Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tabelarvutuse võlu avastamine (MS Exceli baasil)

Koolituse eesmärk on tutvustada tabelarvutuse võimalusi ja tööriistu, mis aitavad saavutada tabelarvutuses olulist ajalist võitu. Anda oskus koostada arvutavaid tabeleid ja kasutada muudatusteks valmis tabeleid.

Sihtrühm:
Töötajad, kellel on arvuti kasutamise kogemus ja kes soovivad tundma õppida tabelarvutuse (MS Excel) võimalusi ning tutvuda nippidega, mis aitavad säästa aega ja vaeva ning suurendavad töö efektiivsust.

Eelteadmised:
Arvuti kasutamise oskus baastasemel (Arvutikasutaja baaskoolitus). Tabelarvutusprogrammi kasutamise kogemust ei nõuta.

Sisu:

 • Töö alustamine tabelarvutusprogrammiga MS Excel:
  • MS Exceli akna ülesehitus, menüü-lint, valemiriba, töölehed, tööraamat ja selle põhimõte;
  • uue tööraamatu loomine;
  • töölehtede lisamine, ümbernimetamine, kustutamine;
  • andmete sisestamine Exceli tabelisse;
  • erinevad andmetüübid (%, kuupäev, kellaaeg, komakoht, täisarv, negatiivne arv);
  • lahtritele info jagamine kommentaaride abil;
  • tööd kiirendavad nipid.
 • Töö hiirega:
  • märgistamine;
  • ridade ja veergude lisamine;
  • väljade kopeerimine ja ümbertõstmine;
  • andmete paigutamine hiire abil.
 • Kujundamine ja vormingud:
  • kujundamine nupurealt;
  • kujundamine Format menüüd kasutades;
  • automaatkujunduse kasutamine;
  • lihtsamad andmekujundused (%, valuuta, negatiivne arv jt);
  • vormingute eemaldamine.
 • Funktsioonid ja arvutused:
  • oma valemi koostamine (jagamine, korrutamine, liitmine, lahutamine);
  • sulgude kasutamine valemites;
  • lahtri aadresside kasutamine arvutustes, absoluutne aadress;
  • enamkasutatavate funktsioonide koostamine ja kasutamine (Sum, Average, Count, Max, Min);
  • olemasolevas tabelis funktsioonide lisamine ja tabeli täitmine;
  • funktsioonide analüüsimine;
  • Exceli arvutav tabel.
 • Diagramm:
  • diagrammi loomine tabelis olevatest andmetest;
  • diagrammi kujundamine;
  • andmete lisamine diagrammi.
 • Printimine:
  • printimise eelvaade, printimise valikud, lehekülje häälestus;
  • olulisemad seaded lehe määrangus.
 • Tabelite analüüsimine:
  • sorteerimine;
  • filtreerimine;
  • vahekokkuvõtted.

Tulemus:
Koolituse läbinu oskab

 • luua lihtsamaid arvutavaid tabeleid, kasutada olemasolevaid tabeleid;
 • kasutada lihtsamaid funktsioone ning koostada diagramm;
 • teostada korrektselt tabelite väljatrükki.Heidi Sild

Koolitajad:
Heidi Sild, Tallinna Arvutikooli koolitaja (MS Office kontoritarkvara). Arvutikoolitaja alates 1997. a.

või
Arvo Saat, Tallinna Arvutikool OÜ direktor, juhatuse liige. IT-alaste koolitus-, arendus- ja koostööprojektide juhtimine.Arvo Saat E-töökorralduse juurutamine Outlook-Exchange serverilahenduse baasil. Koolitusvajaduste kaardistamine, infosüsteemi kasutamise reeglite, juhendite ning “Heade tavade” väljatöötamine; IT-juhtide ja IT personali värbamine ning kompetentside hindamine. Juhtimiskogemus alates 1979. a. (tippjuht, ka personalidirektor, IT-juht, koolitusdirektor, arendusdirektor, haldusdirektor), arvutikoolitaja alates 1985. a., e-töökorralduse koolitaja-ekspert alates 1994. a.

või
Mari KaisMari Käis, Tallinna Arvutikooli koolitaja-spetsialist. Microsoft Office kasutajakoolitused. On töötanud projektijuhi ja analüütikuna suurtes IKT arendusprojektides. Arvutikoolitaja alates 1987. a.

Jätkukoolitusena soovitame: Tabelarvutus ja andmete analüüs edasijõudnutele

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Tallinna Arvutikool on Eestis üks suurematest arvuti- ja juhtimiskoolitusfirmadest, kus koolitab üle 20 koolitaja-eksperdi, lisaks on projektidesse kaasatud erinevate valdkondade tunnustatud eksperdid. Äripäeva koolitusfirmade TOP-is oleme olnud aastaid edukamate koolitusfirmade hulgas. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tabelarvutuse võlu avastamine (MS Exceli baasil)