Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Suhtlemisoskuse arendamine

Koolitus annab ülevaate organisatsioonisiseste suhete arendamise võimalustest ja on suunatud sellele, kuidas olla edukas ja efektiivne suhtlemisel, kuidas ennast kehtestada ja osata ennetada konflikte organisatsioonis.

Sihtgrupp:
Tippjuhid, personalijuhid jt keskastme juhid, juhiabid, ametnikud ja spetsialistid.

Koolituse sisu:

 • Inimese üldine reageerimisstiil.
  • Suur viisik.
  • Mida saab muuta ja mida mitte.
  • Edu ja ebaedu vältimise käitumine.
  • Emotsionaalne intelligentsus kui edukuse alus.
  • Eneseefektiivsus.
  • Suhtlemisstiilid, nende erinevused ja kasutamine erinevates olukordades.
 • Konflikti olemus.
  • Konfliktiga toimetulekut mõjutavad destruktiivsed ja konstruktiivsed suhtumisviisid.
  • Konflikti tüübid.
  • Konfliktid, mis ei lahendu.
  • Konflikti muutumine kontrollimatuks (eskalatsioon) või toimetulek konfliktiga.
  • Konfliktiga toimetuleku strateegiad.
  • Konfliktiga toimetuleku stiili valik.

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu oskab toime tulla suhtlemis- ja konfliktsituatsioonides.

Lektor:
Anu Virovere
– TRÜ, 1980, psühholoogia
TTÜ, 2015, ärikorraldus PhD
Töökogemus koolitatavas valdkonnas 45 aastat
EMI Personalijuhtimise Keskuses koolitajana 22 aastat

Kursuse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

 • Kursuse lõpetamise tingimuseks on auditoorsel õppel osalemine 80% ulatuses. Õpiväljundeid ei hinnata.
 • Osalejale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta. Tõend väljastatakse vastavalt Täiendkoolituse standardis kehtestatud nõuetele.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Personalijuhtimise Keskuse missioon on aidata kaasa organisatsiooni eesmärkide efektiivsemale saavutamisele, pakkudes praktilist ja usaldusväärset koolitust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Suhtlemisoskuse arendamine