Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tabelarvutuse võlu avastamine (MS Exceli koolitus baastasemele)

Koolituse eesmärk on Excelis tabelarvutuse võlu avastamine ning omandada oskused, mis aitavad saavutada töös olulist ajalist võitu.

Samuti on eesmärkideks: 

 • Õpetada tööd kiirendavate nippide kasutamine
 • Anda arusaam, kuidas on loodud tabelid, kuidas kasutatakse valemeid, funktsioone ja teiste loodud tabeleid.
 • VAU! Kui lihtne on teha Pivotis väljavõtteid!

Sihtrühm:

 • Kõik arvutikasutajad, kes soovivad avastada, kus on VAU! Exceli tabelarvutuse kasutamisel ja milliste lihtsate tööd kiirendavate nippidega saab teostada vajalikke arvutusi ning andmete töötlemist.
 • Sobib piiratud oskustega Exceli igapäevastele kasutajatele.

Eelteadmised:
Arvuti kasutamise oskus baastasemel (Arvutikasutaja baaskoolitus). Tabelarvutusprogrammi kasutamise kogemust ei nõuta.

Sisu:

 • Sissejuhatus MS Excelisse
  • tööraamat, tööleht, menüüd
  • tabelite loogika ja reeglid, kuidas tabelis andmeid hoida ja töölehti nimetada?
 • Windows 10 omaduste kasutamine
  • failihaldus, kus failid asuvad
  • failide nimetamise kord, salvestamise võimalused, Exceli failide salvestusformaadid
  • failide otsingusüsteem
  • töö mitme aknaga, kahe kuvariga
 • Andmete märgistamine ja vormindamine
  • aadressid: tabeli veerud, read, lahter, vahemikud
  • töö hiirega liikumine ja märkimine
  • kiirkorraldused, liikumine ja märkimine
  • lahtrite kujundamine vormingutega
 • Andmetüübid:
  • andmetüüpide erinevad valikud. Vorminda lahtreid (Format Cells)
  • erinevad andmetüübid (üldine, arv, valuuta, kuupäev, kellaaeg, %, tekst, …)
  • andmetüüpide vormingu ja kujunduse vormingu erisused
  • andmetüübi muutmine ja eemaldamine
 • Töö lahtritega:
  • andmeseeriad
  • kiirtäitmine
  • linkimine
  • külmutamine
  • peitmine
  • grupeerimine
 • Kopeerimine, kleepimine:
  • lahtrite kopeerimine, kiirtoimingud
  • kopeerimise erinevad võimalused Paste Special
  • veergude ja ridade lisamine, kustutamine, ümbertõstmine
 • Lahtrite ja tabeli kujundamine:
  • värvide kasutamine, teksti ja lahtri värvid, raamjooned
  • automaatsed kujundused, lahtri laadid
  • tingimusvorming (Conditional Formatting)
 • Töö tabeliga:
  • Exceli arvutav tabel ja selle võimalused
  • tabeli teisendamine andmepiirkonnaks
  • töölehe kopeerimine uude tabelisse
  • salvestamine uude formaati
 • Arvutused
  • valemite sisestamise ja arvutuste loogika
  • valemite kiirtäitmine
  • suhteline ja absoluutne aadress
  • arvutamine mitme töölehe piires
  • valemite auditeerimine ja jälitamine
 • Funktsioonid:
  • SUMMA funktsiooni SUM kasutamine
  • abiinfo, targa abimehe, valemiriba kasutamine
  • ümardamine (ROUND, MROUND, FLOOR, CEILING, ROUNDUP, ROUNDDOWN);
 • Lihtsamad statistilised funktsioonid.
  • keskmise arvutamine (AVERAGE, AVERAGEA)
  • väikseima ja suurima arvutamine (MIN ja MAX)
  • andmete loendus (COUNT, COUNTA)
 • Analüüsivahendid, töö suurte andmetabelitega:
  • külmutamine, sorteerimine, filtreerimine, tingimustega filtrid
  • vahekokkuvõtted tabelis olevatest andmetest ja funktsiooniga SUBTOTAL
  • andmete otsimine, asendamine ja lisamine
 • PivotTable liigendtabel:
  • Pivoti väljavõtete muutmine ja vormindamine
  • diagrammi (PivotChart) loomine tabelis olevatest andmetest;
  • diagrammi kujundamine;
  • andmete lisamine diagrammi.
 • Printimine:
  • erineva suurusega tabelite ettevalmistus väljatrükiks ning väljatrükk;
  • prindiala määramine, erinevad sätted (Print Area, Päised, Jalused).

Tulemus:
Koolituse läbinu oskab

 • luua lihtsamaid arvutavaid tabeleid;
 • kasutada olemasolevaid tabeleid, neid täiendada;
 • valemeid ja lihtsamaid funktsioone kasutada
 • Pivotit – luua andmetest väljavõtteid liigendtabelit (Pivot Table) ja diagrammi kasutades
 • kasutada Exceli kiirklahve ja tööd kiirendavaid nippe

Heidi Sild

Koolitajad:
Heidi Sild, Tallinna Arvutikooli koolitaja-ekspert.

 • MS Office kontoritarkvara baas- ja edasijõudnute tasemele
 • Microsoft Dynamics spetsialist.
 • Pedagoogiline kõrgharidus. Arvutikoolitaja alates 1997.

Arvo Saat, Tallinna Arvutikooli, Eesti esimese arvutikooli asutaja, tegevjuht, juhatuse liige.

 • Tegevjuhi, personalidirektori, IT-juhi kogemusega koolitaja-konsultant
 • IT- ja juhtimisalaste koolitus-, arendus- ja koostööprojektide väljatöötamine ja juhtimine; koolitusvajaduste kaardistamine
 • Outlook-Exchange serverlahenduse juurutamine
 • Ajajuhtimise mõttemallide ja E-koostöö hea tava juurutamine
 • MS Office koolitused (MS Excel, MS Word juhtidele, büroojuhtidele, raamatupidajatele)
 • Haridusasutuste IKT arengukava loomine; IKT-juhtimise välishindamine
 • Pedagoogiline kõrgharidus. Arvutikoolitaja alates 1985, e-töökorralduse koolitaja-ekspert alates 1994.
 • Täiskasvanute koolitaja (andragoogi) kutse 7. tase.

Viivi Jokk, Tallinna Arvutikooli koolitaja

 • MS Office kontoritarkvara koolitaja baas- ja edasijõudnute tasemele. Microsoft Word spetsialist.
 • Kujundus- ja küljendustarkvara kasutamine. CorelDRAW.
 • Kõrgharidus. Lõpetas Tartu Ülikooli matemaatikuna. Arvutikoolitaja alates 1986.
 • Msc, tehnikamagister TTÜ. Töötanud TTÜ-s matemaatika ja ITK õppejõuna.
 • Alates 1986-aastast TTÜ-s IT täiendusõppekeskuses.
 • Õpetamis- ja arendusvaldkondadeks on tekstitöötlus, tabelarvutus, esitluslused, küljendus- ja kujundus, e-raamatud, digitaaldokumendid ja digitaalne dokumendihaldus ning dokumendimallide loomine erinevatele asutustele. Pikaajaliine praktilise töö kogemus nendes valdkondades.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Tallinna Arvutikool on Eestis üks suurematest arvuti- ja juhtimiskoolitusfirmadest, kus koolitab üle 20 koolitaja-eksperdi, lisaks on projektidesse kaasatud erinevate valdkondade tunnustatud eksperdid. Äripäeva koolitusfirmade TOP-is oleme olnud aastaid edukamate koolitusfirmade hulgas. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tabelarvutuse võlu avastamine (MS Exceli koolitus baastasemele)