Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Stressijuhtimine ja psühholoogiline enesehoid eriolukorras

Koolitus katab peamisi stressijuhtimisega seotud olulisi teemasid. Aitab mõista isiklikke ja personaalseid väljakutseid igapäevase pinge, stressi ja ärevusega toimetulekul. Ja seda just praegusel keerulisel ajal, mil oleme oma tavapärasest elust nagu kõrvale pidanud astuma. Fookus on praegusel eriolukorral. Kodus töötamine, tööpuudus, tervisemured endal ja lähedastel, kogu maailmas arenev pandeemia, majandusliku seisukorra halvenemine – see kõik on väga stressirohke!

On mitmeid lihtsaid ja praktilisi võtteid, mida saab igapäevaselt praktiseerida, et vähendada pinget, stressi ja ärevust ning hoida end kohal, tasakaalus ja tegusana. Ja seda nii kodukontori töötades või kui töötegemise võimalust hetkel üldse ei ole.

Osalejad saavad vaadata iseenda füüsiliste, intellektuaalsete, emotsionaalsete ja sotsiaalsete stressi märguannete taha. Õpitakse erinevate seisundite eest vastutust võtma ja neid juhtima. Osalejad saavad ülevaate erinevatest stressijuhtimise viisidest nii teoorias kui praktikas. Teoreetilist aluspõhja saadavad koheselt kaasatehtavad harjutused, õpitakse psühholoogilisi enesehoiu ja sisemise tasakaalu hoidmise tehnikaid igapäevaseks kasutamiseks. Annab juhiseid paremaks individuaalseks toimetulekuks.

Sihtrühm: kõik huvilised, eelteadmisi pole vaja

Eesmärk: õppida mõistma isiklikke ja personaalseid väljakutseid igapäevase pinge, stressi ja ärevusega toimetulekul eriolukorras.

Koolituse sisu:

 • Sissejuhatus teemasse; eesmärgi, ülesehituse ja metoodika tutvustus ning soojendusharjutus
 • Stress ja enesediagnostika: oma seisundist arusaamine ja stressireaktsioonide lugema õppimine;
  • Stress ja selle toimimise üldised põhimõtted
  • Ülevaade erinevatest peamistest stressiallikatest, seda just hetkeolukorrast tulenevalt
  • Meie sisemised ohutuled: sissevaade füüsiliste, intellektuaalsete, emotsionaalsete ja sotsiaalsete stressi märguannete taha
  • Enesediagnostika: stressiseisundid ja isiklike stressireaktsioonide kaardistamine;
 • Psühholoogiline enesehoid ja sisemises tasakaalus püsimine
  • Psühholoogilise enesehoiu ja sisemise tasakaalu hoidmise tehnikaid igapäevaseks kasutamiseks
  • Enesejuhtimine: oma füüsiliste, intellektuaalsete, emotsionaalsete, sotsiaalsete seisundite eest vastutuse võtmine ja nende mõjutamise viisid. Teoreetiline taust ja praktilised harjutused
   • Füüsiline: kehateadlikkus, teadlik hingamine, lihtsad harjutused füüsilise energia käivitamiseks, füüsiline kontakt ja piirid; kehahoid ja jõupoosid (power pose);
   • Intellektuaalne: teadlikkus mentaalsest aktiivsusest, selle mõjudest ärevusele ja stressile, erinevad mõjutamise viisid; ajutegevuse aktiviseerimine ja lõdvestamine; Mindfulness ja kohalolu, erinevad kohalolupraktikad, VAK harjutused
   • Emotsionaalne: Tundetarkus: oma emotsioonide lugemise oskus ja reguleerimise viisid, vaskulaarteooria (näolihaste aktivatsiooni mõju meeleolule); erinevad harjutused;
   • Sotsiaalne: Tagasiside ja tunnustus; positiivsed emotsioonid, sotsiaalsete kontaktide tähtsus
 • Kokkuvõtted ja lõpetamine; Individuaalne tagasivaateline refleksiooniharjutus ja isikliku arenguülesande püstitamine
 • Kokkuvõttev osa juhendab osalejaid kinnistama õpitut ja valmistab ette seda praktiliselt igapäevases elus kasutama.

Koolitaja jätab endale õiguse teha paindlikult muudatusi toodud teemade käsitlemisel, et vastata paremini osalejate soovidele ja vajadustele.

Koolituse läbimisel osaleja saab:

 • vaadata iseenda füüsiliste, intellektuaalsete, emotsionaalsete ja sotsiaalsete stressi märguannete taha
 • õppida võtma vastutust erinevate seisundite eest ja neid juhtima
 • õppida psühholoogilisi enesehoiu ja sisemise tasakaalu hoidmise tehnikaid
 • juhiseid paremaks individuaalseks toimetulekuks

Koolkitaja:
Ingelise Israel
Ingelise on lõpetanud Holistilise Teraapia Instituudis regressiooniteraapia 4-aastase õppe ning tegutseb täna ettevõtjana. Ta on end aastaid täiendanud erinevatel täiendkoolitustel ja kursustel Eestis, mitmetes Euroopa paikades ja ka Indias. Ta on osanud muuta õpitu oma igapäevaelu loomulikuks osaks ning seda terviklikult ja süsteemselt ka teistele edasi anda. Koolitamisega tegeleb Ingelise alates 2004. aastast. Osalejad ütlevad sageli, et osaletud kursused on hästi struktureeritud, praktilised, kaasahaaravad ja neil on pikaajaline mõju. Ta on Swedbankis aidanud välja töötada ja ellu viia töötajate coachingu projekti aastatel 2008-2009. Läbi viinud mitmeid koolitusi enese motivatsiooni ja psühholoogilise enesehoiu teemadel. Ta on läbinud JCI Treeninginstituudi treeneritele mõeldud rahvusvahelise täiskasvanute koolitamise koolitusprogrammi PRIME Leedus 2004 aastal. Aastast 2006 omab täiskasvanute koolituse CLT (Certificated Local Trainer) sertifikaati, 2007 aastast CNT (Certified National Trainer) sertifikaati. Lõpetanud 2010 andragoogika (täistkasvanute koolitaja) kutsekvalifikatsiooni kursused, omandatud andragoogi III kutse. Lisaks omab magistrikraadi rahvusvahelises ärijuhtimises ning pikaajalist kogemust panganduses.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Stressijuhtimine ja psühholoogiline enesehoid eriolukorras

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.