Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Sissejuhatus mängude programmeerimisse Unityga, e-õpe

E-koolituse eesmärgiks on võimaldada õppijatel omandada teoreetilised teadmised ja praktilised oskused, et programmeerida arvutimänge Unityga.

E-koolituses kasutatakse programmeerimiskeelena Java programmeerimiskeelt.
E-koolituse sissejuhatuses käsitletakse teemasid, mis on seotud mängude loomisega, arengutega, turuolukorraga, õiguslike küsimustega jne. Teoreetilises osas tutvutakse põhjalikult mängude loomise mootoriga – Unity.

E-koolitus sisaldab kaheksat peatükki, mis sisaldavad teooriat ja praktilisi harjutusi. Praktiliste tööde käigus loob õppija Arkanoid-stiililise mängu algusest lõpuni.

E-koolitus viiakse läbi Viope e-õppe keskkonnas, kuid lisaks pead oma arvutisse installeerima Unity3D rakenduse (saadaval nii Windows, kui ka Mac OS X tarkvaradele)

NB! E-koolitus on inglise keeles.

Ingliskeelne täpsem sisututvustus asub siin

Sihtgrupp:
Potentsiaalsed mängude programmeerijad.

Kursusel osalemise eeldused (soovitavalt):
Õppijal peab olema põhiteadmised ja –oskused programmeerimisest, lisaks mõningad kogemused objektorienteeritud programmeerimisest tulevad kasuks. Kuna e-koolituse teooria sisaldab palju matemaatilisi teadmisi ja oskusi nõudvaid teemasid, siis keskkooli või põhitasemel ülikooli matemaatika teadmised on vajalikud.

Kursuse sisukord:

 • Sissejuhatus mängude arendamisse
 • Põhiteadmised Unityst
 • Põhikomponendid
 • Maastiku redigeerimine
 • Mänguga alustamine
 • Mänguga jätkamine
 • GUI lisamine
 • Optimeerimine ja ehitamine

Lisainfo:
Programmeerimise õppimine e-koolitusel võimaldab kiiresti ja efektiivselt omandada teemakohased teadmised. E-koolitus keskkonnas on tehnoloogilised võimalused, mis võimaldavad tõhusat iseõppimist. Järgnevalt loetelu tähtsamatest:

 • Programmeerimisülesannete automaatne kontrollimine
  • Ka programmeerimisülesandeid kontrollitakse automaatselt ja koheselt. Valede lahenduste puhul annab ART-süsteem suunavat tagasisidet: süsteem analüüsib sooritatud ülesannet ja annab selgesõnalist tagasisidet harjutuses tehtud vigadest ning nende iseloomust.
 • Valikvastustega ülesannete automaatne kontrollimine
  • Valikvastustega ülesanded kontrollitakse automaatselt ja koheselt. Kiire tagasiside näitab kas lahendus oli õige või mitte. Õppija saab ülesandeid lahendada temale kõige sobivamal ajal.
 • Vaba harjutamine
  • Vaba harjutamine võimaldab praktiseerida programmeerimist ilma vajaduseta installeerida kasutatavale arvutile tõlke- või muid vastavaid rakendusi.
 • Suhtlemine
  • Sõnumite abil saab vahetada mõtteid kursuse sisu kohta või suhelda juhendajaga. Keskkonnas sõnumite saatmiseks on vaja teada kasutajatunnust.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

IT Koolitus on juhtiv info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning IT projektijuhtimise koolitusteenuse pakkuja Baltikumis. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Sissejuhatus mängude programmeerimisse Unityga, e-õpe