Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Sisekommunikatsioon, suhtekorraldus

Koolituse eesmärk on omandada teadmisi organisatsiooni sisekommunikatsiooni arendamise võimalustest.

Sihtgrupp:
Juhid, keskastmejuhid, personalitöötajad.

Koolituse sisu:

  • Organisatsiooni juhtimine ja suhtekorraldus
  • Suhtekorraldus ja kommunikatsioon – suhtekorralduse eesmärgid ja valdkonnad
  • Organisatsiooni kommunikatsioon – eesmärgid, sihtgrupid, kanalid, erinevate kanalite eelised ja riskid, konfidentsiaalne ja avalik informatsioon
  • Organisatsiooni kommunikatsiooni meetodid ja vahendid – teavitamine, suhtlemine, imago kujundamine, organisatsiooni identiteedi loomine
  • Juhtimine ja kommunikatsioon – juhi roll ja vastutus, personalijuhi roll
  • Kriisikommunikatsioon – kriisi mõiste, kriisikommunikatsiooni ettevalmistus, info roll kriisiolukorras, kriis ja usaldus

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu omab teadmisi ja ülevaadet personalijuhtimise alastest sisekommunikatsiooni tegevustest, oskab toime tulla keerulistes situatsioonides.

Lektor:
Kristi Liiva
– EBS, 2002, ärijuhtimine, turunduse suund
Kommunikatsioonivaldkonna töökogemus 25 aastat, koolitajakogemust 17 aastat
Suhtlemistreeneri ja koolitaja väljaõppe läbinud 2004, väljaõppe vedajad Karin Hango ja
Vahur Murutar, õppeasutus Self Erakool.

Kursuse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

  • Kursuse lõpetamise tingimuseks on auditoorsel õppel osalemine 80% ulatuses. Õpiväljundeid ei hinnata.
  • Osalejale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta. Tõend väljastatakse vastavalt Täiendkoolituse standardis kehtestatud nõuetele.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Personalijuhtimise Keskuse missioon on aidata kaasa organisatsiooni eesmärkide efektiivsemale saavutamisele, pakkudes praktilist ja usaldusväärset koolitust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Sisekommunikatsioon, suhtekorraldus