Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tabelarvutus ja andmete analüüs edasijõudnutele (MS Exceli koolitus edasijõudnutele)

Koolituse eesmärk on anda teadmisi ja tutvustada tabelarvutuse tööriistu ja võimalusi andmete edasiseks käitlemiseks. Õpetada haldama Excelis suuri andmetabeleid, kasutama ühistabeleid ja erinevaid Exceli funktsioone.

Sihtrühm:
Tabelarvutuse kasutajad, kellel on vajadus töödelda ja käidelda suuri andmehulki ja kasutada erinevaid Exceli funktsioone arvutuste sooritamiseks.

Eelteadmised ja oskused:
MS Exceli (või mõne teise tabelarvutusprogrammi) kasutamise kogemus mitme aasta jooksul; tabelarvutuse oskused ja teadmised, mille annavad koolitused: Arvutikasutaja baaskoolitus või Tabelarvutuse võlu avastamine.

Sisu:

 • Sissejuhatus:
  • lintide süsteem;
  • oma nupurea loomine, lisatavad korraldused.
 • Andmete importimine:
  • andmete importimise ja eksportimise vahendid;
  • import Exceli tabelist, teksti failidest, andmebaasidest, Internetist;
  • imporditud teksti, numbri jaotamine tabeli lahtrites;
  • mitmes lahtris oleva teksti ühendamine ühte lahtrisse;
   • imporditud andmete korrastamine analüüsimiseks.
 • Kujundamine ja vormingud:
  • pesavormingute kasutamine ja pesade puhastamine võõrvormingutest;
  • kuupäeva ja kellaajavormingud tabelites;
  • numbri, protsendi ja tekstivormingud;
  • andmeseeriad (kuupäevalised ja numbrilised seeriad);
  • kujunduse lisamine läbi tingimuste (arvulised tingimused, tingimused valemites, reeglid).
 • Kleepimine ja andmete märgistamine:
  • Paste Special kasutamine andmete paigutamisel.
 • Töötamine tabeliga:
  • veergude, ridade kustutamine, lisamine, peitmine, grupeerimine;
  • ridade külmutamine;
  • linkimine;
  • ridade ja veergude jaotamine.
 • Funktsioonid ja arvutused:
  • erinevate funktsioonide kasutamine ja kombineerimine, arvutamine mitme töölehe ja failide piires;
  • Exceli arvutav tabel ja selle võimalused;
  • andmebaasifunktsioonid (DSum, DAverage, DMax, Dmin, DCount);
  • loendus (Count, CountA, CountIF);
  • ümardamine (Mround, Round, Floor, Ceiling, RoundUP, RoundDown);
  • tingimusfunktsioonid (If, SumIF);
  • mitme tingimuslause kasutamine funktsioonides (AND, OR);
  • otsingufunktsioonid (Vlookup Hlookup, Lookup, Match, Index);
  • kuupäevafunktsioonide kasutamine (Now, Today, Weeknum, Networkdays, Workday jt);
  • tekstifunktsioonide kasutamine (Text, Concatenate, Trim, Left, Right, Mid jt);
  • nimeliste piirkondade kasutamine.
 • Lahendajad ja analüüsivahendid:
  • eesmärgistatud otsing, õige lähtearvu leidmiseks tabelisse;
  • stsenaariumid;
  • sorteerimine;
  • filtreerimine, tingimustega filtrid;
  • vahekokkuvõtted tabelis olevatest andmetest;
  • vahekokkuvõtte funktsioon Subtotal;
  • andmete otsimine, parandamine ja lisamine;
  • risttabeli (Pivot) koostamine Exceli tabelist, funktsioonid Pivot Table’s, aruande muutmine, kujundamine;
  • mitme tabeli kokkuvõte (Konsolideerimine);
  • valemite auditeerimine ja jälitamine.
 • Piirangute seadmine:
  • sisestuse kontroll, parooliga kaitsmine, valemite varjamine, õigustepõhine piirang.
 • Ühine koostöö:
  • Exceli tabeli jagamine, muudatuste jälgimine;
  • tööraamatu ühine kasutamine üle arvutivõrgu.
 • Diagramm:
  • diagrammi koostamine ja täiendamine;
  • mitmest tabelist koosneva diagrammi loomine;
  • töö diagrammi skaalaga.
 • Printimine:
  • erineva suurusega tabelite ettevalmistus väljatrükiks ning väljatrükk;
  • prindiala määramine (Print Area, Päised, Jalused).

Koolituse läbinu oskab:

 • käidelda suuri tabeleid kasutades selleks Exceli analüüsivahendeid;
 • kasutada erinevaid funktsioone ja neid omavahel kombineerida;
 • importida andmeid, kaitsta ja jagada tabeleid;
 • luua tabelipõhju ja korraldada optimaalselt väljatrükki.

Heidi Sild

Koolitajad:
Heidi Sild, Tallinna Arvutikooli koolitaja-ekspert.

 • MS Office kontoritarkvara baas- ja edasijõudnute tasemele
 • Microsoft Dynamics spetsialist.
 • Pedagoogiline kõrgharidus. Arvutikoolitaja alates 1997.

Arvo Saat, Tallinna Arvutikooli, Eesti esimese arvutikooli asutaja, tegevjuht, juhatuse liige.

 • Tegevjuhi, personalidirektori, IT-juhi kogemusega koolitaja-konsultant
 • IT- ja juhtimisalaste koolitus-, arendus- ja koostööprojektide väljatöötamine ja juhtimine; koolitusvajaduste kaardistamine
 • Outlook-Exchange serverlahenduse juurutamine
 • Ajajuhtimise mõttemallide ja E-koostöö hea tava juurutamine
 • MS Office koolitused (MS Excel, MS Word juhtidele, büroojuhtidele, raamatupidajatele)
 • Haridusasutuste IKT arengukava loomine; IKT-juhtimise välishindamine
 • Pedagoogiline kõrgharidus. Arvutikoolitaja alates 1985, e-töökorralduse koolitaja-ekspert alates 1994.
 • Täiskasvanute koolitaja (andragoogi) kutse 7. tase.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Tallinna Arvutikool on Eestis üks suurematest arvuti- ja juhtimiskoolitusfirmadest, kus koolitab üle 20 koolitaja-eksperdi, lisaks on projektidesse kaasatud erinevate valdkondade tunnustatud eksperdid. Äripäeva koolitusfirmade TOP-is oleme olnud aastaid edukamate koolitusfirmade hulgas. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tabelarvutus ja andmete analüüs edasijõudnutele (MS Exceli koolitus edasijõudnutele)