Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tabelarvutus ja andmeanalüüs raamatupidajatele – meistriklass

Programm on loodud Eesti Raamatupidajate Kogu ja Tallinna Arvutikooli koostöös.
Koolituse sihtrühm on raamatupidajad ja finantsjuhid, kellel on vajadus töödelda ja analüüsida suuri andmehulki, vajadus korrastada andmebaasist Excelisse imporditud andmed.

Eesmärgid:

 • Oskus efektiivselt korrastada suuri andmehulki ja teostada andmeanalüüsi professionaalsel tasemel! Saada selgeks Excelis esinevate probleemide lahendamine, kiirklahvid ja tööd kiirendavad nipid
 • VAU! Mida kõike saab veel Pivotis teha!
 • Oskus kasutada õigesti ja efektiivselt raamatupidamises vajalikke tabelarvutuse tööriistu. Oskus kombineerida õigesti Exceli funktsioone ja valemeid

Eelteadmised:

MS Exceli kasutamise kogemus mitme aasta jooksul; tabelarvutuse oskused ja teadmised, mille annavad koolitused: RP1 MS Excel raamatupidajatele ja Ms Excel raamatupidajatele – edasijõudnutele.

Koolituse sisu:

 • Exceli mallid
  • arendaja tööriistad
  • malli loomine ja salvestamine
  • Exceli olemasolevate mallide laadimine ja valemite analüüs
 • Andmete spetsiifiline kujundamine aruannetes
  • Exceli sätted ja regionaalsed sätted
  • kujundamise ja andmetüüpide tuvastamine, redigeerimine
  • valemite auditeerimine, vigade avastamine ja korrastamine
  • kujunduse lisamine läbi tingimuste (arvulised tingimused, tingimused valemites, reeglid) (Conditional Formatting)
  • SPARKLINE’ide kasutamine andmete võrdlemiseks ja trendide esiletoomiseks
 • Piirangute seadmine
  • parooliga kaitsmine (tööleht, fail)
  • lahtrite kaitsmine
  • valemite varjamine
  • koostöö, faili jagamine, õigustepõhine piirang
 • Andmete korrastamine
  • abiinfo kasutamine F1
  • .csv failist korrastatud tabeli loomine
  • tühjade lahtrite tuvastamine ja täitmine
  • Tekstifunktsioonidega andmete korrastamine
  • teksti jaotamine erinevatesse veergudesse
  • mitmes lahtris oleva teksti ühendamine ühte lahtrisse (CONCATENATE, MID, LEFT, RIGHT)
  • imporditud andmete korrastamine (TEXT, CLEAN, TRIM, UPPER, PROPER, LOWER)
  • tähemärkide arv sõnas või lauses (LEN)
  • tekstistringis oleva teksti asendamine uue tekstiga (SUBSTITUTE)
 • Veateated
  • vorminguvigade tuvastamine ja sätted
  • andmete valideerimine; sisestuse kontroll, kuidas tekitada rippmenüüd?
  • (#) tõrked: #VALUE!, #REF!, #NUM, veaväärtuse #N/A, #DIV/0!, #NAME? ja #NULL!; tõrgete lahendamine
  • valemi veateadete haldamine (IFERROR JA ISERROR)
 • Pivot – Aruannete tegemine kasutades liigendtabeleid ja –diagramme
  • liigendtabeli (PIVOT TABLE) loomine, muutmine ja kujundamine
  • mitme tabeli kokkuvõte (konsolideerimine)
  • diagrammi detailne kujundamine (PIVOT CHART)
  • andmete rühmitamine aruannetes, kuupäevaliste aruannete koostamine (kuude, kvartalite aastate lõikes)
  • andmete esitamine protsendilises ja numbrilises väärtustes
  • filtrite, tükeldaja, ajaskaala kasutamine
  • valemite jt erivõimaluste kasutamine Pivotis
 • Funktsioonid, valemid ja nende kombineerimine
  • erinevate funktsioonide kasutamine ja kombineerimine, arvutamine mitme töölehe ja faili piires
  • kuupäeva funktsioonide kasutamine
  • kuidas otsida andmeid ja neid kombineerida? (VLOOKUP, HLOOKUP, MATCH, INDEX)
  • tingimuslikud funktsioonid (SUMIF(s), COUNTIF(s), AVERAGEIF(s))
  • funktsioonid (IF, AND, OR, TRUE, FALSE)
  • mitu IF-funktsiooni üksteise sees
  • andmebaasifunktsioonid kokkuvõtete tegemiseks (DSUM, DCOUNT, DAVERAGE, DMAX, DMIN)
  • Osalejate Exceli probleemide lahendamine ja küsimustele vastamine.
 • Osalejad võtavad kaasa probleemide kirjeldused, mis neil Exceli kasutamise käigus on tekkinud. Kasutada saab ka enda arvutit ja oma tabeleid.

Metoodika:
Koolitus on üles ehitatud probleemikesksele (problem-oriented) lähenemisviisile ning seisneb individuaalses praktiliste töövõtete harjutamises (hands-on method) kogu koolituse vältel.
NB! Üks osa koolitusest on reserveeritud osalejate Exceli probleemide lahendamisele ja küsimustele vastamisele.

Tulemus.
Koolituse läbinu oskab:

 • korrastada andmeid, käia efektiivselt ümber suurte andmehulkadega
 • teha andmetest vajalikke väljavõtteid
 • kasutada erinevaid funktsioone sihtotstarbepäraselt ja neid omavahel kombineerida
 • kasutada liigendtabelite ja diagrammi erivõimalusi
 • Heidi Sildkoostada ja kasutada erinevaid aruandeid

Koolitajad:
Heidi Sild, Tallinna Arvutikooli koolitaja (MS Office kontoritarkvara). Arvutikoolitaja alates 1997. a

Arvo Saat, Tallinna Arvutikool OÜ direktor, juhatuse liige. IT-alaste koolitus-, arendus- ja koostööprojektide juhtimine. E-töökorralduse juurutamine Outlook-Exchange serverilahenduse baasil. Arvo SaatKoolitusvajaduste kaardistamine, infosüsteemi kasutamise reeglite, juhendite ning “Heade tavade” väljatöötamine; IT-juhtide ja IT personali värbamine ning kompetentside hindamine. Juhtimiskogemus alates 1979. a. (tippjuht, ka personalidirektor, IT-juht, koolitusdirektor, arendusdirektor, haldusdirektor), arvutikoolitaja alates 1985. a., e-töökorralduse koolitaja-ekspert alates 1994. a.

Priit Võhandu
Exceli andmetöötlus, statistika, prognoosimine, riskianalüüs ja eelarve koostamine
Andmeanalüütik ja otsusetoetuse konsultant, koolitajana tegutsenud alates 1984
Lõpetanud TÜ rakendusmatemaatika eriala, kaitsnud TTÜs doktorikraadi infosüsteemide teemal

Silver Toompalu
MS Office kontoritarkvara (MS Excel profitasemel).Andmebaasid, SQL
TTÜ ja EMÜ õppejõud (majandusteooria, statistika ja andmeanalüüs, informaatika, majandusmatemaatika)
Arvutikoolitaja aastast 1997

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Tallinna Arvutikool on Eestis üks suurematest arvuti- ja juhtimiskoolitusfirmadest, kus koolitab üle 20 koolitaja-eksperdi, lisaks on projektidesse kaasatud erinevate valdkondade tunnustatud eksperdid. Äripäeva koolitusfirmade TOP-is oleme olnud aastaid edukamate koolitusfirmade hulgas. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tabelarvutus ja andmeanalüüs raamatupidajatele – meistriklass

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.