ning koostavad teavitus- ja turundusmaterjale.

Koolituse eesmärk on juhtida tähelepanu levinud keele- ja stiilivigadele ning parandada kirjalikku väljendusoskust.

Koolituse tulemusena oskab osaleja:

 • eristada eri tasandi tekste
 • leida üles stiilikonarused
 • leida ja parandada tekstis leiduvaid vigu ning neist hoiduda
 • teksti korrektselt kirjutada, on enesekindlam ja suudab leida uusi lahendusi
 • leida kiiresti abi erinevatest allikatest
 • vajadusel kasutada koolituselt saadud õppematerjali, et teadmisi kinnistada

Koolituse sisu:

 • Oska märgata
  • Keele eri tasandid
  • Peamised abiallikad
  • Keele norm ja selle muudatused
  • Kasutatavad meetodid: praktilised ülesanded, arutelu
 • Sõna ja lause
  • Sõnavara, uudissõnu, uuendusi ametikeeles
  • Lihtsaid ja keerulisi lauseid
  • Kuidas lauseid selgelt ja täpselt sõnastada
  • Stiilinäiteid: ajakirjanduse keel, bürokraatiakeel ehk kantseliit ning sõnaohtrus
  • Kasutatavad meetodid: praktilised ülesanded, arutelu
 • Õiguskeel ja selge keel
  • Mida võib ja mida ei tohi muuta õiguskeeles?
  • Kuidas kirjutada äri- ja isikunimesid ning ametinimetusi?
  • Kasutatavad meetodid: praktilised ülesanded, arutelu
 • Dokumendikeel. Küsimused-vastused
  • Kuidas kirja või e-kirja sõnastada ja vormistada?
  • Kas dokumendikeel on erikeel?
  • Kasutatavad meetodid: praktilised ülesanded, arutelu

Omandatud oskuste kohta annavad tagasisidet nii koolitaja kui ka koolitusel osalejad. Tulemusi hinnatakse harjutuste ja arutelu käigus.

Koolituse korraldamise põhimõtted
Koolitusel osalejad saavad kaasa materjalid ja töölehed, mida on võimalik pärast koolitust igapäevatöös kasutada.
Soovi korral võib osaleja võtta koolitusele kaasa süle- või tahvelarvuti, et kohe järele proovida veebis leiduvate abivahendite kasutamine, täiendada õppematerjali oma märkmetega ning teha harjutusi ja lahendada tööülesandeid.

Koolitaja:
Helve Hennoste

Helve Hennostel on ligi 25 aastat kogemusi keeletoimetajana ja enam kui 10 aastat täiskasvanute koolitajana. Töö erinevate väljaannetega ja Äripäeva teabekirjanduses on aidanud silma peal hoida muutustel, mis keeles toimuvad. Tegelemine erinevate tekstidega eeldab kursisolekut õigekeelsuse normimuudatustega. Ta on pälvinud ka justiitsministeeriumi tunnustuse õigusaktide keeletoimetajana. Eelkõige praktikuna jagab ta oma tähelepanekuid ja nõustab kolleege. Praktikuna on ta jaganud keelenõu asutustele ja ettevõtetele, kirjutanud ning rääkinud müügikirjade koostamisest, toimetanud õigusakte ja eri valdkondade raamatuid.
Ta on pidanud avatud koolitusi „Igapäevakeele kasutamise näpunäited“, esinenud Äripäeva seminaril „Kuidas sünnib hea tekst?“ ja Äripäeva käsiraamatute autoritele „Tekst ja keelenõuded“, juhtinud Pärnu juhtimiskonverentsil keeletöötuba, keelekoolitanud Rahvakool OÜ s. Sisekoolitusi on temalt tellinud nt Eesti Pank, Politsei- ja Piirivalveamet, Are Targa advokaadibüroo, Liikluskindlustusfond, Delfi ja Äripäeva ajakirjanikud, Elion, ABB, DPD, tõlkijate liit.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Selge keelekasutus

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.