Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Soome raamatupidamine algajatele

Kahepäevane koolitus on praktiline sissejuhatus Soome raamatupidamisse. Kursuse käigus käsitletakse erinevaid raamatupidaja töös ette tulevaid olukordi, mis seotud ettevôtte äritegevusega Soomes.

Konkreetsete ja praktiliste näidete ja ülesannete varal jõutakse firma asutamisest korrektselt vormistatud aastaaruandeni ja tuludeklaratsioonini. Koos tehakse läbi nii palgaarvestus (teatud erialade näitel), müügi- ja ostutehingute kajastamine, arvestatakse kulumit ja täidetakse aastaaruande juurde kuuluvaid deklaratsioone.

Lisaks käsitletakse muudatusi raamatupidamises ja maksunduses (sh 2019 jõustunud töötajate väljamaksete uut deklareerimse korda).

Sihtgrupp:
Koolitus on mõeldud inimestele, kellel on algteadmised raamatupidamisest ning kes soovivad alustada tegelemist Soomes registreeritud ettevõtete raamatupidamisega.Koolitus toimub eesti keeles ja osalemine eeldab raamatupidamisalaseid eelteadmisi.

Koolitus toimub eesti keeles ja osalemine eeldab raamatupidamisalaseid eelteadmisi.

Teemad:

 • Ettevõte Soomes
  • Eesti ettevôtte püsiv tegevuskoht Soomes ja Soome ettevôte.
  • Ettevõtte asutamine, registreerimine nõutud registrites ning sellega kaasnevad kohustused.
  • Erinevused maksustamisel ning auditeerimisel.
 • Kohustuslikud kindlustused
  • Vastutuskindlustus
  • Töötajate palkadega seotud kindlustused – pensionikindlustus, ônnetusjuhtumi kindlustus jne.
 • Palga ja puhkusetasude arvestus
  • Millised erinevused on töötajate ja omaniku palga- ning maksude arvestuses.
  • Kuidas määratleda omanikku?
  • Kuidas toimub puhkusetasude arvestus?
  • Mis on kohustuslik tööaja raamatupidamine ning kus ja kui kaua peab seda säilitama?
  • Millised deklaratsioonid tuleb ettevôttel seoses palkadega esitada?
 • Maksuvabad kulukompensatsioonid
  • Millal ja mida tohib maksta ning millal peab maksma – oma sõiduvahendi kasutamise kompenseerimine, päevaraha, toiduraha.
  • Maksuvabade kulukompensatsioonide deklareerimine.
 • Erisoodustused ning nende maksustamine
  • Mida peetakse erisoodustuseks ja mida peetakse palgalisaks?
  • Milline kulu on ettevôtte tulumaksu seisukohast vähenduskôlbulik kulu ja milline mitte?
  • Kuidas käsitleda nii raamatupidamises kui ka ettevôtte tulumaksu seisukohast nt ettevôtte sôiduauto, mobiiltelefoni ja korteri kasutamist vôi siis kingitusi töötajatele, äripartneritele jne?
 • Ost ja müük
  • Käime läbi enamlevinud ostu- ja müügikanded ning täidame käibemaksu deklaratsiooni.
 • Põhivara kulumi arvestamise näited
  • Põhivara ja kulumi arvestamise erinevused raamatupidamis- ja maksuarvestuses.
  • Põhivara klassifitseerimine erinevatesse maksuarvestus klassidesse.
 • Majandusaasta aruanne, aastadeklaratsioonid
  • Mida ja millal esitada?
  • Millal on vajalik auditeerimine?

Vaata ka koolituse õppekava

Õpiväljundid
Kursuse läbinu:

 • teab, millised kohustused kaasnevad, kui ettevõtte püsiv tegevuskoht on Soome;
 • tunneb palgaarvestuse ja palkadega seotud kindlustuste põhimõtteid ja erisoodustustega kaasnevaid kohustusi Soomes;
 • tunneb Soome käibedeklaratsiooni täitmise nõudeid;
 • koostab vastavalt nõuetele Soome majandusaasta aruande.

Koolitaja:
Eve Bork on lõpetanud Audentese Ülikooli finantsjuhtimise eriala. Raamatupidamise valdkonnas on Evel 19-aastane töökogemus. Ta on pidanud erinevates ettevõtetes nii pearaamatupidaja kui finantsdirektori ametit, sh ka rahvusvahelises kontsernis, tänu millele on Eve kursis ka mitmete eri riikide raamatupidamisega.Täna tegutseb Eve ettevôtjana, pakkudes raamatupidamis- ja konsultatsiooniteenust nii Eestis kui ka Soomes, sh esindab kliente ka Soome Maksuametis. Igapäevases töös lahendatavad probleemid on talle näidanud, et suurem osa eksimustest ning saadud ettekirjutustest ja trahvidest on tekkinud just teadmatusest ning oleksid olnud kergesti välditavad.

Tagasiside Eve Bork´i Soome Raamatupidamise koolitusele:

“Väga sisukas ja hea koolitus”
“Meeldis deklaratsioonide täitmine, erinevad ülesanded ning see, et koolitaja tõi välja erinevaid näiteid”
“Sai ülevaate FI raamatupidamise eripäradest, eriti palgaarvestusest. Põhjalik materjal kaasa”
“Jäin rahule sellega, et näidati, kuidas arvutada töötasusid, omaniku tulu ja mida maha arvata.”
“Teemat valdab põhjalikult, igale küsimusele saab korrektse vastuse. Esitlus väga hea.”
“Kõik küsimused saavad alati vastuse. Toob palju elulisi näiteid olles osa võtnud ka teistelt koolitustelt, siis julgen väita – Eve on parim!”

Lisainfo:
Hind sisaldab mahukat õpimappi ja kohvipause. Lõpetajatele tunnistus või tõend.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Reiting – see on tööalased koolitused täiskasvanutele, täpne raamatupidamine ettevõtetele ning asjalik tugi ettevõtlusega alustajale. Reiting koolituskeskus aitab kaasa Teie töötajate arengule soovitud suunas ning kokkulepitud ajaga. Väärtustame loomingulist mõtlemist ja oleme paindlikud. Pakume õigeid teadmisi õigel ajal, õiges kohas ja õige hinnaga. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Soome raamatupidamine algajatele