Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Selgete sõnumite kommunikatsioon

Selged sõnumid keerulisel ajal. Kellele, kus ja kuidas kommunikeerida?

Keerulised olukorrad tabavad ettevõtet tihti ootamatult ning huvigruppide rahustamiseks ja võimalikult tõhusa töö jätkuvaks tagamiseks tuleb kiiresti tegutseda. Kommunikatsioonis on edukas see organisatsioon, kes teab täpselt millist sihtrühma on vaja kõnetada, millist kanalit selleks kasutada ning kuidas sõnumit mõjuvalt sõnastada.

Sageli peetakse kommunikatsiooniks ainult suhtlust ajakirjanikuga. Kuid kommunikatsioon ümbritseb meid kõikjal. See on sõnumites, mis liiguvad ettevõtte sees ja sealt välja. See on artikkel ajalehes, e-kiri nõukogule, klienditoe vastus telefonikõnele, slaidiesitlus koostööpartnerile ja uue strateegia juurutamine töötajatega.
Praegused pöördelised ajad vajavad eriti selgeid sõnumeid. Energiakriis, kliimamuutused, pandeemia, majanduslangus ning sõjalised konfliktid ja rändekriis on vaid mõned märksõnad, mis mõjutavad organisatsioonide arengut. Need tingivad organisatsioonides muudatusi ning keerulisi ja kiireid otsuseid, mille mõju on vaja selgelt ja mõjusalt, õigetele sihtgruppidele ja õigetes kanalites kommunikeerida. Selgete sõnumite ja läbimõeldud sõnumistrateegia abil on võimalik luua muutust inimeste mõttemustrites.
Koolitse käiguse saab osaleja töötoa vormis ise kogeda ning analüüsida erinevaid keerulisi olukordi (koondamised, ärisuuna muudatused, alla ootuste käibe- ja kasumitulemused, teenuse hinnatõus) ning sõnastada selgeid sõnumeid koos läbimõeldud sõnumistrateegiaga.

Koolituse eesmärk on tõsta osalejate kommunikatsioonikompetentsi, et olla valmis oma ettevõtte siht- ja sidusrühmasid keerulistes olukordades kiiresti ja selgelt kõnetama.

Sihtgrupp.
Koolitusele on oodatud:

 • tipp- ja keskastme juhid, kes tahavad olla valmis keerulistes olukordades selgelt oma siht- ja sidusrühmi kõnetama;
 • kommunikatsioonijuhid ja -töötajad, kes loovad selgeid sõnumeid organisatsiooni kuvandi kujundamiseks;
 • juhatuste ja nõukogude liikmed, kes tahavad oma organisatsioonis kujundada selgete sõnumite kultuuri.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Sa ei tea täpselt, mida Sa peaks tippjuhina ütlema, kommunikeerides avalikkusele ootustele mittevastavaid käibe- ja kasumitulemusi?
 • Sa pead osakonnajuhina kommunikeerima juhatusest tulnud koondamise teadet, aga see kõlab liiga ebainimlikult ja bürokraatilikult?
 • Said kommunikatsioonijuhina klientide käest pahast tagasisidet, kuigi saatsid välja väga pehme ja meeldiva sõnastusega kliendikirja teenuse hinnatõusust?
 • Su töötajad näivad jätkuvalt segaduses kogu struktuurimuudatuse soovist, vaatamata Sinu meelest väga veenvale e-kirjale, mille nad kõik täna hommikul said?
 • Nõukogu liikmena on Sul olemas ratsionaalsed argumendid, miks organisatsiooni äristrateegia muutus on mõistlik, kuid neid kirja pannes tundub Sulle, et need mõjuvad liiga järsult ja isegi kaugeksjäävalt?

Programm:

 • 09:45 – 10:00 Kogunemine ja tervituskohv
 • 10:00 – 11:30 Kommunikatsiooni põhitõed
  • Kommunikatsioon kui juhi strateegiline tööriist keerulistes olukordades
  • Siht- ja sidusrühmade kaardistus ja nende prioriteetsuse määramine
 • 11:30 – 11:45 Kohvipaus
 • 11:45 – 13:15 Juhi mõjusad sõnumid
  • Selge sõnumi koostamine
  • Loo jutustamise oskus
  • Kanalid ja nende erinevad võimalused (veeb, sotsiaalmeedia, reklaam)
 • 13:15 – 14:00 Lõuna
 • 14:00 – 15:30 Praktilise tegevusplaani koostamine
  • Osaleja ettevõtte keerulise muudatuse / otsuse sõnumite väljatöötamine
  • Tegevusplaani koostamine ja vastutuste jagamine

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, kuidas keerulisel ajal kommunikatsiooni teadlikult oma eesmärkide saavutamiseks kasutada;
 • teab, kuidas määratleda oma sõnumi sidus- ja sihtrühmi;
 • oskab luua selget sõnumit ja teab milliste lugudega oma sidus- ja sihtrühmi kõnetada;
 • teab, milliste kanalite vahendusel oma sidus- ja sihtrühmadeni jõuda;
 • on koostanud endale praktilise tegevusplaani, mille abil juba järgmisel päeval tegutsema hakata.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Metoodiliselt on koolituspäev üles ehitatud miniloengutele (10-15 minutit), mis vahelduvad aktiivse harjutamisega ning keeruliste olukordade läbimängimisega, mis toimuvad nii individuaalselt, gruppides kui ka suure ringi aruteludes. Sisu on üles ehitatud aktiivse dialoogina osalejate ja koolitaja vahel, milles on oluline osaleja enda näidetel ja küsimustel ning koolitaja tagasisidel, mis aitab osalejatel siduda enda kogemusi ja õpitavaid oskusi.

Koolitaja:
Kadri Lainas
 on sõnumiagentuur Akkadian partner ja hinnatud kommunikatsiooniekspert, kes on koostanud ja ellu viinud kümneid strateegilisi kommunikatsiooniprojekte nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil.
Rikkalikule kogemusele tuginedes on Kadri nõustanud äriettevõtteid, vabaühendusi kui ka loonud sõnumistrateegiaid avalikule sektorile. Kadri pädevusteks on äristrateegiad, juhtimisküsimused, äristrateegia integreerimine turundus- ning kommunikatsioonitegevustesse.
Kadri on lõpetanud ühe maailma hinnatuima ärikooli, Rotterdam School of Management MsC korporatiivkommunikatsiooni erialal. Kadri on kommunikatsiooni valdkonnas töötanud enam kui 20 aastat, varasemalt Kalev Chocolate Factory segmendijuhina, kommunikatsioonibüroos JLS ja Prisma Peremarketi juhtkonnas.
Akkadian on keeruliste ülesannete lahendamisele pühendunud sõnumiagentuur. Meie kogenud ja võimeka tiimi fookuses on probleemilahendus oskusliku kommunikatsiooni, läbimõeldud strateegiate ning selgete ja sihitud sõnumite abil. Akkadian on pälvinud selge sõnumi auhinna ettevõtetele koostatud kriisikommunikatsiooni abimaterjalide eest.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Selgete sõnumite kommunikatsioon