Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Strateegiline juhtimine ja eestvedamine organisatsioonis

OÜ Majanduspartner pakub organisatsioonidele strateegilise juhtimise kursust, kus avatakse strateegilise juhtimise mõiste, sisu ja meetodid.

Organisatsiooni strateegiline arendamine on olulisemaid juhtimise valdkondasid ja juhtimise töövahendeid. Edukaid organisatsioone eristab süstemaatiline strateegiline töö ja oma meeskonna igakülgne arendamine.

Koolituse teemad:

 • Strateegiline planeerimine
  • Strateegilise plaani loomine, formuleerimine
   • Planeerimise olemus
   • Planeerimise erinevad kategooriad
   • Eesmärkide erinev ajahorisont
   • Eesmärkide seadmine (SMART printsiibid)
   • Planeerimise protsess (MBO loogika)
   • Strateegiline trepp (ajas edasi-tagasi planeerimine)
   • Strateegiline kontrolli ja tagasisidesüsteem
   • Tasakaalustatud tulemuskaart (Balance Scorecard)
 • Strateegiline analüüs
  • Väliskeskkonna analüüs
  • Makrokeskkonna analüüs
  • Makrokeskkonna dünaamika
  • Makrokeskkonna näitajad
  • PEST analüüs
  • Tööstusharu e. tegevusharu analüüs
  • Tegevus-, tööstusharu dünaamika
  • Tegevusharu analüüsi mudel
  • Porteri 5 mõju mudel
 • Sisekeskkonna analüüs
  • Organisatsiooni ülesehitus – vastavus organisatsiooni strateegiale
   • Organisatsiooni kolm põhidimensiooni
   • McKinsey 7S kahedimensiooniline mudel
   • Organisatsioonilised võimekused (RBV)
   • Ressursside vrs. võimekuste analüüs
 • Strateegia analüüs (ettevõtte strateegiline seisund)
  • Ärimudeli loogika ja komponendid
  • Ärikontseptsioon
  • Organisatsiooniline kontseptsioon
  • Tuumprotsessid
  • Erinevate äristrateegiate eelised ja puudused
 • Strateegia elluviimine (implementation)
  • Strateegiline eestvedamine
   • Strateegiline mõtlemine
   • Organisatsiooni tuleviku kujundamine
   • Organisatsiooni kognitiivne struktuur
   • Visionaarne eestvedamine
   • Organisatsiooni visioon
   • Organisatsiooni missioon
   • Organisatsiooni kultuur ja väärtused
   • Strateegilised muutused
   • Muutuste liigid (tüpoloogia)
   • Dialektiline muutuste käsitlus (Greineri arengukriisid)
   • Evolutsiooniline käsitlus (dünaamilised võimekused)
   • Innovatsioonilised muutused
   • Muutuste juhtimine
 • Liidri (CEO) ja juhtmeeskonna arendamine
  • Erinevad juhtimisstiilid
  • Juhtimine vrs eestvedamine
  • Juhirollid ja võimu tüübid
  • Juhtimisoskused
  • Erinevad eestvedamise stiilid
  • Meeskonna kujundamise ja arendamise põhimõtted
  • Organisatsiooniline eestvedamine

Koolituse maksumus ja tellimine

Koolituse maksumus kujuneb läbirääkimistel tellijatega ja sõltub kursuse  ajalisest mahust, korralduskuludest, kursuse ettevalmistamise , koolituse kohast ja kliendi soovide arvestamisega seotud ajakulust jms teguritest.

Kontakti ja huvi korral palun saata meil toomas@majanduspartner.ee või helistada Toomas Türnpuu 5067751

Võtame Teiega ühendust ja räägime läbi koolituse detailid!

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Majanduspartner OÜ pakub kvaliteetseid avalikke ja ettevõttesiseseid juhtimiskoolitusi,  organisatsiooni finantsjuhtimise, finantsarvestuse , strateegilise juhtimise ja eestvedamise teemadel.  Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Strateegiline juhtimine ja eestvedamine organisatsioonis